V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.
Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Jak se řeší špatné parkování a podobné přestupky?

Jestliže parkujete na veřejné komunikaci na místě, kde je to zakázané, můžete dostat pokutu za parkování. Na různých místech se o dodržování pravidel správného parkování a vystavování pokut za špatné parkování starají různé orgány. Patří mezi ně orgány místní samosprávy (local councils), policie, soukromé společnosti nebo organizace Transport for London. Parkování na ulicích většinou řeší pracovníci dopravní hlídky (parking attendants), které zaměstnává obecní úřad a kteří vystavují pokuty (tzv. Penalty Charge Notice (PCN)), které se řeší v rámci civilního soudnictví. Dopravní policisté jsou zaměstnanci policie, a proto působí v oblastech, kde je porušování pravidel správného parkování stále trestné. Vystavují tzv. Fixed Penalty Notices (FPN), což jsou pokuty, které se řeší v rámci trestního soudnictví.

Lístek PCN hlídka obvykle nechá za stěračem auta nebo jej předá osobě, která za vozidlo podle všeho odpovídá. Může jej zaslat také poštou. Obvykle máte 28 dní, abyste pokutu buď zaplatili, nebo se proti ní ohradili. Pokud zaplatíte rychle, může být pokuta snížena. Neformální odvolání je možné podat písemně: jestliže se chcete odvolat, pokutu za parkování v daném okamžiku ještě neplaťte, protože jakmile ji jednou zaplatíte, je téměř nemožné dostat peníze zpět.

Nasazování botiček

Orgány místní samosprávy v Anglii a Walesu mohou za jistých okolností vozidlo nechat odtáhnout nebo mu nasadit botičku. Botička by měla být nasazena po 30 minutách od vystavení lístku PCN. Pokud se domníváte, že vám byla botička nasazena neprávem, můžete se odvolat. Nejprve musíte zaplatit pokutu, aby vám bylo vozidlo vydáno, a odvolat se můžete potom. Jestliže se odvoláte písemně a orgán místní samosprávy neodpoví do 56 dnů od obdržení odvolání, musí pokutu za parkování PCN zrušit a vrátit vám poplatek za vydání vozidla, který jste zaplatili.

Rady, co dělat, když dostanete botičku na soukromém pozemku, najdete zde.

Mohu se odvolat?

Jestliže orgán místní samosprávy zamítne vaše neformální odvolání proti vystavení pokuty za parkování, můžete podat formální odvolání. Orgán místní samosprávy vám sdělí, jak postupovat. Jestliže orgán místní samosprávy vaše odvolání zamítne, obdržíte tzv. Notice to Owner (NTO, oznámení pro vlastníka), které vám nařizuje zaplatit původní pokutu. Rovněž vás informuje o tom, jak podat další odvolání k nezávislým posuzovatelům. Existují různé orgány pro posuzování parkování: PATAS v Londýně, Traffic Penalty Tribunal (Tribunál pro dopravní přestupky) pro Anglii a Wales.

Po doručení NTO máte 28 dní na to, abyste buď pokutu za parkování zaplatili, nebo abyste podali formální odvolání. Pokud neuděláte ani jedno, má orgán místní samosprávy právo pokutu zvýšit o 50 %. Pokud ani pak nezaplatíte, může orgán místní samosprávy zahájit formálnější občanskoprávní řízení, aby částku vymohl.

Pokuty za parkování FPN vystavují policisté nebo dopravní hlídky policie a tyto pokuty se řeší v trestním řízení. Jediným oficiálním způsobem odvolání proti pokutě za parkování FPN je předložit případ soudu a trvat na nevině. Některé policejní sbory umožňují i neformální odvolání proti pokutě za parkování, ve kterém můžete písemně vysvětlit, proč si myslíte, že byste pokutu platit neměli. Pokud je to v dané oblasti možné, budou na lístku FPN uvedené podrobnosti.

Jak se řeší překročení dovolené rychlosti a podobné přestupky?

