Обвиняеми (наказателни производства)

Малта

Следствено дело може да бъде образувано по сигнал на държавен служител, при получаване на информация от представител на обществеността или на жалба от пострадало лице. Разследване може да започне и при залавянето на лице в момента на извършване на престъпление.

Съдържание, предоставено от
Малта

Кои са различните етапи на досъдебното производство?

Разследване

Полицията може да поиска от лицето да се яви в полицейското управление за разпит. На този етап целта е да се установи дали съществуват достатъчно доказателства, уличаващи определено лице в извършването на престъпление. Това лице може да бъде различно от извиканото за разпит лице.

Предварително задържане

Ако полицията счита, че съществуват достатъчно доказателства, които уличават дадено лице в извършването на престъпление, то може да бъде арестувано с цел да бъде задържано за определен период и официално разпитано от полицията. Целта на този етап е да се прецени дали на лицето може да бъде предявено обвинение за извършено престъпление.

Изслушване пред първоинстанционния съд

Ако на дадено лице бъде повдигнато обвинение, то се призовава в съда за предявяване на обвинението. Ако на лицето бъде повдигнато обвинение докато се намира под арест, съдът първо се произнася доколко е законосъобразно да бъде продължена наложената мярка за неотклонение и след това информира въпросното лице, че има право да поиска освобождаване под гаранция.

Преди съдебния процес

Преди на делото да бъде даден ход, прокуратурата трябва да събере и представи всички доказателства, които доказват или опровергават вината на обвиняемия. При по-тежки престъпления е необходимо прокуратурата да представи пред съда достатъчно доказателства за основателността на повдигнатото обвинение.

Прокуратурата, която на този етап се ръководи от действията на полицията, не е длъжна да разкрие информация за начина, по който ще докаже тезата си, нито да информира обвиняемия или неговия адвокат за нея и за това с какви доказателства разполага. Адвокатът на обвиняемия може да работи с него за събиране на доказателства в подкрепа на собствената му теза.

Обикновено преди същинския съдебен процес се провеждат няколко предварителни изслушвания.

Моите права по време на разследването

За подробна информация относно етапите на досъдебното разследване вижте следните връзки:

Разследване (1)

Защо полицията може да желае да ме разпита?

Полицията може да потърси съдействието ви в хода на следствените действия и да ви разпита ако счита, че по някакъв начин сте участвал в извършването на престъпление или сте в състояние да подпомогнете разследването.

Ще бъда ли информиран за моите права?

Полицията не следва да ви разпитва с цел получаване на доказателства, без преди това да ви е информирала за правата ви.

Когато в хода на разследването се явите доброволно в полицейско управление или служба, можете да си тръгнете по всяко време освен и докато не бъдете информиран, че сте арестуван.

Какво ще се случи, ако не говоря езика?

Ако не разбирате езика, полицията ще ви осигури преводач, чийто услуги можете да ползвате безплатно. Преводачът трябва да преведе предупреждението, въпросите на полицията и вашите отговори.

Мога ли да ползвам адвокат?

По време на разпита нямате право на адвокат. Преди разпита, обаче, имате право да проведете едночасов разговор с адвокат. Ако се нуждаете от преводач, той или тя ще преведе и разговора с адвоката.

Ако познавате адвокат, можете да помолите полицията да се свърже с него от ваше име. Ако не познавате адвокат, полицията ще ви предостави списък на адвокатите от Камарата на адвокатите, сред които можете да направите своя избор. Ако не можете да си позволите адвокат, полицията ще се свърже със служебен адвокат от ваше име. Служебният адвокат е на разположение по всяко време на денонощието. За допълнителна информация, вижте Консултиране с адвокат.

Трябва ли да отговарям на въпросите на полицията?

Имате право да запазите мълчание. Всичко, което кажете, може да бъде записано и използвано по време на съдебния процес. Ако искате да отговорите на въпросите обаче, може да е във ваш интерес да го направите. Ако изберете да се консултирате с адвокат и след това упражните правото си да запазите мълчание, това мълчание може да бъде счетено за потвърждение на събраните доказателства за вина.

Може ли да бъда претърсен или да ми бъде поискано да дам образци за сравнително изследване или пръстови отпечатъци?

