V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Defendants (criminal proceedings)

Anglie a Wales

Please note that these factsheets apply only to England and Wales. If you want to know your rights in other parts of the United Kingdom, see the separate factsheets for Scotland and for Northern Ireland. These factsheets explain what happens if you are suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fine, see Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Summary of the criminal process

The normal stages in the criminal process are as follows:

 • The police investigate whether a crime was committed and by whom. They collect evidence.
 • Having identified a suspect, the police, if they think it necessary, can arrest the person and question them on the offence.
 • If the police think that the suspect may have committed a crime they consult the Crown Prosecution Service (CPS) about whether to charge him – that is, make a formal accusation to be tried in court.
 • The CPS decides on suitable charges and serves a formal document on the suspect describing the allegation.
 • Before the trial, court hearings find out how the accused intends to plead, and check the case is ready for trial.
 • The prosecutor presents the evidence at trial. The accused may also present evidence in his defence. Serious cases will be decided by a jury and less serious cases by magistrates.
 • After all the evidence is heard, the magistrates or jury declare a verdict.
 • If the accused is found guilty, the judge determines the sentence.
 • The decision can be appealed

The factsheets give details about these stages in the process and about your rights. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Investigation and arrest
 • Interview and charge
 • Court appearances before trial
 • Preparation of the case before trial

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

 • More information about appeal hearings

5 - Road traffic offences

Related links

Crown Prosecution Service

Liberty Guide to Human Rights

Last update: 01/12/2016

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Jak získat právní pomoc

Jste-li podezřelí nebo obvinění z trestného činu, je pro vás velmi důležité získat nezávislou právní radu. V tomto přehledu se dozvíte, jak najít právníka a kdo jej zaplatí.

Na policejní stanici

Pokud vás vyslýchají na policejní stanici, máte právo zdarma požadovat právní radu, i když jste nebyli zatčeni. Můžete požádat policii, aby zkontaktovala konkrétní firmu zabývající se právním poradenstvím dle vaší volby nebo obhájce ustanoveného v rámci státního programu právní pomoci (duty solicitor), který je dostupný 24 hodin denně a je právním poradcem  nezávislým na policii.  U některých trestných činů poskytnou radu nezávislí poradci telefonicky. U vážnějších trestných činů může být právní poradce na policejní stanici společně s vámi.

Pokud chcete jiného právníka, můžete jej najít ve Odkaz se otevře v novém okně.Sdružení právních zástupců (Law Society), Odkaz se otevře v novém okně.Radě advokátních komor (Bar Council), Odkaz se otevře v novém okně.Poradenské kanceláři pro občany (Citizens Advice Bureau) nebo Odkaz se otevře v novém okně.Občansko-právní poradenské službě (Civil Legal Advice). Pokud se rozhodnete využít obhájce ustanoveného v rámci státního programu právní pomoci (duty solicitor), je možné, že budete muset uhradit nějaké náklady.

Pokud požádáte o právní radu, musí policie s výslechem počkat, dokud si s vámi nepromluví právník. Pokud právníka nechcete, ale poté změníte názor, můžete o něj kdykoli zdarma požádat.

Pokud nejste v policejní vazbě

Pokud nejste v policejní vazbě, ale jste obviněni z trestného činu, měli byste kontaktovat právníka co nejdříve.  Pokud žádného právníka neznáte, můžete jej najít ve Odkaz se otevře v novém okně.Sdružení právních zástupců (Law Society), Odkaz se otevře v novém okně.Radě advokátních komor (Bar Council), Odkaz se otevře v novém okně.poradenské kanceláři pro občany (Citizens Advice Bureau) nebo v kanceláři Odkaz se otevře v novém okně.Občansko-právní poradenské služby (Civil Legal Advice). V závislosti na vaší finanční situaci můžete mít nárok na bezplatnou právní pomoc. Jestli máte na takovou pomoc nárok, vám řekne právník, ale musíte mu poskytnout informace o vašich finančních poměrech (např. výplatní pásku).

Bezplatné služby mohou poskytovat pouze právníci sdružení v Odkaz se otevře v novém okně.Agentuře právní pomoci (Legal Aid Agency) nebo v Public Defender Service (služba veřejného obhájce) ve městech, kde je tato služba k dispozici. Informace o tom, kteří právníci se těchto programů účastní, zjistíte v kanceláři Odkaz se otevře v novém okně.Civil Legal Advice.

Před soudem

Pokud jde váš případ k soudu, máte právo na právního zástupce. Odkaz se otevře v novém okně.Criminal Legal Aid (právní pomoc v trestních otázkách) garantuje právní pomoc a zastoupení v soudním procesu. Tato služba může být bezplatná, ale záleží to na vážnosti případu a na vaší finanční situaci.  Pokud nemáte právníka, požádejte o obhájce ustanoveného v rámci státního programu právní pomoci (duty solicitor) okamžitě, když se dostavíte k soudu.

U Odkaz se otevře v novém okně.nižšího soudu (Magistrates’ Court) bývá právní pomoc a zastoupení bezplatné, pokud se jedná o vážný případ. Pokud ne, můžete se na nákladech podílet v závislosti na druhu věci, vašem věku a příjmech. Pokud jste mladší 18 let nebo pobíráte některé státní příspěvky, může vám být právní zastoupení poskytnuto bezplatně. Odkaz se otevře v novém okně.Obhájce ustanovený v rámci státního programu právní pomoci (duty solicitor) u soudu nebo člen soudního sboru vám to vysvětlí.

Pokud váš případ řeší Odkaz se otevře v novém okně.Korunní soud (Crown Court), máte nárok na právní pomoc a zastoupení. Pokud roční disponibilní příjem vaší domácnosti činí minimálně 37 500 GBP, nebudete mít právo na právní pomoc.  V závislosti na vaší finanční situaci možná budete muset také platit příspěvek na právní zastoupení vypočítávající se jak z příjmu, tak z kapitálu.

Pokud vás Korunní soud zprostí viny, mohou vám být náklady nahrazeny. Pokud jste uznáni vinnými, je možné, že se budete muset na nákladech podílet.