Pokud překročíte dovolenou rychlost a policie vás zadrží nebo váš přestupek zachytí bezpečnostní kamera, může vám policie:

  • udělit slovní výstrahu
  • nabídnout kurz zaměřený na dodržování dovolené rychlosti (za který musíte zaplatit)
  • udělit pokutu Fixed Penalty Notice (FPN) až do výše 60 liber a tři trestné body. Toto je nepravděpodobnější možnost.
  • Trestně vás stíhat za překročení dovolené rychlosti. V takovém případě se budete muset dostavit k soudu a hrozí vám pokuta až 1000 liber (2500 liber v případě překročení dovolené rychlosti na dálnici), tři až šest trestných bodů v řidičském průkazu a možný zákaz řízení.

Co se stane, když vás policie vyzve, abyste zastavili?

Policie má právo zastavit jakéhokoli řidiče a neuposlechnutí se považuje za trestný čin. Když vás policie zastaví, mohou vás požádat o předložení řidičského průkazu, dokladu o pojištění a registraci vozidla. Pokud tyto doklady u sebe nemáte, máte 7 dní na to, abyste je předložili na policejní stanici.

Pokud jste spáchali dopravní přestupek a policie vás zastaví, mohou vám udělit pokutu Fixed Penalty Notice (FPN) nebo pokutu za špatný technický stav vozidla.

Jestliže jste spáchali méně závažný dopravní přestupek, například jste nebyli připoutáni nebo vám nesvítilo světlo, může vám policie udělit pokutu FPN. Policie nemá pravomoc vymáhat zaplacení pokuty na místě. Máte 28 dní, abyste stanovenou pokutu zaplatili nebo požádali o slyšení, protože jinak se pokuta zvýší o 50 %. Pokud nezaplatíte stanovenou pokutu za přestupek zaznamenaný automatickou kamerou do 28 dnů, bude na vás podána obžaloba.

Pokutu za špatný technický stav vozidla můžete dostat, pokud je vaše vozidlo ve špatném stavu, například vám nefungují směrovky.

Policie vás může požádat o dechovou zkoušku, pokud má podezření, že jste pili. Pokud je dechová zkouška pozitivní, odvezou vás na policejní stanici, kde budete obviněni z trestného činu a bude zajištěn důkaz (dechová zkouška). Vozidlo můžete odvézt, až když jste dostatečně střízliví, nebo je s vaším souhlasem může odvézt jiný řidič. Pokud jste stanovenou mez překročili jen málo, můžete poskytnout vzorek krve. Odmítnutí dechové zkoušky se považuje za trestný čin. Za řízení pod vlivem alkoholu vám bude odebrán řidičský průkaz.

  • Pokud během 3 let získáte 12 trestných bodů v řidičském průkazu, zpravidla vám bude řidičský průkaz odebrán minimálně na dobu 6 měsíců.
  • Policie má právo zabavit vozidlo, pokud ohrožuje okolí (alarm, obtěžování nebo ohrožení).
  • Policie může zabavit vozidlo, pokud řidič nemá řidičský průkaz nebo doklad o pojištění.
  • Závažné případy porušení pravidel silničního provozu (např. způsobení smrti vlivem nebezpečné jízdy) mohou končit vězením.

Zaznamenávají se tyto trestné činy v trestním rejstříku?

Záznamy v trestním rejstříku vede Rejstřík trestů (Criminal Records Bureau) (CRB). Jakékoli odsouzení soudem se zaznamenává do trestního rejstříku. Jestliže nejste odsouzeni soudem, neprovádí se záznam do trestního rejstříku: takže stanovené pokuty (FPN) se zapisují do trestního rejstříku jen tehdy, jste-li odsouzeni soudem.

Související odkazy

Pokuty za parkování a vaše práva

Více informací o parkování

Pravomoci policie v dopravě

Pokuty za překročení dovolené rychlosti a vaše práva

Poslední aktualizace: 01/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.