Ако не сте задържан, образци за сравнително изследване могат да се вземат единствено с ваше писмено, предварително съгласие. Ако сте задържан под стража, образци от интимно или неинтимно естество могат да се вземат единствено с ваше съгласие. Ако откажете да дадете образци от неинтимно естество (например, пръстови отпечатъци) може да бъдете задължен да го направите по силата на издадена съдийска заповед.

Задържане (2)

Защо може да бъде извършен арест?

Всеки полицай може без заповед да арестува всяко лице, заловено в момента или непосредствено след извършването на престъпление, наказуемо с лишаване от свобода, или основателно подозирано за току-що извършено престъпление или такова, което може да извърши в бъдеще.

Полицията може да извърши арест и в следните случаи:

  • самоличността на лицето е неизвестна;
  • съществува съмнение относно верността на предоставените от лицето данни;
  • лицето не е предоставило задоволителни данни за адрес, на който може да се връчи призовка;
  • необходимост да се попречи на лицето да причини телесна повреда на себе си или на друго лице или да причини загуба или нанесе вреда върху имущество;
  • необходимост да се предотврати извършването на престъпление срещу общественото приличие и морал;
  • съществуват основания да се счита, че арестът е необходим, за да се защити дете или друго уязвимо лице.

Какво ще ми бъде казано във връзка със задържането ми?

Ако бъдете арестуван, трябва да бъдете информиран за това, въпреки че действието е очевидно. Трябва да ви бъде съобщена и причината за ареста. Лицето, което ви арестува, не може да упражнява тормоз или насилие върху вас, да ви обездвижва или да ползва други средства за постигане на физическо надмощие, освен при крайна необходимост или оказана съпротива при ареста.

Не говоря местния език. Мога ли да ползвам преводач?

Ако не разбирате местния език, полицията трябва да ви осигури преводач и да не ви разпитва до пристигането му/ѝ.

Мога ли да разговарям с адвокат?

Всяко арестувано лице има право на консултация със служебния адвокат. Нейната продължителност, обаче е ограничена до един час преди началото на разпита. Полицията ще се свърже с адвокат от ваше име. За допълнителна информация вижте информационния лист относно разследването (3). Можете да получите консултация и по телефона.

Имате право да разговаряте с адвокат лично. Ако ви е необходим преводач, той трябва да присъства, докато разговаряте с адвоката си, както и когато разговаряте с полицията.

Трябва ли да отговоря на въпросите на полицията?

Имате право да запазите мълчание. Всичко, което кажете, може да бъде записано и да бъде използвано по време на съдебния процес. Ако изберете да се консултирате с адвокат и след това упражните правото си да запазите мълчание, това мълчание може да бъде счетено за потвърждение на уличаващите ви доказателства.

Какво ще се случи, ако кажа нещо, което накърнява интересите ми?

Имате основното право да не казвате нищо уличаващо и ще бъдете предупреден, че имате право да запазите мълчание. Ще бъдете предупреден и за последствията, ако не упражните правото си да запазите мълчание. Това означава, че от вас не се изисква да дадете информация на полицията, която може да ви уличи в престъпление.

Неспособността ви да обясните определени подробности, например защо сте бил на определено място в даден момент или защо определени предмети са били във ваше владение, не може да се използва като основа за заключения, но може да се отрази отрицателно върху преценката на участието ви в случая.

Мога ли да се свържа с приятел или близък?

Полицията е длъжна незабавно да ви информира за правото ви да поискате ваш близък или приятел да бъде информиран за задържането ви и за това къде се намирате, освен в случай на основателно подозрение, че лицето е взело участие в разследваното престъпление.

Аз съм от друга държава членка. Мога ли да се свържа с посолството на своята държава?

Обикновено от полицията ще ви посъветват или предложат да се свържете с посолството на вашата страна, така че то да бъде уведомено за задържането ви и причините за него и, при необходимост, да ви препоръча адвокат.

Ще ми бъдат ли снети пръстови отпечатъци? Може ли да ми бъде взета ДНК проба?

Пръстови отпечатъци и ДНК проба могат да бъдат взети единствено с ваше съгласие. При отказ за снемане на пръстови отпечатъци, може да бъдете задължен да го направите по силата на издадено съдебно разпореждане, но не можете да бъдете задължен да дадете ДНК проба.