Související internetové odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Agentura právní pomoci (Legal Aid Agency)

Odkaz se otevře v novém okně.Pokyny Sdružení právních zástupců (Law Society)

Odkaz se otevře v novém okně.Průvodce Poradenské kanceláře pro občany (Citizens Advice Bureau) (UK)

Odkaz se otevře v novém okně.Právní pomoc v trestních otázkách (Criminal Legal Aid)

Odkaz se otevře v novém okně.Generální rada advokátních komor (General Council of the Bar)

Poslední aktualizace: 01/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 – Má práva v průběhu vyšetřování trestného činu a před tím, než se případ dostane k soudu

Tento přehled a jeho dílčí části popisují, jak probíhá vyšetřování trestného činu a co se děje po skočení vyšetřování a před soudním procesem.

Jaká jsou stadia vyšetřování trestného činu?

Policie zahájí vyšetřování, když má podezření, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu. Vede vyšetřování a shromažďuje důkazy. V závažných případech se poté, co shromáždí dostatek důkazů, obrátí na Odkaz se otevře v novém okně.Královskou prokuraturu (Crown Prosecution Service) (CPS), která rozhodne o případné obžalobě. CPS si může vyžádat další vyšetřování.

Jestliže vás policie označí za podezřelého, prvním klíčovým stadiem je rozhodnutí o zatčení.

Po nějaké době ve vyšetřovací cele určené k provedení výslechu přichází další důležitý krok, a sice rozhodnutí o obžalování. Pokud policie potřebuje provést další vyšetřování a nemusíte být drženi ve vazbě, musí vás propustit buď bez podání obžaloby, nebo na kauci a požádat vás, abyste se na policejní stanici dostavili později.

Nicméně pokud máte být obžalováni z trestného činu a policie rozhodne, že byste měli zůstat ve vazbě, budete předvedeni před soud, který rozhodne o vašem případném propuštění na kauci do soudního procesu.

Pokud jste vyšetřováni z důvodu podezření ze spáchání teroristického trestného činu, jsou vaše práva a pravomoci policie jiné, než je uvedeno dále (viz Odkaz se otevře v novém okně.zákon o terorismu z roku 2000 (Terrorism Act 2000), který není v těchto přehledech probírán).

Pokud jste mladší 18 let, jste chráněni ještě dalšími právními prostředky. Požádejte svého právního zástupce o vysvětlení.

Více informací o vašich právech před tím, než se případ dostane k soudu, najdete na níže uvedených odkazech:

Vyšetřování a zatčení (1)

Bude mě policie vyslýchat?

Pokud vás policie podezřívá ze spáchání trestného činu nebo se domnívá, že máte o trestném činu nějaké informace, může vám pokládat otázky.

Musím jít na policejní stanici?

Policie má právo vás Odkaz se otevře v novém okně.zastavit, prohledat a klást vám otázky v omezeném rozsahu na ulici nebo jiném veřejném místě. Pokud vás policie vyzve, abyste řekli své jméno a adresu, měli byste odpovědět. Jestliže vás policie podezřívá ze spáchání nějakého trestného činu, mohou vás požádat, abyste s nimi šli dobrovolně na stanici. Mají rovněž pravomoc vás zatknout a odvézt na policejní stanici proti vaší vůli. Musí vám ale sdělit důvod zatčení.

Mohu z policejní stanice odejít?

Jestliže jste na policejní stanici, buď jako podezřelý, nebo jako svědek, a nebyli jste zatčeni, můžete kdykoli odejít.

Co se stane, jsem-li zatčen?

Jestliže vás policie chce na stanici držet, musí Odkaz se otevře v novém okně.vás zatknout. Musí vám sdělit důvody pro zatčení, přičemž zatčení musí být nezbytné. Policie vás poté může prohledat, může vám vzít otisky prstů a vzorek DNA a provést další fyzické prohlídky, které jsou popsané Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Co když nemluvím úředním jazykem?

Pokud nemluvíte anglicky, musí vám policie zdarma zajistit tlumočníka. Nemohou vás vyslýchat bez přítomnosti tlumočníka.

Mohu mít právníka?

Pokud jste zatčeni, máte právo na poradu s právníkem. Jestliže žádného právníka neznáte, zkontaktuje policie obhájce ustanoveného v rámci státního programu právní pomoci (duty solicitor). Viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled 1.

Co když jsem mladší 17 let nebo zranitelná dospělá osoba?

Pokud jste mladší 17 let nebo jste zranitelná dospělá osoba, nesmíte být vyslýcháni bez přítomnosti tzv. vhodné dospělé osoby (Appropriate Adult), jejíž přítomnost policie zajistí.

Tato osoba vám pomůže a poradí při komunikaci s policií. Nejedná se o právníka a neposkytne vám právní pomoc. Vhodná dospělá osoba může být rodinný příslušník, přítel nebo dobrovolník nebo pracovník sociální/zdravotní péče.

Může mě policie prohledat?

Policie vás může Odkaz se otevře v novém okně.zastavit a prohledat vás i váš vůz, i když nejste zatčeni, ale musí mít důvodné podezření, že u sebe máte odcizené nebo zakázané věci nebo že jste spáchali trestný čin.

Může mi policie vzít otisky prstů nebo vzorek DNA?

Jestliže jste nebyli zatčeni, nemusíte poskytovat otisky prstů ani jiné vzorky a policie je nesmí odebrat bez vašeho svolení. Pokud jste však byli zatčeni, má policie právo vám odebrat vzorky Odkaz se otevře v novém okně.krve, slin nebo jiných tělesných tkání i bez vašeho souhlasu.

Musím se účastnit předvedení osob k identifikaci?

Jestliže jste byli zatčeni, může vás policie požádat, abyste se zúčastnili předvedení osob k identifikaci. Pokud odmítnete, může být tato skutečnost u soudu použita proti vám. Obvykle to probíhá pouze formou překládání fotografií oběti nebo svědkovi (svědkům). Obhájce ustavený v rámci státního programu právní pomoci (duty solicitor) vám může poradit.

Může mi policie prohledat auto nebo byt?

Pokud jste byli zatčeni, může vám policie na základě povolení vydaného vyšším úředníkem prohledat auto a byt a zabavit jakýkoli majetek, pokud je to relevantní pro vyšetřování.

Mohu kontaktovat přítele nebo člena rodiny?

Ano, můžete jim říci, kde jste.

Mohu navštívit lékaře, pokud je to nutné?

Pokud budete potřebovat lékařskou pomoc, máte právo navštívit lékaře.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu kontaktovat ambasádu?

