Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: španělština
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Rakousko

Tyto informační přehledy popisují, co se stane, pokud je osoba podezřelá nebo obviněná z trestného činu, který vede k soudnímu řízení. Podle rakouského práva může být trestný čin spáchán pouze v případě, že osoba poruší výslovné zákonné ustanovení, které již bylo v době spáchání činu v platnosti. Právo vést trestní stíhání náleží státu. Státní zastupitelství a pod jeho vedením kriminální policie a soudy musí prošetřit skutkový stav a všechny okolnosti relevantní pro posouzení skutkového stavu.

Obsah zajišťuje
Rakousko

Práva obviněných v trestním řízení

Tyto informační přehledy popisují, co se stane, pokud je osoba podezřelá nebo obviněná z trestného činu, který vede k soudnímu řízení.

Podle rakouského práva může být trestný čin spáchán pouze v případě, že osoba poruší výslovné zákonné ustanovení, které již bylo v době spáchání činu v platnosti. Právo vést trestní stíhání náleží státu. Státní zastupitelství a pod jeho vedením kriminální policie a soudy musí prošetřit skutkový stav a všechny okolnosti relevantní pro posouzení skutkového stavu.

Následující informační přehledy Vám poskytují informace o Vašich právech jako obviněné osoby v případě trestního řízení, které je proti Vám vedeno v Rakousku. V různých fázích řízeních máte různá práva. Nejdůležitější fáze řízení jsou vysvětleny souhrnně, abyste rychle získali potřebné informace.

Shrnutí trestního řízení

Trestní řízení v Rakousku se v zásadě skládá ze tří fází:

  • vyšetřování
  • hlavní líčení
  • odvolání

Podrobnosti o všech těchto fázích řízení a o vašich právech najdete v přehledech. Tyto materiály nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro informační účely.

Jste-li obětí trestného činu, najdete zde souhrnné vysvětlení vašich práv.

Po kliknutí na následující odkazy naleznete požadované informace:

Moje práva při vyšetřování trestného činu

Moje práva během soudního řízení

Moje práva po skončení soudního řízení

Poslední aktualizace: 01/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.