Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Rakousko

V těchto přehledech se dozvíte, co se stane, stane-li se někdo podezřelým nebo je-li obviněn ze spáchání trestného činu a dojde k soudnímu procesu. Podle rakouského práva spácháte trestný čin pouze tehdy, když porušíte konkrétní právní ustanovení, které je platné v době spáchání trestného činu. Právo k obžalobě přísluší státu. Státní zastupitelství, které úkoluje kriminální policii, jakož i soudy, musí objasnit skutečnosti a vyjasnit všechny okolnosti, které jsou při posuzování těchto skutečností důležité. V následujících přehledech se dozvíte o tom, jaká máte v Rakousku práva jako osoba, proti které je vedeno trestní řízení. V různých stadiích procesu máte různá práva. Nejdůležitější stadia trestního řízení vám představíme ve formě shrnutí, abyste mohli rychle najít potřebné informace.

Obsah zajišťuje
Rakousko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Shrnutí trestního řízení

V Rakousku trestní řízení v zásadě tvoří tři procesní stadia:

  • přípravné řízení
  • řízení před soudem
  • odvolání

Podrobnosti o těchto třech stadiích trestního řízení a o vašich právech v nich najdete v přehledech. Upozorňujeme, že tyto přehledy nenahrazují právní poradenství a jsou pouze informativní.

Informace o dopravních přestupcích, které se obvykle řeší pevně stanoveným trestem, jako je například pokuta, najdete v Přehledu 5.

Pokud jste se stali obětí trestného činu, můžete si přečíst podrobné informace o svých právech zde.

Role Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise nehraje v trestních řízeních vedených v členských státech žádnou úlohu a nemůže vám pomoci, chcete-li si stěžovat. Informace o tom, jak a komu podat stížnost, najdete v těchto přehledech.

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete potřebné informace

1 –Jak získat právní pomoc

2 – Má práva v průběhu vyšetřování trestného činu a před tím, než se případ dostane před soud

  • Vyšetřování a provádění důkazů
  • Zatčení a vyšetřovací vazba (včetně evropského zatýkacího rozkazu)
  • Obžaloba
  • Příprava obhajoby na soudní proces

3 – Má práva v průběhu řízení hlavního líčení

4 – Má práva po skončení soudního procesu

5 – Přestupky

Poslední aktualizace: 22/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.