Ano. Zástupce z ambasády se dostaví na policejní stanici nebo vás bude kontaktovat, aby zjistil, zda nepotřebujete pomoc. Policie je povinna kontaktovat konzuláty těchto zemí EU, pokud jste byli zatčeni nebo předběžně zadrženi – Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko nebo Švédsko.

Co se stane, pokud jsem zatčen na základě evropského zatýkacího rozkazu?

Pokud jeden členský stát vydá evropský zatýkací rozkaz, můžete být zatčeni i v jiném členském státě a po slyšení před soudcem předáni do příslušné země. Máte právo na právního zástupce a tlumočníka, pokud jej potřebujete. Viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled 1.

Kdy bude podána obžaloba?

Jestliže policie dospěje k závěru, že proti vám existuje dostatek důkazů, budete obžalován ze spáchání trestného činu. Z obžaloby se dozvíte, který trestný čin je vám připisován. Jakmile jste obžalován, nemůže vás policie ohledně daného trestného činu vyslýchat.

Jak dlouho mě může policie po zatčení zadržovat?

Když vás policie zatkne, může vás na policejní stanici zadržet maximálně 24 hodin. Vyšší úředník může zadržení prodloužit na 36 hodin, pokud existují přiměřené důvody domnívat se, že je nezbytné shromáždit důkazy, jedná se o závažný trestný čin a vyšetřování probíhá řádným způsobem. Poté musíte být na vás podána obžaloba z trestného činu nebo musíte být propuštěni z policejní cely. Jestliže vás chce policie dále zadržovat, musí získat povolení od soudu (Magistrates' Court). Soud může tuto detenci prodloužit maximálně na 96 hodin.

Stížnosti na jednání policie

Jestliže máte pocit, že s vámi policie nejedná správně, můžete si stěžovat buď na policii nebo Odkaz se otevře v novém okně.Nezávislé komisi pro stížnosti na policii (Independent Police Complaints Commission).

Výslech a obžaloba (2)

Kdy mohu být vyslýchán?

Jestliže jste zatčeni a Odkaz se otevře v novém okně.zadržováni na policejní stanici, musí vazební důstojník zajistit, abyste byli duševně a fyzicky způsobilí k výslechu. Během každých 24 hodin musíte mít minimálně 8 hodin v kuse na odpočinek, kdy nesmí probíhat výslech. Během výslechu vám musí každé 2 hodiny povolit 15minutovou přestávku. Běžně máte právo na to, aby byl při výslechu přítomen právní zástupce.

Musím policii na otázky odpovídat?

Na otázky nemusíte odpovídat. Pokud vás policie podezírá z trestného činu, musí vám před tím, než vám začnou klást otázky, sdělit formální poučení (upozornění). Upozorní vás, že nemusíte na otázky odpovídat, ale že cokoli řeknete, může být proti vám použito jako důkaz u soudu. Musí vás rovněž informovat o tom, že pokud neřeknete něco, o co se později chcete opřít u soudu, může být skutečnost, že jste to sdělili policii, u soudu použita proti vám.

Jak probíhá policejní výslech?

Výslechy na policejní stanici se provádějí ve vyšetřovací místnosti a vždy se nahrávají. Před výslechem musíte být o nahrávání informováni.

Kdy bude podána obžaloba?

Jestliže policie dospěje k závěru, že proti vám existuje dostatek důkazů, můžete být obžalován z trestného činu. Poté vám již policie nesmí klást žádné otázky související s daným trestným činem. Body obžaloby lze v pozdějším stadiu trestního řízení změnit.

Předvolání k soudu před procesem (3)

Kdy mě poprvé předvolají k soudu?

Pokud jste v policejní cele, musíte být předvedeni před soud následující den jeho zasedání. Obvykle se první slyšení uskuteční před soudem – Magistrates’ Court.

Mám právo na právního zástupce?

Ano, u soudu máte právo na právního zástupce. Pokud nemáte vlastního právního zástupce, bude vás zastupovat obhájce ustanovený v rámci státního programu právní pomoci (duty solicitor). Viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled 1.

Budu mít k dispozici tlumočníka, pokud neumím jazyk?

Pokud nemluvíte anglicky, bude vám zdarma poskytnut tlumočník, který vám bude tlumočit celé soudní řízení.

Mohu být z vazby propuštěn?

Jestliže jste drženi ve vazbě, můžete požádat soud o propuštění na kauci. Pokud jste propuštěni na kauci, může se stát, že nebudete muset skládat žádnou částku.

Na kauci budete zpravidla propuštěni, pokud nemáte záznam v trestním rejstříku a soud se domnívá, že nejste nebezpeční pro společnost, nebudete působit na svědky a dostavíte se k soudu, kdy bude potřeba. Propuštění na kauci může být podmíněno například tím, že se budete zdržovat na určité adrese, odevzdáte policii pas nebo budete nosit elektronický náramek.

Jestliže soud vaše propuštění na kauci zamítne, budete ve vazbě až do procesu.

Mohu se proti rozhodnutí o uvalení vazby až do procesu odvolat?

Ano. Poraďte se se svým právním zástupcem.

Budu předvolán k soudu znovu před procesem?

Ano. Váš právní zástupce vám poskytne potřebné informace.

Jak dlouho mohu být před procesem uvězněn?

Pokud jste uvězněni, musí se proces konat v Odkaz se otevře v novém okně.určité lhůtě.

Proces u Korunního soudu (Crown Court) by se měl konat obvykle do 182 dnů od vašeho uvěznění. Pokud to tak není, můžete požádat o propuštění na kauci. V případech méně závažných trestných činů se proces musí konat do 56 dnů. Pokud to tak není, budete propuštěni na kauci.

Příprava případu před procesem (4)

Co se děje před procesem?

V období před procesem pokračuje Odkaz se otevře v novém okně.Královská prokuratura (Crown Prosecution Service) (CPS) v posuzování, jestli jsou fakta v případu dostatečná pro stíhání. Žalobce předloží vašemu právnímu zástupci důkazy, které proti vám budou použity u soudu. Například, pokud budou u soudu svědčit svědci, dostanete jejich písemná prohlášení. Žalobce vám musí také předložit jakýkoli materiál, který by mohl znevýhodnit obžalobu a zvýhodnit obhajobu. Žalobce musí důkazy průběžně posuzovat a předkládat vám veškeré relevantní materiály.

