Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Kypr

V těchto přehledech je popsáno, co se děje, když je člověk podezříván nebo obviněn z trestného činu, který se řeší v soudním řízení. Informace o méně závažných deliktech nebo dopravních přestupcích, za které se obvykle ukládá předem stanovený trest, například pokuta, najdete v Přehledu 5. Pokud jste se stali obětí trestného činu, úplné informace o svých právech najdete zde.

Obsah zajišťuje
Kypr
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Shrnutí trestního řízení

Níže jsou shrnuty obvyklé fáze trestního řízení.

 • Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu, může vyslýchat policie. Policie odpovídá za vyšetřování trestných činů.
 • Podezřelý může být zadržen pouze na základě soudního zatykače s výjimkou přistižení při páchání trestného činu.
 • Před policejním výslechem musí být podezřelý informován o svém právu na obhájce a poučen o tom, že cokoli řekne, může být použito v soudním řízení.
 • Pokud v rámci vyšetřování objeví usvědčující důkazy proti podezřelému, je policií oficiálně obviněn. V případě závažných trestných činů rozhoduje o trestním stíhání Nejvyšší státní zástupce (Attorney–General). Policie tuto svou pravomoc vždy vykonává na základě obecných pokynů Nejvyššího státního zástupce, který má podle ústavy právo zahájit, vést a přebírat jakékoli trestní řízení, v tomto řízení pokračovat nebo ho zastavit.
 • Policie předává doklad o obvinění s popisem trestného činu / trestných činů (formální obžalobu) okresnímu soudci ke schválení. Pokud je obžaloba schválena, obžalovaný je na konkrétní datum předvolán k soudu.
 • Trestní případy mohou být podle závažnosti souzeny: a) ve zkráceném řízení samosoudcem okresního soudu okresu, kde byl trestný čin spáchán, b) na základě obžaloby senátním soudem (Assize Court) složeným ze tří okresních soudců, jemuž předsedá předseda okresního soudu.
 • Ve zkráceném řízení obžalovaný v den předvolání k soudu reaguje na obvinění přiznáním nebo popřením viny. U případů, které soudí senátní soud, probíhá ve stanovený den předběžný výslech okresním soudcem. Od předběžného výslechu se může upustit, pokud Nejvyšší státní zástupce potvrdí, že není nutný. Dnešní praxe je taková, že se od předběžných výslechů upouští.
 • Oběť trestného činu (poškozený) má právo sama podat soukromou žalobu.
 • Celkovou odpovědnost za trestní stíhání včetně práva stíhání zastavit má Nejvyšší státní zástupce (Attorney–General).
 • Na Kypru neexistuje trestní řízení s laickou porotou.
 • Pokud soud na základě šetření dospěje k závěru, že obžalovaný není mentálně způsobilý vystupovat před soudem, může soud vydat příkaz k jeho léčbě v psychiatrickém zařízení.
 • Obžalovaný může vznést předběžné námitky proti obviněním v obžalobě z důvodu: a) neexistence soudní příslušnosti věcné nebo územní, b) předchozího zproštění viny nebo odsouzení za tentýž čin / tytéž činy, c) udělení milosti, d) neúplnosti nebo duplicity obvinění.
 • V rámci jednoho formálního obvinění (obžaloby) může být obviněno více osob ze souvisejících trestných činů. Pokud je to vnímáno jako nespravedlivé, může soud nařídit, aby byla obvinění pro účely soudního řízení rozdělena.
 • Soudní proces začíná předložením důkazů obžaloby. Po vystoupení obžaloby soud rozhodne, zda je možné přičítat dané skutky obžalovanému. Pokud ano, je obžalovaný předvolán, aby se obhajoval, a je informován o svém právu nevypovídat, učinit prohlášení z lavice obžalovaných nebo předložit důkazy pod přísahou. Obžalovaný má kdykoli právo předložit důkazy na svou obhajobu. Z využití práva nevypovídat nesmějí být vyvozovány nepříznivé závěry. Po vystoupení obhajoby mohou strany předložit závěrečné argumenty a soud vynese rozsudek.
 • Všichni svědci, kteří vypovídají pod přísahou, mohou být podrobeni křížovému výslechu.
 • Soudní proces musí dodržovat zásady spravedlivého procesu. Během celého řízení platí presumpce neviny. Důkazní břemeno je po celou dobu na straně obžaloby. Pokud na konci řízení není soud nade vší pochybnost přesvědčen o vině obžalovaného, musí být obžalovaný zproštěn viny.
 • Pokud je obžalovaný odsouzen, následuje uložení trestu.

Podrobnosti o všech těchto fázích řízení a o vašich právech najdete v přehledech. Tyto materiály nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro informační účely.

Role Evropské komise

Evropská komise se trestního řízení v členských státech nijak neúčastní a nemůže vám s žádnou stížností pomoci. Informace o tom, jak podat a komu podávat stížnosti najdete v těchto přehledech.

Potřebné informace naleznete na následujících odkazech

1 - Jak získat právní pomoc

2 - Moje práva při vyšetřování trestného činu

 • Zadržení a prohlídka

3 - Moje práva během soudního řízení

 • Druhy trestů

4 - Moje práva po skončení soudního řízení

5 - Dopravní přestupky

Související odkazy

Úřad státního Kyperské republiky

Kyperský nejvyšší soud

Kyperská policie

Poslední aktualizace: 16/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.