Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

Jak se řeší dopravní přestupky?

Pokud místní policie zjistí dopravní přestupek, může poslat majiteli daného vozu formulář za účelem zjištění totožnosti řidiče v rozhodné době. Královský prokurátor vám následně může navrhnout smírné řešení se zastavením trestního stíhání formou bankovního převodu finanční částky ve prospěch daňové správy pro DPH, registrace a majetek.

Zaplacením této částky se vyhnete předvolání k policejnímu soudu, tedy uložení vyššího peněžitého trestu a povinnosti uhradit dodatečné soudní výlohy.

Toto smírné řešení zaplacením však obsahuje uznání provinění a vaší odpovědnosti k případným poškozeným, pokud jste porušením právních předpisů způsobil škodu další osobě.

Kdo řeší tyto činy?

Navrhováním těchto smírných řešení je pověřen člen státního zastupitelství u příslušného policejního soudu. Oddělení pokut na daňové správě spravuje účetnictví provedených plateb a informuje státní zastupitelství.

Postup

Návrh smírného řešení je pachateli předán doporučeným dopisem nebo policejně předanou zprávou. Platební lhůta se pohybuje mezi 15 dny a 3 měsíci, výjimečně 6 měsíci.

Postihy

Při nezaplacení nebo odmítnutí smírného řešení státní zástupce předvolá pachatele k policejnímu soudu, aby ho odsoudil k trestu (peněžitý trest, odnětí svobody, odebrání řidičského oprávnění) podle zákona.

Jsou za tyto trestné činy stíháni státní občané jiných členských států?

Ano.

Jak?

Policista, který zjistí porušení zákona, navrhne smírné řešení.

Při odmítnutí může požadovat okamžité zaplacení minimální pokuty podle zákona pod trestem okamžitého zabavení vozidla.

Při nepřijetí smírného řešení bude možno složenou částku získat zpět nebo odečíst po vynesení rozsudku policejního soudu.

Jak se řeší jiné přestupky?

Nerespektování společenských pravidel (placené parkování, dodržování pořádku) řeší místní správa. Při nezaplacení můžete být stíhán místním smírčím soudcem (juge de paix).

V oblasti sociální, daňové, bezpečnosti na fotbalových zápasech, v železniční a jiné hromadné dopravě jsou výběrem správních pokut pověřeny specializované úřady. Různé prostředky právní ochrany zaručují civilní soudy.

Budou tyto přestupky zaznamenány v mém trestním rejstříku?

V trestním rejstříku jsou zaznamenány dopravní přestupky. Správní pokuty a pokuty v souvislosti se zákony o výtržnictví při fotbalových utkáních v trestním rejstříku zaznamenány nejsou.

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.