Jsem z jiného členského státu. Musím před procesem zůstat v Anglii nebo Walesu?

Jestliže nejste ve vazbě nebo jste byli propuštěni na kauci, můžete se vrátit do vaší země. Může se ale stát, že vás nepropustí na kauci, pokud žalobce požaduje, abyste zůstali v Anglii nebo Walesu, dokud neskončí vyšetřování. Soud vás může propustit na kauci pod podmínkou, že zůstanete v Anglii. Když tuto podmínku porušíte, jedná se o trestný čin. Jestliže vás propustí na kauci, musíte udat adresu ve Spojeném království, na které vás mohou kontaktovat. Může to být adresa vašeho právního zástupce.

Pokud jsem se vrátil do členského státu, ve kterém žiji, musím se do Anglie a Walesu vrátit před procesem?

Pravděpodobně ano. U některých předběžných slyšení může váš právní zástupce požádat, abyste se jich nemuseli účastnit, nebo se můžete účastnit pomocí video přenosu.

Dostane se můj případ vždy k soudu?

Váš případ se nemusí dostat k soudu vždy. CPS může rozhodnout, že od stíhání upustí nebo může navrhnout Odkaz se otevře v novém okně.podmínečné varování, které může zahrnovat pokutu. Pokud souhlasíte, připustíte, že jste spáchali trestný čin. Bude zaznamenán v trestním rejstříku a nebudete mít právo na odvolání.

Jaké důkazy bude strana obžaloby shromažďovat?

Policie vyslechne svědky a může rovněž shromáždit fyzické a forenzní důkazy. Mohou například zajistit dokumenty z vašeho bytu nebo pracoviště, prohledat vám auto nebo odebrat vzorky DNA (např. vlasy, sliny atd.).

Mohu zabránit orgánu obžaloby v zajištění určitých důkazů?

Někdy je policie povinna získat Odkaz se otevře v novém okně.povolení k domovní prohlídce, což můžete napadnout. V takovém povolení obvykle musí být konkrétně stanoveno, co se může prohledat a proč. Pokud policie povolení nedodrží, je možné, že takto získané důkazy nebudou u soudu přípustné.

Budou požadovány informace o mém záznamu v trestním rejstříku?

Žalobce může vyhledat informace o vašem záznamu v trestním rejstříku, včetně odsouzení mimo Spojené království.

Mohou se body obžaloby před procesem změnit?

Ano. To záleží na tom, jak žalobce posoudí důkazy. O změnu bodů obžaloby může požádat i váš právní zástupce.

Co když jsem již byl souzen za stejný trestný čin v jiném členském státě?

Pokud soud v jiném členském státě vynesl pravomocné rozhodnutí, nemůžete být souzeni znovu za stejný trestný čin v dalším členském státě.

Mohu doznat vinu před procesem?

Ve většině případů můžete přiznat vinu před procesem, pokud chcete. Pokud se přiznáte, zpravidla dostanete mnohem nižší trest, než když budete v procesu vinu popírat. Když se rozhodnete přiznat vinu, obvykle se proti rozsudku nebudete moci odvolat a bude zaznamenán v trestním rejstříku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení a vyšetřování trestných činů z roku 1996 (Criminal Procedure and Investigations Act 1996) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním soudnictví z roku 2003 (Criminal Justice Act 2003) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o policii a trestních důkazech z roku 1984 (Police and Criminal Evidence Act 1984)

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam zásad (Codes of Practice)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o propuštění na kauci z roku 1976 (Bail Act 1976)Odkaz se otevře v novém okně. (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním stíhání z roku 1985 (Prosecution of Offences Act 1985), paragraf 22 (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o závažném organizovaném zločinu a policii z roku 2005 (Serious Organised Crime and Police Act 2005)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o terorismu z roku 2000 (Terrorism Act 2000)

Poslední aktualizace: 01/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva v průběhu soudního procesu

Kde se bude proces konat?

Všechny trestní případy začínají u Odkaz se otevře v novém okně.soudu – Magistrates' Court. Případ se může vyvíjet třemi různými způsoby.

U méně závažných trestných činů se proces uskuteční před nižším soudem buď s Odkaz se otevře v novém okně.třemi laickými smírčími soudci, nebo okresním soudcem.

V případě závažnějších trestných činů se proces může konat před nižším soudem nebo Odkaz se otevře v novém okně.Korunním soudem (Crown Court) se soudcem a 12členou porotou.

Když smírčí soudci nebo okresní soudce vyslechnou vašeho právního zástupce, posoudí, který typ procesu je pro váš případ nejvhodnější. V případě, že je to vhodné, projedná váš případ nižší soud, pokud ne nebo pokud na tom budete trvat, bude se proces konat před Korunním soudem. Všechny soudní procesy dospělých jsou veřejné.

Jestliže jste mladší 18 let a trestný čin není klasifikován jako velmi závažný, bude se proces konat před Odkaz se otevře v novém okně.soudem pro mladistvé se soudcem a třemi speciálně vyškolenými smírčími soudci. Veřejnost nebude mít přístup povolen.

Může být obvinění v obžalobě během procesu změněno?

Body obžalobx lze změnit při předběžném slyšení, ale obvykle ne, jakmile soud začne posuzovat důkazy. Obžaloba u méně závažných trestných činů musí být předložena do šesti měsíců od spáchání trestného činu. Můžete přiznat vinu některých nebo všech bodech obžaloby. Žalobce může přistoupit na vaše přiznání viny z méně závažného trestného činu, než z kterého jste byli obžalováni.

Musím být při procesu přítomen?

Pokud se nedostavíte k soudu v požadovaný okamžik, jedná se o trestný čin. Případ se navíc může dále řešit ve vaší nepřítomnosti. U méně závažných trestných činů může postačit přítomnost právního zástupce, nebo zaslání přiznání poštou, nebo je možné získat povolení, aby proces probíhal bez vaší přítomnosti. U Korunního soudu zpravidla není možné vést proces bez vaší přítomnosti. Pokud narušujete řízení nebo uprchnete, může proces pokračovat bez vás. Pokud se nedostavíte (bez řádného důvodu), jedná se o trestný čin.

Mohu se procesu účastnit prostřednictvím video přenosu?

