Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Estonsko

Tyto informační přehledy objasňují, co se stane, jste-li podezřelí či obvinění z trestného činu, který je projednáván u soudu. Pokud jde o menší dopravní přestupky, které se obvykle řeší pokutou, viz Přehled č. 5. Jste-li obětí trestného činu, naleznete veškeré informace o svých právech zde.

Obsah zajišťuje
Estonsko

Shrnutí trestního řízení

Níže je uvedeno shrnutí běžných fází trestního řízení

 • podnět k zahájení trestního řízení
 • předsoudní řízení nebo vyšetřování
 • žádosti o přístup ke spisu a o vyslechnutí
 • obvinění z trestného činu
 • přípravné řízení u soudu
 • soudní projednávání (hlavní líčení)
 • vynesení rozsudku
 • odvolací řízení (u soudů druhého a třetího stupně)
 • výkon rozsudku

Informační přehledy poskytují údaje o těchto fázích řízení a o vašich právech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Úloha Evropské komise

Upozorňuje se, že Evropská komise nehraje v trestních řízeních vedených v členských státech žádnou úlohu a nemůže vám poskytnout pomoc, pokud si chcete stěžovat. Informace o tom, jak si stěžovat a komu, jsou uvedeny v informačních přehledech.

Pro získání potřebných informací klikněte na níže uvedené odkazy

1 –Jak získat právní pomoc

2 – Moje práva v průběhu vyšetřování trestného činu

 • Zahájení trestního řízení
 • Zadržení, zatčení a uvalení vazby
 • Výslech a shromažďování důkazů
 • Žádosti o přístup ke spisu a o vyslechnutí a příprava obžaloby
 • Dodatečné informace pro nerezidenty

3 – Moje práva během soudního řízení

4 – Moje práva po skončení soudního řízení

5 – Dopravní přestupky

Související odkazy

Přehled estonského trestního řízení v angličtině

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.