Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Řecko

Tyto informační přehledy vysvětlují, co se děje, když je osoba podezřelá nebo obžalovaná z trestného činu, který se projednává v soudním procesu.

Obsah zajišťuje
Řecko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Shrnutí trestního řízení

Vyšetřování / zahájení řízení

Tato část procesu začíná oznámením státnímu zástupci, že byl pravděpodobně spáchán trestný čin. Pokračuje zahájením trestního řízení a končí buď předvoláním obviněného k soudu, nebo zastavením trestního stíhání.

Tato fáze je zaměřena na co možná největší rozpletení případu a určení, zda existují jasné známky toho, že obviněný spáchal trestný čin, aby byl či nebyl postaven před příslušný soud.

Soudní jednání

V této fázi se případ projednává do té doby, dokud se nedospěje k rozsudku a jeho vynesení.

Opravné prostředky

Jedná se o zákonem stanovené prostředky umožňující účastníkovi napadnout rozhodnutí trestního soudu.

Takové prostředky jsou:

  • odvolání zaměřené na změnu nebo zrušení napadeného rozhodnutí na základě skutkových nebo právních okolností.
  • nový proces případu a zrušení rozsudku s cílem zčásti nebo v plném rozsahu zrušit napadené rozhodnutí z právních důvodů.

Podrobnosti o všech těchto fázích procesu a svých právech můžete nalézt v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou pouze všeobecným vodítkem.

Informace o dopravních přestupcích, které se obyčejně řeší pevně stanovenou sankcí, jako je pokuta, naleznete v informačním přehledu 5.

Pokud jste obětí trestného činu, veškeré informace o svých právech naleznete zde.

Úloha Evropské komise

Upozorňujeme, že v právních úpravách trestního řízení platných v jednotlivých členských státech nehraje Evropská komise žádnou úlohu a nemůže vám asistovat při vaší stížnosti. V těchto informačních přehledech naleznete informace o tom, jak si stěžovat a komu.

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete informace, které potřebujete

1 – Získání právní pomoci

2 – Moje práva během vyšetřování trestného činu a předtím, než jde případ k soudu

  • předběžné přezkoumání / předběžné trestní vyšetřování / trestní vyšetřování
  • zatčení / omezovací podmínky / vyšetřovací vazba
  • řízení před vyšetřujícím senátem
  • pátrání, otisky prstů a DNA

3 – Moje práva u soudu

4 – Moje práva po vynesení rozsudku

5 – Dopravní a jiné méně závažné přestupky

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.