Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: finština
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Finsko

Tyto informační přehledy vysvětlují, co se stane, pokud se někdo stane podezřelým či je obviněn z trestného činu, který se projednává v soudním řízení. Informace o méně závažných protiprávních jednáních, např. dopravních přestupcích, řešených obvykle pevně stanovenou pokutou získáte v Informačním přehledu č. 5. Jste-li obětí trestného činu, zde naleznete vyčerpávající informace o svých právech.

Obsah zajišťuje
Finsko

Shrnutí trestního řízení

Toto jsou běžné fáze trestního řízení.

  • Trestní vyšetřování
  • Rozhodnutí o vznesení obžaloby a jiná rozhodnutí státního zástupce
  • Soudní řízení
  • Výkon trestu

Podrobnosti o těchto fázích řízení a o vašich právech v nich lze najít v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro informační účely.

Úloha Evropské komise

Upozorňujeme, že v právních úpravách trestního řízení platných v jednotlivých členských státech nehraje Evropská komise žádnou úlohu a nemůže vám asistovat při vaší stížnosti. V těchto informačních přehledech naleznete informace o tom, jak si stěžovat a komu.

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete informace, které potřebujete

1 – Získání právní pomoci

2 – Moje práva během vyšetřování trestného činu

  • Výslech
  • Zatčení
  • První jednání u soudu
  • Před hlavním líčením
  • Stížnosti na postupy policie
  • Jazyková práva

3 – Moje práva během soudního procesu

4 – Moje práva po vynesení rozsudku

5 – Dopravní přestupky

Související odkazy

Trestní proces u okresního soudu

Poslední aktualizace: 19/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.