Obvinění (trestní řízení)

Kypr

V těchto přehledech je popsáno, co se děje, když je člověk podezříván nebo obviněn z trestného činu, který se řeší v soudním řízení.

Obsah zajišťuje
Kypr

Shrnutí trestního řízení

Níže jsou shrnuty obvyklé fáze trestního řízení:

 • Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu, může vyslýchat policie. Policie odpovídá za vyšetřování trestných činů.
 • Podezřelý může být zadržen pouze na základě soudního zatykače s výjimkou přistižení při páchání trestného činu.
 • Před policejním výslechem musí být podezřelý informován o svém právu na obhájce a musí být poučen.
 • Pokud se v rámci vyšetřování objeví usvědčující důkazy proti podezřelému, je policií oficiálně obviněn. V případě závažných trestných činů rozhoduje o trestním stíhání nejvyšší státní zástupce (Genikos Eisaggeleas). Policie tuto svou pravomoc vždy vykonává pod celkovým dohledem nejvyššího státního zástupce, který má podle ústavy právo zahájit, vést a přebírat jakékoli trestní řízení, v tomto řízení pokračovat, nebo ho zastavit.
 • Policie předává obvinění s návrhem obžaloby s popisem trestného činu / trestných činů okresnímu soudci ke schválení. Pokud je obžaloba schválena, obžalovaný (tj. obviněný) je na konkrétní datum předvolán k soudu.
 • V závislosti na závažnosti se trestní věci projednávají: a) ve zkráceném řízení před samosoudcem okresního soudu (Eparchiako Dikastirio), v jehož okresu byl trestný čin spáchán; b) na základě podnětu nejvyššího státního zástupce před senátním soudem (Kakourgiodikeio), který se skládá ze tří soudců okresního soudu, přičemž mu předsedá předseda okresního soudu.
 • Ve zkráceném řízení obžalovaný v den předvolání k soudu reaguje na obvinění přiznáním nebo popřením viny. U případů, které projednává senátní soud, probíhá ve stanovený den předběžný výslech okresním soudcem. Od předběžného výslechu se může upustit, pokud nejvyšší státní zástupce potvrdí, že není nutný. Současná praxe je taková, že se od předběžných výslechů upouští.
 • Oběť trestného činu (poškozený) má právo podat stížnost.
 • Celkovou odpovědnost za trestní stíhání včetně práva stíhání zastavit má nejvyšší státní zástupce.
 • Na Kypru neexistuje trestní řízení s laickou porotou.
 • Pokud soud na základě šetření dospěje k závěru, že obžalovaný není způsobilý vinu přiznat nebo popřít vzhledem k tomu, že není mentálně či jinak způsobilý, může soud vydat příkaz k jeho léčbě v příslušném zařízení.
 • Obžalovaný může proti obžalobě vznést předběžné námitky, a to z důvodu: a) neexistence soudní příslušnosti věcné nebo místní; b) předchozího zproštění viny nebo odsouzení za tentýž čin / tytéž činy; c) udělení milosti; d) neúplnosti nebo opakování obvinění.
 • V rámci jedné obžaloby může být obviněno více osob ze souvisejících trestných činů. Pokud je to vnímáno jako nespravedlivé, může soud nařídit, aby byla obvinění v obžalobě pro účely soudního řízení rozdělena.
 • Hlavní líčení je zahájeno dokazováním obžaloby (katigorousa archi). Po vystoupení obžaloby soud rozhodne, zda je možné přičítat dané skutky obžalovanému. Pokud ano, je obžalovaný předvolán, aby se obhajoval, a je informován o svém právu nevypovídat, učinit prohlášení z lavice obžalovaných, nebo předložit důkazy pod přísahou. Obžalovaný má kdykoli právo předložit důkazy na svou obhajobu. Z využití práva nevypovídat nesmějí být vyvozovány nepříznivé závěry. Po vystoupení obhajoby mohou strany předložit závěrečné argumenty a soud vynese rozsudek.
 • Všichni svědci, kteří vypovídají pod přísahou, musí být podrobeni křížovému výslechu.
 • Soudní proces musí dodržovat zásady spravedlivého procesu. Během celého řízení platí presumpce neviny. Důkazní břemeno je po celou dobu na straně obžaloby. Pokud na konci řízení není soud nade vší pochybnost přesvědčen o vině obžalovaného, musí být obžalovaný zproštěn viny.
 • Pokud je obžalovaný odsouzen, následuje uložení trestu.

Podrobnosti o všech těchto fázích řízení a o vašich právech najdete v přehledech. Tyto materiály nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro informační účely.

Role Evropské komise

Evropská komise se trestního řízení v členských státech nijak neúčastní a nemůže vám s žádnou stížností pomoci. Informace o tom, jak podat a komu podávat stížnosti, najdete v těchto přehledech.

Potřebné informace naleznete na následujících odkazech:

Moje práva při vyšetřování trestného činu

Moje práva během soudního řízení

Moje práva po skončení soudního řízení

Poslední aktualizace: 11/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.