Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Rakousko

V těchto přehledech se dozvíte, co se stane, stane-li se někdo podezřelým nebo je-li obviněn ze spáchání trestného činu a dojde k soudnímu procesu. Podle rakouského práva spácháte trestný čin pouze tehdy, když porušíte konkrétní právní ustanovení, které je platné v době spáchání trestného činu. Právo k obžalobě přísluší státu. Státní zastupitelství, které úkoluje kriminální policii, jakož i soudy, musí objasnit skutečnosti a vyjasnit všechny okolnosti, které jsou při posuzování těchto skutečností důležité. V následujících přehledech se dozvíte o tom, jaká máte v Rakousku práva jako osoba, proti které je vedeno trestní řízení. V různých stadiích procesu máte různá práva. Nejdůležitější stadia trestního řízení vám představíme ve formě shrnutí, abyste mohli rychle najít potřebné informace.

Obsah zajišťuje
Rakousko

Shrnutí trestního řízení

V Rakousku trestní řízení v zásadě tvoří tři procesní stadia:

  • přípravné řízení
  • řízení před soudem
  • odvolání

Podrobnosti o těchto třech stadiích trestního řízení a o vašich právech v nich najdete v přehledech. Upozorňujeme, že tyto přehledy nenahrazují právní poradenství a jsou pouze informativní.

Informace o dopravních přestupcích, které se obvykle řeší pevně stanoveným trestem, jako je například pokuta, najdete v Přehledu 5.

Pokud jste se stali obětí trestného činu, můžete si přečíst podrobné informace o svých právech zde.

Role Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise nehraje v trestních řízeních vedených v členských státech žádnou úlohu a nemůže vám pomoci, chcete-li si stěžovat. Informace o tom, jak a komu podat stížnost, najdete v těchto přehledech.

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete potřebné informace

1 –Jak získat právní pomoc

2 – Má práva v průběhu vyšetřování trestného činu a před tím, než se případ dostane před soud

  • Vyšetřování a provádění důkazů
  • Zatčení a vyšetřovací vazba (včetně evropského zatýkacího rozkazu)
  • Obžaloba
  • Příprava obhajoby na soudní proces

3 – Má práva v průběhu řízení hlavního líčení

4 – Má práva po skončení soudního procesu

5 – Přestupky

Poslední aktualizace: 22/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.