Obvinění (trestní řízení)

Francie

Jestliže se jakýmkoliv způsobem účastníte trestního řízení, je velmi důležité získat nezávislé poradenství od advokáta. V informačních přehledech zjistíte, kdy a za jakých podmínek máte nárok na to být zastoupen advokátem. Rovněž je tam vysvětleno, jakým způsobem vám advokát pomůže. Tento obecný informační přehled popisuje, jak advokáta vyhledat a jak pokrýt jeho honoráře, pokud je nemůžete uhradit z vlastních prostředků.

Obsah zajišťuje
Francie

Jak vyhledat advokáta

Vyjma případů, kdy jde o trestný čin, není pomoc advokáta povinná, ale doporučená.

Základním pravidlem je svobodná volba při výběru advokáta.

Advokáta si můžete svobodně zvolit, pokud nějakého znáte, nebo můžete požádat o jeho přidělení.

Advokáta si můžete vybrat na základě osobního doporučení ze svého okolí nebo někoho známého.

Seznam advokátů v blízkosti bydliště je k nahlédnutí buď u soudu ve vašem městě nebo na mnoha radnicích nebo na nejbližší advokátní komoře.

Dále můžete hledat v telefonním seznamu nebo na internetu.

Na několika webových stránkách naleznete on-line seznamy advokátů s jejich specializací:

Řada advokátních komor rovněž poskytuje nepřetržité služby v justičních palácích, na radnicích nebo ve střediscích justice a práva.

Pokud jste ve vazbě, máte při výběru advokáta několik možností.

Seznamy advokátů jsou umístěny ve věznicích.

Ve věznicích působí sdružení, která vám při výběru advokáta mohou poradit a pomoci (Mezinárodní observatoř vězení (Observatoire International des Prisons), Sdružení návštěvníků vězení (Association des Visiteurs de Prisons…).

Při výběru advokáta vám může pomoci konzulární oddělení vaší země původu.

Dále můžete požádat místně příslušného předsedu advokátní komory, aby vám ustanovil advokáta z moci úřední.

Jak zaplatit advokáta

Využíváte-li služeb advokáta, musíte mu zaplatit. Honoráře advokáta nejsou upraveny a stanoví se vzájemnou dohodou.

S advokátem, který po vás během vyřizování vaší věci oprávněně požaduje úhradu zálohy, můžete podepsat dohodu o výši odměny.

Pokud však vaše finanční zdroje nepřesahují určitou hranici, můžete při splnění určitých podmínek využít právní pomoc.

V závislosti na vašich příjmech tedy stát může částečně nebo zcela uhradit honoráře advokáta přiděleného z úřední moci. Pokud nemůžete využít právní pomoc, přidělení advokáta z úřední moci se mění na jeho ustanovení, a v tom případě musíte s advokátem dohodnout výši jeho honorářů.

Pokud máte nárok jen na částečnou úhradu nákladů, musíte advokátovi doplatit zbývající dlužnou částku jeho honorářů.

Poslední aktualizace: 30/01/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.