Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница шведски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Какво е обичайното наказание за пътни нарушения?

Ако сте обвинен в извършването на дребно пътно нарушение, обичайното наказание е глоба. Ако сте били спрян от полицията на мястото на извършване и сте признали нарушението, възможно е да ви издадат фиш за глоба.

Какво ще се случи, ако не призная нарушението?

Ако не признаете, че сте извършили нарушението, след наказателно разследване от страна на полицията случаят ще бъде предаден на прокурор за вземане на решение за повдигане на обвинение. В случай че бъде образувано наказателно производство, ще има изслушване в районен съд. Обикновено в такива случаи нямате право на обществен защитник. От друга страна, имате право на адвокат за ваша сметка, както и да ползвате услугите на устен преводач, ако не говорите езика.

Какво ще се случи при по-тежки пътни нарушения?

Ако сте заподозрян в извършването на по-тежко пътно нарушение, например шофиране в състояние на силно алкохолно опиянение (повече от 100 милиграма на милилитър), обичайната присъда е най-малко един месец лишаване от свобода. Ако прокурорът смята, че може да докаже вината ви, случаят ще бъде внесен в съда. Тогава може да имате право на обществен защитник.

Връзки по темата

Шведска полиция

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.