Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Irsko

Tyto informační přehledy objasňují, co se stane, jste-li podezřelí či obvinění z trestného činu, který je projednáván u soudu. Pokud jde o menší dopravní přestupky, které se obvykle řeší blokovou pokutou, viz informační přehled č. 5. Jste-li obětí trestného činu, naleznete veškeré informace o svých právech zde.

Obsah zajišťuje
Irsko

Shrnutí trestního řízení

 • Irská policie Garda Siochána má řadu pravomocí týkajících se zastavení a prohledání určité osoby a rovněž pravomoc zatknout osobu, o níž se domnívá, že se dopustila nebo dopouští trestného činu, za jehož spáchání je možno pachatele zatknout.
 • Ve vazbě na policejní stanici vám příslušník Garda Siochána vysvětlí vaše práva, k nimž patří právo hovořit s obhájcem a lékařem a mít k dispozici tlumočníka, pokud ho potřebujete. Existují zvláštní předpisy o dětech ve vazbě, které stanoví, že rozhovoru s ním by se měla účastnit vhodná dospělá osoba.
 • V této fázi můžete být požádáni o vydání souhlasu s odběrem vzorků pro testy DNA, s poskytnutím otisků prstů, s pořízením fotografie a/nebo s účastí na předvedení k identifikaci.
 • V průběhu vyšetřování vás může příslušník Garda Siochána obvinit ze spáchání trestního činu. To lze uskutečnit prostřednictvím obžalovacího spisu nebo vám může být doručeno předvolání k dostavení se k soudu v určitý den. Policie zašle spis s údaji o vyšetřování řediteli státního zastupitelství (Director of Public Prosecutions), který rozhodne, zda stát v tomto případě zahájí trestní stíhání.
 • Můžete být ihned propuštěni na základě „záruky poskytnuté policejní stanici“ (Station Bail), která vyžaduje, abyste se dostavili k soudu, nebo případně musíte v pozdější fázi požádat o propuštění na kauci okresní soud (District Court).
 • Méně závažné trestné činy, tj. „trestné činy, které je možno soudit zkráceném řízení“ (summary offences), jsou projednávány u okresního soudu. Závažnější trestné činy (indictable offences) jsou projednávány před soudcem a porotou.
 • V celém trestním řízení se vždy předpokládá vaše nevina, dokud vám není prokázána vina.
 • Máte nárok na právní poradenství. Pokud si nemůžete dovolit zaplatit za právní zastupování, můžete požádat o právní pomoc.
 • Byli-li jste bez důvodných pochybností shledáni vinnými ze spáchání trestného činu, budete odsouzeni. Jste-li odsouzeni okresním soudem, máte právo odvolat se proti výroku o vině nebo trestu. Jste-li zproštěni viny, případ končí a nelze proti vám podniknout žádné další kroky.
 • Jste-li odsouzeni porotou za závažný trestný čin, neexistuje automatické právo na odvolání a ohledně dalšího postupu byste se měli poradit se svými obhájci.

Podrobné údaje o všech těchto fázích řízení a o vašich právech v nich jsou uvedeny v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Úloha Evropské komise

Upozorňuje se, že Evropská komise nehraje v trestních řízeních vedených v členských státech žádnou úlohu a nemůže vám poskytnout pomoc, pokud chcete podat stížnost. Informace o tom, jak si stěžovat a komu, jsou uvedeny v informačních přehledech.

Pro získání potřebných informací klikněte na níže uvedené odkazy

1 – Získání právní pomoci

2 – Moje práva v průběhu vyšetřování trestného činu

 • Zatčení
 • Výslech a policejní vyšetřování
 • Prohlídky
 • První projednání u soudu
 • Příprava na soudní řízení nebo přiznání viny před zahájením soudního řízení

3 – Moje práva během soudního řízení

4 – Moje práva po skončení soudního řízení

5 – Dopravní přestupky

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.