Може ли да бъда претърсен?

Може да бъдете претърсен от полицейски служител, ако съществуват основателни подозрения, че представлявате опасност за себе си или за другите, с цел отнемане на предмети и пособия, които могат да бъдат използвани за бягство след задържане под стража или могат да представляват доказателство за извършено престъпление.

Когато арестуващият ви служител основателно подозира, че укривате свързан с престъплението предмет, той може да поиска от съдия да разпореди да бъдете подложен на освидетелстване. Съдията назначава експерт от вашия пол, който да извърши освидетелстването, или с ваше предварително съгласие — медицинско лице, което да направи това.

Колко дълго мога да бъда задържан от полицията?

След като бъдете арестуван, полицията може да ви задържи в продължение на четиридесет и осем (48) часа. Ако не бъдете освободен шест часа след ареста, арестуващият служител трябва да уведоми съдия за ареста, като предостави подробна информация относно времето и мястото, където сте задържан. След изтичането на четиридесет и осем часа полицията е длъжна да ви предяви обвинение в престъпление, да ви освободи под гаранция или да ви освободи безусловно.

Какво ще се случи, ако бъда арестуван с Европейска заповед за арест?

Ако държава членка е издала Европейска заповед за арест, можете да бъдете арестуван в друга държава членка и да бъдете върнат в издалата заповедта държава след като бъдете изслушан от съдия. При необходимост, можете да ползвате адвокат и преводач.

Първо изслушване пред първоинстанционния съд (3)

Какво е значението на първото изслушване пред първоинстанционния съд?

Има две различни ситуации:

  • Ако сте задържан и се намирате в полицейския арест, целта на изслушването пред първоинстанционния съд е да ви бъде предявено обвинение. След това съдът първо се произнася по това доколко е законосъобразно да продължи да се прилага наложената ви мярка за неотклонение и след това ви информира, че имате право да поискате освобождаване под гаранция;
  • Ако ви е повдигнато обвинение без да сте задържан в полицейския арест, целта на изслушването пред първоинстанционния съд е да ви бъде предявено обвинението и да изслушате доказателствата на прокуратурата в подкрепа на тезата на обвинението.

Ако сте задържан под арест, трябва да се явите пред съда колкото е възможно по-бързо след като ви бъде повдигнато обвинение, за да изслушате доказателствата, които се представят от прокуратурата в подкрепа на обвинението и съдът да прецени дали трябва да бъдете освободен под гаранция или не.

Ако не сте задържан от полицията, ще бъдете уведомен за обвиненията и за датата, на която трябва да се явите в съда за първото изслушване пред първоинстанционния съд.

Имам ли право на адвокат?

Когато се явявате в съда имате право на адвокат по ваш избор. Ако не можете да си позволите такъв, държавата ще ви осигури правна помощ. За допълнителна информация вижте Консултиране с адвокат.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ако не разбирате малтийски, но говорите английски, процесът ще се проведе на английски език. Ако не разбирате английски, процесът ще се проведе на малтийски език и ще ви бъде назначен преводач, който да ви съдейства. Услугите на преводача са безплатни.

Трябва ли да говоря в съда?

Имате право за запазите мълчание. Ще бъдете попитан обаче, дали се признавате за виновен или невинен по обвиненията. Вашият адвокат ще ви посъветва как да пледирате.

Трябва ли да дам каквито и да било други сведения?

Преди да пледирате по основния въпрос — дали сте виновен или невинен — ще бъдете помолен да отговорите на няколко основни въпроса основно свързани със самоличността и местожителството ви, без да полагате клетва.

Ще бъда ли освободен или задържан след заседанието?

Решението дали да бъдете освободен под гаранция или не ще се вземе от съда по време на заседанието.

Обикновено, ако имате чисто съдебно минало и не представлявате риск за обществото, ще бъдете освободен под гаранция при определени условия. Ако съдът реши да откаже освобождаване под гаранция, ще бъдете отведен в затвор до следващото изслушване, когато можете отново да поискате освобождаване под гаранция. Съдът не може да реши да откаже освобождаване под гаранция преди началото на съдебния процес. Освобождаване под гаранция можете да поискате на всеки етап от производството.

