V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Obvinění (trestní řízení)

Anglie a Wales

Jste-li podezřelí nebo obvinění z trestného činu, je pro vás velmi důležité získat nezávislou právní radu. V tomto přehledu se dozvíte, jak najít právníka a kdo jej zaplatí.

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Na policejní stanici

Pokud vás vyslýchají na policejní stanici, máte právo zdarma požadovat právní radu, i když jste nebyli zatčeni. Můžete požádat policii, aby zkontaktovala konkrétní firmu zabývající se právním poradenstvím dle vaší volby nebo obhájce ustanoveného v rámci státního programu právní pomoci (duty solicitor), který je dostupný 24 hodin denně a je právním poradcem  nezávislým na policii.  U některých trestných činů poskytnou radu nezávislí poradci telefonicky. U vážnějších trestných činů může být právní poradce na policejní stanici společně s vámi.

Pokud chcete jiného právníka, můžete jej najít ve Sdružení právních zástupců (Law Society), Radě advokátních komor (Bar Council), Poradenské kanceláři pro občany (Citizens Advice Bureau) nebo Občansko-právní poradenské službě (Civil Legal Advice). Pokud se rozhodnete využít obhájce ustanoveného v rámci státního programu právní pomoci (duty solicitor), je možné, že budete muset uhradit nějaké náklady.

Pokud požádáte o právní radu, musí policie s výslechem počkat, dokud si s vámi nepromluví právník. Pokud právníka nechcete, ale poté změníte názor, můžete o něj kdykoli zdarma požádat.

Pokud nejste v policejní vazbě

Pokud nejste v policejní vazbě, ale jste obviněni z trestného činu, měli byste kontaktovat právníka co nejdříve.  Pokud žádného právníka neznáte, můžete jej najít ve Sdružení právních zástupců (Law Society), Radě advokátních komor (Bar Council), poradenské kanceláři pro občany (Citizens Advice Bureau) nebo v kanceláři Občansko-právní poradenské služby (Civil Legal Advice). V závislosti na vaší finanční situaci můžete mít nárok na bezplatnou právní pomoc. Jestli máte na takovou pomoc nárok, vám řekne právník, ale musíte mu poskytnout informace o vašich finančních poměrech (např. výplatní pásku).

Bezplatné služby mohou poskytovat pouze právníci sdružení v Agentuře právní pomoci (Legal Aid Agency) nebo v Public Defender Service (služba veřejného obhájce) ve městech, kde je tato služba k dispozici. Informace o tom, kteří právníci se těchto programů účastní, zjistíte v kanceláři Civil Legal Advice.

Před soudem

Pokud jde váš případ k soudu, máte právo na právního zástupce. Criminal Legal Aid (právní pomoc v trestních otázkách) garantuje právní pomoc a zastoupení v soudním procesu. Tato služba může být bezplatná, ale záleží to na vážnosti případu a na vaší finanční situaci.  Pokud nemáte právníka, požádejte o obhájce ustanoveného v rámci státního programu právní pomoci (duty solicitor) okamžitě, když se dostavíte k soudu.

U nižšího soudu (Magistrates’ Court) bývá právní pomoc a zastoupení bezplatné, pokud se jedná o vážný případ. Pokud ne, můžete se na nákladech podílet v závislosti na druhu věci, vašem věku a příjmech. Pokud jste mladší 18 let nebo pobíráte některé státní příspěvky, může vám být právní zastoupení poskytnuto bezplatně. Obhájce ustanovený v rámci státního programu právní pomoci (duty solicitor) u soudu nebo člen soudního sboru vám to vysvětlí.

Pokud váš případ řeší Korunní soud (Crown Court), máte nárok na právní pomoc a zastoupení. Pokud roční disponibilní příjem vaší domácnosti činí minimálně 37 500 GBP, nebudete mít právo na právní pomoc.  V závislosti na vaší finanční situaci možná budete muset také platit příspěvek na právní zastoupení vypočítávající se jak z příjmu, tak z kapitálu.

Pokud vás Korunní soud zprostí viny, mohou vám být náklady nahrazeny. Pokud jste uznáni vinnými, je možné, že se budete muset na nákladech podílet.

Související internetové odkazy

Agentura právní pomoci (Legal Aid Agency)

Pokyny Sdružení právních zástupců (Law Society)

Průvodce Poradenské kanceláře pro občany (Citizens Advice Bureau) (UK)

Právní pomoc v trestních otázkách (Criminal Legal Aid)

Generální rada advokátních komor (General Council of the Bar)

Poslední aktualizace: 01/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.