Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: estonština
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Estonsko

Tyto informační přehledy objasňují, co se stane, jste-li podezřelí či obvinění z trestného činu, který je projednáván u soudu. Pokud jde o menší dopravní přestupky, které se obvykle řeší pokutou, viz Přehled č. 5. Jste-li obětí trestného činu, naleznete veškeré informace o svých právech zde.

Obsah zajišťuje
Estonsko

Shrnutí trestního řízení

Níže je uvedeno shrnutí běžných fází trestního řízení

 • podnět k zahájení trestního řízení
 • předsoudní řízení nebo vyšetřování
 • žádosti o přístup ke spisu a o vyslechnutí
 • obvinění z trestného činu
 • přípravné řízení u soudu
 • soudní projednávání (hlavní líčení)
 • vynesení rozsudku
 • odvolací řízení (u soudů druhého a třetího stupně)
 • výkon rozsudku

Informační přehledy poskytují údaje o těchto fázích řízení a o vašich právech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Úloha Evropské komise

Upozorňuje se, že Evropská komise nehraje v trestních řízeních vedených v členských státech žádnou úlohu a nemůže vám poskytnout pomoc, pokud si chcete stěžovat. Informace o tom, jak si stěžovat a komu, jsou uvedeny v informačních přehledech.

Pro získání potřebných informací klikněte na níže uvedené odkazy

1 –Jak získat právní pomoc

2 – Moje práva v průběhu vyšetřování trestného činu

 • Zahájení trestního řízení
 • Zadržení, zatčení a uvalení vazby
 • Výslech a shromažďování důkazů
 • Žádosti o přístup ke spisu a o vyslechnutí a příprava obžaloby
 • Dodatečné informace pro nerezidenty

3 – Moje práva během soudního řízení

4 – Moje práva po skončení soudního řízení

5 – Dopravní přestupky

Související odkazy

Přehled estonského trestního řízení v angličtině

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.