Obvykle to není možné, přestože některá slyšení mohou být přenášena z věznice nebo policejní stanice Odkaz se otevře v novém okně.video přenosem. Smírčí soudci nebo soudce a žalobce jsou přítomni u soudu. Váš právní zástupce může být buď na policejní stanici, nebo u soudu a bude vás vidět a slyšet ve video přenosu.

Budu mít k dispozici tlumočníka, pokud nerozumím úřednímu jazyku?

Pokud nerozumíte anglicky, poskytne vám soud tlumočníka.

Budu mít právníka?

Obecně není povinné, aby s vámi právník byl u soudu, ale důrazně se to doporučuje. U některých procesů je přítomnost právníka povinná, například případy znásilnění nebo případy s mladistvými svědky.

Mohu právníka změnit?

Ano, viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled 1.

Musím u soudu vypovídat?

U soudu vypovídat můžete, ale nemusíte. Váš právní zástupce vám poradí, jestli byste měli nebo ne. Pokud nebudete vypovídat bez dobrého důvodu, může to být použito proti vám, ale nemůžete být odsouzeni jen proto, že jste u soudu nevypovídali.

Jaká mám práva v souvislosti se svědectvím proti mně?

Pokud souhlasíte, může být svědectví přečteno nebo shrnuto. Jestliže svědectví zpochybníte, bude se obvykle svědek muset dostavit k soudu a svědčit přímo tam, abyste mohli jeho svědectví napadnout a klást mu otázky. Jestliže obžaloba používá důkazy ve formě dokumentů, musí to vašemu právnímu zástupci před procesem oznámit. Váš právní zástupce může dokument zpochybnit. Může rovněž klást otázky jakémukoli svědkovi, který svědčí proti vám, aby jeho výpověď zpochybnil.

Mohu předložit vlastní důkazy?

Ano. Důkazy mohou být ve formě dokumentů nebo fyzických důkazů. Rovněž můžete navrhnout svědky, aby svědčili ve váš prospěch, a soudce je může předvolat k soudu. Váš obhájce a obžaloba jim budou klást otázky.

Bude přihlédnuto k informacím o záznamech v mém trestním rejstříku?

Před soudním procesem si obžaloba zjistí, jestli máte záznam v trestním rejstříku. Sem mohou patřit odsouzení v jiných státech. V určitých situacích budou tyto informace zmíněny u soudu, ale váš obhájce bude mít možnost jejich uvedení napadnout. I když soud vezme na vědomí váš záznam v trestním rejstříku, nebudete odsouzeni jen na základě skutečnosti, že již máte záznam v trestním rejstříku.

Co se stane na konci hlavního líčení?

Po předložení všech důkazů, soud rozhodne o vaší vině či nevině. U nižšího soudu o verdiktu rozhodují smírčí soudci. U Korunního soudu o verdiktu rozhoduje pouze porota. Pokud verdikt zní nevinen (jste osvobozeni), případ je uzavřen. Pokud proti vám neexistují žádná jiná obvinění v obžalobě, můžete od soudu odejít. Pokud verdikt zní vinen (jste odsouzeni), mohou právní zástupci předložit podání soudu ohledně trestu. Může se uskutečnit samostatné soudní slyšení týkající se trestu.

Jaký trest dostanu?

Výše a druh trestu se odvíjí od stupně závažnosti trestného činu. Soud se bude řídit Odkaz se otevře v novém okně.národními pokyny. Pro každý trestný čin je stanovena maximální sazba a pro některé trestné činy je stanovena i minimální sazba.

Více informací o možných sankcích najdete Odkaz se otevře v novém okně.zde. Patří k nim:

 • odnětí svobody. Může se jednat o doživotí nebo konkrétní dobu. Soud vám vysvětlí, jak velkou část z takového trestu nejpravděpodobněji strávíte ve věznici. Tresty kratší než 12 měsíců mohou být odloženy (můžete si je odpykat v komunitě za pevně stanovených podmínek). Čas, který jste strávili ve vazbě před procesem, se obvykle do trestu započítává.
 • veřejně prospěšné práce (sem může patřit několik podmínek, například neplacená práce pro místní komunitu)
 • pokuta (peněžitý trest)
 • odškodnění (peněžní částka uhrazená oběti)
 • vyhoštění (návrat do vaší vlasti pouze v případě závažného trestného činu)
 • zákaz činnosti (například řízení motorových vozidel).

Jaká je role oběti během procesu?

Oběť nepředstavuje stranu v rámci řízení, ale může u soudu vypovídat. Při rozhodování o trestu soudce přihlédne k Odkaz se otevře v novém okně.prohlášení oběti ohledně následků trestného činu. Soudce nemůže přiznat občanskoprávní náhradu škody, ale může nařídit Odkaz se otevře v novém okně.odškodnění. Oběť vás také může sama žalovat.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Předvolání k soudu

Odkaz se otevře v novém okně.Soudní proces

Odkaz se otevře v novém okně.Předstoupení před soud pomocí video přenosu

Odkaz se otevře v novém okně.Pokyny k postihování trestných činů

Odkaz se otevře v novém okně.Linka pomoci pro rodiny vězňů

Odkaz se otevře v novém okně.Život ve vězení

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o dětech a mladistvých z roku 1933 (Children and Young Persons Act 1933) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o nižších soudech z roku 1980 (Magistrates Courts Act 1980) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním soudnictví a veřejném pořádku z roku 1994 (Criminal Justice and Public Order Act 1994) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení a vyšetřování trestných činů z roku 1996 (Criminal Procedure and Investigations Act 1996) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestných činech a rušení veřejného pořádku z roku 1998 (Crime and Disorder Act 1998) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o pravomocích trestních soudů (ukládání trestů) z roku 2000 (Powers of Criminal Courts (Sentencing ) Act 2000) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním soudnictví z roku 2003 (Criminal Justice Act 2003) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o hranicích Spojeného království z roku 2007 (UK Borders Act 2007) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním soudnictví a přistěhovalectví z roku 2008 (Criminal Justice and Immigration Act 2008) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o práci koronerů a soudnictví z roku 2009 (Coroners and Justice Act 2009) (ve znění pozdějších předpisů)

Poslední aktualizace: 01/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Má práva po skončení soudního procesu

Mohu se odvolat?