Ако сте чужденец, обикновено съдът не позволява освобождаване под гаранция, освен ако нямате постоянен адрес.

Мога ли да напусна страната преди съдебния процес?

Ако предоставите достатъчно гаранции че ще се върнете за процеса, можете да напуснете страната, но трябва да се връщате за всички изслушвания в съда. Ако не успеете да присъствате на което и да било от изслушванията, ще бъде издадена заповед за повторното ви арестуване. Може също да бъдете обвинен в престъплението нарушаване на условията на освобождаването под гаранция. В повечето случаи едно от условията за освобождаване под гаранция е да не можете да напускате страната, но това условие може да се промени на някой от последващите етапи на производството.

Подготовка на делото в досъдебното производство (4)

Какво ще се случи преди съдебния процес?

Преди процеса прокурорът (Attorney General) събира всички доказателства по делото, за да гарантира, че тезата е достатъчно стабилна, за да се оправдае провеждането на съдебен процес. Доказателствата се събират по време на фазата „събиране на доказателства“. На този етап от производството вие присъствате и можете да получите помощ от вашия адвокат. Можете да подложите на проверка доказателствата чрез кръстосан разпит на свидетелите на прокуратурата, както и да представите собствени доказателства.

Делото винаги ли стига до съд?

Магистратският съд, който ръководи събирането на доказателствата, може да прецени, че няма основания за даване на ход на делото и да ви освободи. Ако бъдете освободен и прокурорът не е съгласен с констатациите на съда, в срок от един месец той може да подаде молба пред Наказателния съд за повторното ви задържане под стража. Прокурорът може да ви освободи дори ако магистратският съд даде ход на делото. Законът не предвижда алтернатива на провеждането на съдебен процес.

Мога ли да се призная за виновен преди съдебния процес?

Можете да се признаете за виновен при предявяването на обвинението и, ако наказанието за предявените ви обвинения не надвишава десет години лишаване от свобода, магистратският съд ще пристъпи към произнасяне на присъда. Тази присъда, с някои изключения, ще бъде отразена в свидетелството ви за съдимост.

Ако се признаете за виновен по обвиненията пред наказателен съд, няма да се свикват съдебни заседатели и съдът ще произнесе присъдата.

Може ли обвиненията срещу мен да бъдат променени преди съдебния процес?

Възможно е обвиненията да бъдат изменени преди процеса в зависимост от събраните доказателства. Прокурорът може да включи в обвинителния акт всяко обвинение, предявено въз основа на събрани доказателства. Възможно е преди процеса обвиненията или част от тях да отпаднат.

Какви доказателства ще събере прокуратурата?

Прокуратурата ще разпита свидетели по делото, ще събере веществени доказателства и ще назначи съдебномедицински експертизи. Тя може например да изземе документи от дома или работното ви място. Магистратският съд може да разпореди всякаква проверка, претърсване, следствен експеримент или друго следствено действие, необходимо за възможно най-изчерпателното разследване на случая. Ако счете, че това е от значение за делото, съдът може също така да разпореди вещо лице да освидетелства всяка част от вашето тяло или от тялото на лицето, срещу което или с което е извършено престъплението.

Мога ли да предотвратя събирането на определени доказателства от страна на прокуратурата?

Допустимостта на доказателствата не се обсъжда на етапа на тяхното събиране. Допустимостта на доказателствата, които прокуратурата възнамерява да представи, можете да оспорите в рамките на срок, който започва да тече от датата, на която получите обвинителния акт. Независимо от това, ако доказателствата са явно недопустими, магистратският съд ще прецени дали да ги отхвърли като недопустими.

Кога ще разбера какви са доказателствата срещу мен?

Заедно с адвоката си ще присъствате на събирането на доказателствата и ще имате възможност да проведете кръстосан разпит на свидетелите на обвинението, както и да се запознаете с веществените доказателства.

Какво ще се случи, ако живея в друга държава членка?

Ако получите разрешение да се върнете в родната си страна, трябва да пътувате за всяко съдебно изслушване преди процеса.

Ако бъда осъден, може ли да бъда съден отново за същото престъпление?

