Obvinění (trestní řízení)

Řecko

Tyto informativní přehledy vysvětlují, co se děje, když je osoba podezřelá nebo obžalovaná z trestného činu, který se projednává před soudem.

Obsah zajišťuje
Řecko

Shrnutí trestního řízení

Přípravné řízení / zahájení trestního stíhání

Tato část řízení začíná okamžikem, kdy je státnímu zástupci oznámeno, že mohl být spáchán trestný čin. Pokračuje zahájením trestního stíhání a končí buď předvoláním obviněného k soudu, nebo zastavením trestního stíhání.

Cílem této fáze je případ v co největší míře objasnit, aby bylo možné určit, zda existují závažné indicie o tom, že obviněný spáchal trestný čin, aby mohl být předveden před příslušný soud.

Jednání

V této fázi se věc projednává až do přijetí a vynesení rozsudku.

Opravné prostředky

Jedná se o zákonem stanovené prostředky umožňující účastníkovi napadnout rozhodnutí trestního soudu.

Jde o tyto prostředky:

  • odvolání zaměřené na změnu nebo zrušení napadeného rozhodnutí na základě skutkových nebo právních okolností,
  • nový proces případu a částečné nebo úplné zrušení napadeného rozsudku z právních důvodů.

Podrobnosti o všech těchto fázích procesu a o svých právech naleznete v dalších informativních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a slouží pouze k poskytnutí obecných pokynů.

Jste-li obětí trestného činu, naleznete úplné informace o svých právech zde.

Role Evropské komise

Evropská komise nehraje žádnou roli v postupech trestního stíhání přijatých různými členskými státy a nemůže vám být nápomocna, pokud si přejete podat stížnost. Informace o tom, jak a komu podat stížnost, jsou uvedeny na těchto stránkách.

Kliknutím na níže uvedené odkazy získáte potřebné informace.

1 - Moje práva v průběhu vyšetřování

2 - Moje práva během soudního řízení

3 - Moje práva po vynesení rozsudku

Poslední aktualizace: 29/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.