Pokud jste byli odsouzeni Odkaz se otevře v novém okně.soudem - Magistrates’ Court, můžete se odvolat k místnímu Odkaz se otevře v novém okně.Korunnímu soudu (Crown Court). Odvolat se můžete i ke Odkaz se otevře v novém okně.Správnímu soudu (Administrative Court) v Londýně, pokud se domníváte, že výklad práva smírčími soudci nebyl správný.

Jestliže jste byli odsouzeni Korunním soudem (Crown Court), můžete se odvolat, pokud k tomu dostanete svolení, protože např. soudce pochybil. V takovém případě se můžete odvolat k Odvolacímu soudu (Court of Appeal) v Londýně.

Jak se odvolám?

Jestliže se proces konal před nižším soudem, musíte se odvolat do 21 dní. Jestliže se proces konal před Korunním soudem, musíte se odvolat do 28 dní. Váš právní zástupce vám poradí, zda je vhodné podat odvolání a případně jak.

Jaké jsou odvolací důvody?

Máte právo se odvolat proti jakémukoli rozhodnutí nižšího soudu, ale musíte vyplnit a odevzdat příslušný formulář, který je u soudu k dispozici.

Odvolání proti rozhodnutí Korunního soudu vyžaduje formálnější postup. Pokud podáváte odvolání, musíte podrobně popsat odvolací důvody. Odvolací důvody jsou:

 • Soudce dal chybné pokyny porotě;
 • V soudním řízení došlo k chybě nebo nesprávnému postupu;
 • Svědectví bylo nesprávně umožněno nebo naopak zamítnuto.

Odvolacími důvody pro odvolání proti výroku o trestu jsou:

 • Právní pochybení soudce;
 • Nadměrná délka trestu.

Jak probíhá odvolací řízení?

Odvolání proti rozhodnutí nižšího soudu bude obvykle řešeno v rámci zasedání soudce a dvou smírčích soudců (jiných, než kteří případ původně posuzovali). Jedná se o nové slyšení a mohou být předloženy nové nebo jiné důkazy a skutečnosti. Jestliže se odvoláváte jen proti stanovenému trestu, může Korunní soud trest snížit, potvrdit nebo zvýšit.

Jestliže jste se odvolali ke Správnímu soudu proti tomu, jak smírčí soudci vyložili zákon, a soud rozhodne, že soudci pochybili, bude výrok změněn. Za určitých okolností může být případ vrácen nižšímu soudu k novému projednání.

Odvolání proti výroku o vině Korunního soudu bude řešit Odvolací soud (Court of Appeal). Váš právní zástupce a žalobce předloží argumenty o odůvodněnosti odvolání. Soud si může vyžádat další důkazy. Obecně nemůžete provádět důkazy, které byly k dispozici v době konání procesu a které jste se rozhodli při procesu nepoužít. Odvolací řízení je veřejné.

Pokud nejste ve vězení, máte právo se odvolacího řízení účastnit. Jestliže jste ve vězení, máte právo se řízení účastnit, pokud se odvolání netýká pouze právních záležitostí. Soud může povolit vaši účast prostřednictvím video přenosu.

Co se stane, jestliže budu ve vězení, když podám odvolání?

Když podáte odvolání, můžete také požádat o propuštění z vězení do projednání odvolání, přestože propuštění v takových případech bývá vzácné. Pokud jste propuštěni na kauci, může být takové propuštění podmíněné dalšími podmínkami.

Jak dlouho trvá, než se uskuteční jednání o odvolání?

Slyšení týkající se odvolání proti rozhodnutí nižšího soudu o trestu se obvykle konají rychle, jestliže jste ve vazbě, jinak do 3 až 6 měsíců. Abyste se mohli odvolat k Odvolacímu soudu proti rozhodnutí Korunního soudu, potřebujete svolení vyššího soudce. Odvolání proti výroku o vině se obvykle řeší do 8 měsíců a odvolání proti výroku o trestu do 5 měsíců. Odvolání můžete kdykoli písemně stáhnout zasláním písemné žádosti Odkaz se otevře v novém okně.Úřadu pro odvolání v trestních věcech (Criminal Appeal Office).

Co se stane, jestliže je odvolání proti výroku o vině úspěšné/neúspěšné?

Pokud soud odvolání vyhoví, zruší rozsudek a vyjme jej z oficiálních záznamů. V některých případech může soud rozsudek zruší, ale umožní žalobci proti vám zahájit nový proces.

Pokud je odvolání zamítnuto, obvykle nedojde k žádné změně ve výroku rozsudku, ale v některých případech může odvolací soud výrok o vině změnit na méně závažný trestný čin (to není obvykle možné v případě odvolání proti rozsudku nižšího soudu).

Co se stane, jestliže je odvolání proti výroku o trestu úspěšné/neúspěšné?

Pokud soud odvolání vyhoví, stanoví nový trest. Pokud odvolání zamítne, může potvrdit původní trest, nebo může trest zvýšit.

Mám právo se dovolat k vyššímu/jinému soudu?

Jestliže jste se odvolali proti rozsudku nižšího soudu a odvolání bylo Korunním soudem zamítnuto, můžete se dovolat ke Odkaz se otevře v novém okně.Komisi pro přezkoumávání trestních případů (Criminal Cases Review Commission) (CCRC) a požádat, aby případ vrátila k Odvolacímu soudu. To není příliš obvyklé.

Pokud jste se odvolali ke Správnímu soudu (Administrative Court) nebo k Odvolacímu soudu (Court of Appeal), můžete mít právo podat dovolání k Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššímu soudu (Supreme Court) Spojeného království, jestliže vaše dovolání řeší právní otázku obecného významu.

Pokud je mému odvolání vyhověno, dostanu nějaké odškodnění?

O odškodnění můžete zažádat do 2 let vyplněním Odkaz se otevře v novém okně.tohoto formuláře. Rozhodne vláda. Váš právní zástupce vám vysvětlí, jak Odkaz se otevře v novém okně.toto schéma funguje.

Mohu se odvolat znovu, když je první odvolání zamítnuto?

Výjimečně se můžete znovu odvolat, jestliže se objeví nový odvolací důvod. Pokud chcete předložit nové důkazy, musíte vysvětlit, proč jste je nepředložili při procesu.

Existují nějaké jiné druhy opravných prostředků?