Независимо дали сте осъден или оправдан, не можете да бъдете повторно съден за същото престъпление. Решението за това дали се води повторно дело обаче, зависи от съда, на който делото е подсъдно, тъй като магистратският съд, който ръководи събирането на доказателствата, няма право да се произнася дали да сте съден повторно за престъпление, за което вече сте бил подсъдим.

Подготовка на делото от защитата (5)

Какво ще се случи преди съдебния процес?

Ако делото се гледа от магистратски съд, обвинението ще събере и представи доказателствата си преди вие да подготвите своята теза. Можете да проведете кръстосан разпит на свидетелите на прокуратурата, след като те дадат показания, или да си запазите правото на кръстосан разпит за по-късен етап.

Ако делото се гледа от Наказателен съд, където процедурите са по-формални, трябва да подготвите списък със свидетели и други предварителни пледоарии в рамките на сроковете, които започват да текат от датата, на която получите обвинителния акт.

Кога трябва да подготвя защитата си?

Няма конкретни срокове за подготовка на защитата при процес пред Магистратски съд. Когато прокуратурата приключи с изложението на тезата си, ще ви бъде определена дата, на която да започнете да представяте защитата си. От вас не се изисква да приключите с изложението на защитата си в рамките на едно заседание.

Когато получите обвинителен акт за процес пред Наказателен съд, разполагате със срок от 15 работни дни, за да уведомите за всякакви предварителни пледоарии, да посочите свидетели и да представите документи и други доказателства, които възнамерявате да използвате по време на процеса. Този срок е окончателен и е желателно да говорите с адвокат веднага щом получите обвинителния акт.

Ще получа ли информация за свидетелите и другите доказателства срещу мен?

В случай на процес, който се гледа от Магистратски съд, свидетелите на обвинението ще бъдат изслушани и доказателствата ще бъдат представени във ваше присъствие. Преди да подготвите защитата си можете също да поискате копие от документите по делото, които включват преписи от доказателства и копия от други представени доказателства.

В случай на процес, който се гледа пред Наказателен съд, прокурорът трябва да подаде актовете по производството заедно със списък на свидетелите и документите, които възнамерява да представи на процеса. Ще получите уведомление със списъка на свидетелите и на документите заедно с обвинителния акт. Можете също да поискате копие от актовете по производството от регистъра към съответния наказателен съд.

Мога ли да предотвратя събирането на определени доказателства от страна на прокуратурата?

В случаите на процес, който се гледа пред Магистратски съд можете да предотвратите представянето на доказателства от страна на прокуратурата, когато тези доказателства са недопустими, т.е. по закон не могат да бъдат допуснати. Това може да се направи незабавно или на по-късен етап от производството.

След като ви бъде предявен обвинителен акт и ако срещу доказателствата, които прокуратурата има намерение да представи, е повдигнато възражение в предвидения за това срок, Наказателният съд ще определи дата за изслушване на пледоариите. Съдът ще отложи решението по делото, така че то да бъде постановено след изслушването на пледоариите на страните. Ако желаете да обжалвате постановеното решение трябва да подадете жалба пред Апелативния наказателен съд, незабавно след произнасянето на решението на съда. Разполагате с три работни дни, в рамките на които да подадете такава жалба.

Ако бъда осъден, може ли да бъда съден отново за същото престъпление?

Независимо дали сте осъден или оправдан, не можете да бъдете съден отново за същото престъпление. Забраната за двойна наказуемост за същото престъпление може да бъде изтъквана пред Магистратския съд по всяко време, с изключение на етапа на събиране на доказателствата.

Забраната за двойна наказуемост за същото престъпление може да изтъквана пред Наказателния съд като предварителна теза. Този довод обаче може да бъде повдигнат на всеки етап от самия съд, когато към въпроса не е направена конкретна препратка.

За това престъпление вече съм бил съден в друга държава членка. Какво ще се случи?

Магистратският съд или Наказателният съд ще проверят съдържанието на постановеното в друга държава членка решение и ще ви освободят, ако стигнат до извода, че престъплението е същото, за което вече сте бил осъден или оправдан.

Колко дълго ще продължи процесът?

Процесът пред Магистратския съд ще се проведе на няколко заседания, които могат да се свикат в разстояние на седмици или месеци помежду им.

Повечето процеси пред Наказателния съд не продължават повече от седмица. Процесите за тежки престъпления обаче могат да отнемат повече време.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.