Můžete se obrátit na Odkaz se otevře v novém okně.CCRC se žádostí o prošetření, jestli nedošlo k justičnímu omylu. Komise váš případ může postoupit příslušnému odvolacímu soudu. V takovém případě bude váš případ řešen jako běžné odvolání.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu být po skončení procesu poslán zpět?

Jestliže jste odsouzeni k odnětí svobody ve věznici, můžete být po propuštění vyhoštěni. Pokud nejste britským občanem a jste odsouzeni na 12 nebo více měsíců odnětí svobody nebo pokud jste odsouzeni za určité závažné trestné činy, vláda obvykle nařídí vyhoštění poté, co si trest odpykáte.

V jakémkoli jiném případě, kde přichází v úvahu trest odnětí svobody, pokud jste starší 17 let, může soudce doporučit vaše vyhoštění po vykonání trestu. To je možné, ať již jste posláni do vězení, nebo ne. Vláda rozhodne na základě doporučení soudce. Doporučení soudce je součástí rozsudku a můžete se proti tomuto výroku odvolat, jak je popsáno výše. Vláda může usilovat o vaše vyhoštění i bez doporučení soudu, je-li to ve veřejném zájmu.

Jestliže jste občanem jiného členského státu, můžete být vyhoštěni pouze z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví. Odsouzení z trestného činu samo o sobě není důvodem k vyhoštění. Máte právo se proti rozhodnutí o vyhoštění odvolat ke zvláštnímu tribunálu.

Jestliže jsem uznán vinným, mohu být znovu souzen za stejný trestný čin?

Jestliže jste na základě soudního procesu v jakékoli části Spojeného království uznán vinným nebo osvobozen z trestného činu, nemůžete již být v Anglii až na výjimečné okolnosti znovu souzen za stejný trestný čin. Stejné pravidlo platí, pokud výrok o vině či nevině vynesl soud v rámci procesu konaném v jiném členském státě.

Informace o odsouzení

Odsouzení a Odkaz se otevře v novém okně.napomenutí (cautions) se zaznamenávají v Národním policejním počítačovém systému (Police National Computer, PNC), kde se archivují do vašich 100. narozenin. Jestliže se domníváte, že jsou informace ve vašich záznamech nesprávné, můžete Odkaz se otevře v novém okně.vznést námitku. Váš právní zástupce vám poradí, jak se to dělá. Také můžete požádat policejního náčelníka v oblasti, kde k trestnému činu došlo, aby informace upravil nebo smazal.

Napomenutí, důtky a poslední varování se zpracovávají stejně jako odsouzení.

I když jste trest již vykonali, musíte na požádání (např. žádost o práci) uvést, že jste byli odsouzeni nebo dostali napomenutí, dokud toto odsouzení není Odkaz se otevře v novém okně.promlčené. Jak dlouho to trvá, záleží na typu trestného činu a výši trestu.

Jestliže jste dostali pevně stanovenou pokutu (Fixed Penalty Notice) nebo pokutu za výtržnosti (Penalty Notice for Disorder), nezapisuje se to do trestního rejstříku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Odvolací soud (Court of Appeal)

Odkaz se otevře v novém okně.Průvodce zahájením řízení u Odvolacího soudu

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soud Spojeného království (Supreme Court of the United Kingdom)

Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro přezkoumávání trestních případů (Criminal Cases Review Commission)

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík trestů (Criminal Records Bureau)

Odkaz se otevře v novém okně.Rehabilitace pachatelů

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o odvolání v trestních věcech z roku 1968 (Criminal Appeal Act 1968) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o rehabilitaci pachatelů z roku 1974 (Rehabilitation of Offenders Act 1974)(ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o propuštění na kauci z roku 1976 (Bail Act 1976) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o nižších soudech z roku 1980 (Magistrates Courts Act 1980) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o soudech vyšší instance z roku 1981 (Senior Courts Act 1980) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o odvolání v trestních věcech z roku 1995 (Criminal Appeal Act 1968) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o policii 1997 (Police Act 1997) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o lidských právech z roku 1998 (Human Rights Act 1998) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o policii a soudnictví z roku 2006 (Police and Justice Act 2006) (ve znění pozdějších předpisů)

Odkaz se otevře v novém okně.Evropská úmluva o lidských právech

Poslední aktualizace: 01/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

5 – Dopravní přestupky

Jak se řeší špatné parkování a podobné přestupky?

Jestliže parkujete na veřejné komunikaci na místě, kde je to zakázané, můžete dostat Odkaz se otevře v novém okně.pokutu za parkování. Na různých místech se o dodržování pravidel správného parkování a vystavování pokut za špatné parkování starají různé orgány. Patří mezi ně orgány místní samosprávy (local councils), policie, soukromé společnosti nebo organizace Odkaz se otevře v novém okně.Transport for London. Parkování na ulicích většinou řeší pracovníci dopravní hlídky (parking attendants), které zaměstnává obecní úřad a kteří vystavují pokuty (tzv. Penalty Charge Notice (PCN)), které se řeší v rámci civilního soudnictví. Dopravní policisté jsou zaměstnanci policie, a proto působí v oblastech, kde je porušování pravidel správného parkování stále trestné. Vystavují tzv. Fixed Penalty Notices (FPN), což jsou pokuty, které se řeší v rámci trestního soudnictví.

Lístek PCN hlídka obvykle nechá za stěračem auta nebo jej předá osobě, která za vozidlo podle všeho odpovídá. Může jej zaslat také poštou. Obvykle máte 28 dní, abyste pokutu buď zaplatili, nebo se proti ní ohradili. Pokud zaplatíte rychle, může být pokuta snížena. Neformální Odkaz se otevře v novém okně.odvolání je možné podat písemně: jestliže se chcete odvolat, pokutu za parkování v daném okamžiku ještě neplaťte, protože jakmile ji jednou zaplatíte, je téměř nemožné dostat peníze zpět.

Nasazování botiček

Orgány místní samosprávy v Anglii a Walesu mohou za Odkaz se otevře v novém okně.jistých okolností vozidlo nechat odtáhnout nebo mu nasadit botičku. Botička by měla být nasazena po 30 minutách od vystavení lístku PCN. Pokud se domníváte, že vám byla botička nasazena neprávem, můžete se odvolat. Nejprve musíte zaplatit pokutu, aby vám bylo vozidlo vydáno, a odvolat se můžete potom. Jestliže se odvoláte písemně a orgán místní samosprávy neodpoví do 56 dnů od obdržení odvolání, musí pokutu za parkování PCN zrušit a vrátit vám poplatek za vydání vozidla, který jste zaplatili.

Rady, co dělat, když dostanete botičku na soukromém pozemku, najdete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Mohu se odvolat?

Jestliže orgán místní samosprávy zamítne vaše neformální odvolání proti vystavení pokuty za parkování, můžete podat formální odvolání. Orgán místní samosprávy vám sdělí, jak postupovat. Jestliže orgán místní samosprávy vaše odvolání zamítne, obdržíte tzv. Notice to Owner (NTO, oznámení pro vlastníka), které vám nařizuje zaplatit původní pokutu. Rovněž vás informuje o tom, jak podat další odvolání k nezávislým posuzovatelům. Existují různé orgány pro posuzování parkování: Odkaz se otevře v novém okně.PATAS v Londýně, Odkaz se otevře v novém okně.Traffic Penalty Tribunal (Tribunál pro dopravní přestupky) pro Anglii a Wales.

Po doručení NTO máte 28 dní na to, abyste buď pokutu za parkování zaplatili, nebo abyste podali formální odvolání. Pokud neuděláte ani jedno, má orgán místní samosprávy právo pokutu zvýšit o 50 %. Pokud ani pak nezaplatíte, může orgán místní samosprávy zahájit formálnější občanskoprávní řízení, aby částku vymohl.

Pokuty za parkování FPN vystavují policisté nebo dopravní hlídky policie a tyto pokuty se řeší v trestním řízení. Jediným oficiálním způsobem odvolání proti pokutě za parkování FPN je předložit případ soudu a trvat na nevině. Některé policejní sbory umožňují i neformální odvolání proti pokutě za parkování, ve kterém můžete písemně vysvětlit, proč si myslíte, že byste pokutu platit neměli. Pokud je to v dané oblasti možné, budou na lístku FPN uvedené podrobnosti.

Jak se řeší překročení dovolené rychlosti a podobné přestupky?

Pokud překročíte dovolenou rychlost a policie vás zadrží nebo váš přestupek zachytí bezpečnostní kamera, může vám policie:

 • udělit slovní výstrahu
 • nabídnout kurz zaměřený na dodržování dovolené rychlosti (za který musíte zaplatit)
 • udělit Odkaz se otevře v novém okně.pokutu Fixed Penalty Notice (FPN) až do výše 60 liber a tři trestné body. Toto je nepravděpodobnější možnost.
 • Trestně vás stíhat za překročení dovolené rychlosti. V takovém případě se budete muset dostavit k soudu a hrozí vám pokuta až 1000 liber (2500 liber v případě překročení dovolené rychlosti na dálnici), tři až šest trestných bodů v řidičském průkazu a možný zákaz řízení.

Co se stane, když vás policie vyzve, abyste zastavili?

Policie má Odkaz se otevře v novém okně.právo zastavit jakéhokoli řidiče a neuposlechnutí se považuje za trestný čin. Když vás policie zastaví, mohou vás požádat o předložení řidičského průkazu, dokladu o pojištění a registraci vozidla. Pokud tyto doklady u sebe nemáte, máte 7 dní na to, abyste je předložili na policejní stanici.

Pokud jste spáchali dopravní přestupek a policie vás zastaví, mohou vám udělit pokutu Odkaz se otevře v novém okně.Fixed Penalty Notice (FPN) nebo Odkaz se otevře v novém okně.pokutu za špatný technický stav vozidla.

Jestliže jste spáchali méně závažný dopravní přestupek, například jste nebyli připoutáni nebo vám nesvítilo světlo, může vám policie udělit pokutu FPN. Policie nemá pravomoc vymáhat zaplacení pokuty na místě. Máte 28 dní, abyste stanovenou pokutu zaplatili nebo požádali o slyšení, protože jinak se pokuta zvýší o 50 %. Pokud nezaplatíte stanovenou pokutu za přestupek zaznamenaný automatickou kamerou do 28 dnů, bude na vás podána obžaloba.

Odkaz se otevře v novém okně.Pokutu za špatný technický stav vozidla můžete dostat, pokud je vaše vozidlo ve špatném stavu, například vám nefungují směrovky.

Policie vás může požádat o dechovou zkoušku, pokud má podezření, že jste pili. Pokud je dechová zkouška pozitivní, odvezou vás na policejní stanici, kde budete obviněni z trestného činu a bude zajištěn důkaz (dechová zkouška). Vozidlo můžete odvézt, až když jste dostatečně střízliví, nebo je s vaším souhlasem může odvézt jiný řidič. Pokud jste stanovenou mez překročili jen málo, můžete poskytnout vzorek krve. Odmítnutí dechové zkoušky se považuje za trestný čin. Za řízení pod vlivem alkoholu vám bude odebrán řidičský průkaz.

 • Pokud během 3 let získáte 12 trestných bodů v řidičském průkazu, zpravidla vám bude řidičský průkaz odebrán minimálně na dobu 6 měsíců.
 • Policie má právo zabavit vozidlo, pokud ohrožuje okolí (alarm, obtěžování nebo ohrožení).
 • Policie může zabavit vozidlo, pokud řidič nemá řidičský průkaz nebo doklad o pojištění.
 • Závažné případy porušení pravidel silničního provozu (např. způsobení smrti vlivem nebezpečné jízdy) mohou končit vězením.

Zaznamenávají se tyto trestné činy v trestním rejstříku?

Záznamy v trestním rejstříku vede Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík trestů (Criminal Records Bureau) (CRB). Jakékoli odsouzení soudem se zaznamenává do trestního rejstříku. Jestliže nejste odsouzeni soudem, neprovádí se záznam do trestního rejstříku: takže stanovené pokuty (FPN) se zapisují do trestního rejstříku jen tehdy, jste-li odsouzeni soudem.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Pokuty za parkování a vaše práva

Odkaz se otevře v novém okně.Více informací o parkování

Odkaz se otevře v novém okně.Pravomoci policie v dopravě

Odkaz se otevře v novém okně.Pokuty za překročení dovolené rychlosti a vaše práva

Poslední aktualizace: 01/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.