Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Irsko

Tyto informační přehledy objasňují, co se stane, jste-li podezřelí či obvinění z trestného činu, který je projednáván u soudu. Pokud jde o menší dopravní přestupky, které se obvykle řeší blokovou pokutou, viz informační přehled č. 5. Jste-li obětí trestného činu, naleznete veškeré informace o svých právech zde.

Obsah zajišťuje
Irsko

Shrnutí trestního řízení

 • Irská policie Garda Siochána má řadu pravomocí týkajících se zastavení a prohledání určité osoby a rovněž pravomoc zatknout osobu, o níž se domnívá, že se dopustila nebo dopouští trestného činu, za jehož spáchání je možno pachatele zatknout.
 • Ve vazbě na policejní stanici vám příslušník Garda Siochána vysvětlí vaše práva, k nimž patří právo hovořit s obhájcem a lékařem a mít k dispozici tlumočníka, pokud ho potřebujete. Existují zvláštní předpisy o dětech ve vazbě, které stanoví, že rozhovoru s ním by se měla účastnit vhodná dospělá osoba.
 • V této fázi můžete být požádáni o vydání souhlasu s odběrem vzorků pro testy DNA, s poskytnutím otisků prstů, s pořízením fotografie a/nebo s účastí na předvedení k identifikaci.
 • V průběhu vyšetřování vás může příslušník Garda Siochána obvinit ze spáchání trestního činu. To lze uskutečnit prostřednictvím obžalovacího spisu nebo vám může být doručeno předvolání k dostavení se k soudu v určitý den. Policie zašle spis s údaji o vyšetřování řediteli státního zastupitelství (Director of Public Prosecutions), který rozhodne, zda stát v tomto případě zahájí trestní stíhání.
 • Můžete být ihned propuštěni na základě „záruky poskytnuté policejní stanici“ (Station Bail), která vyžaduje, abyste se dostavili k soudu, nebo případně musíte v pozdější fázi požádat o propuštění na kauci okresní soud (District Court).
 • Méně závažné trestné činy, tj. „trestné činy, které je možno soudit zkráceném řízení“ (summary offences), jsou projednávány u okresního soudu. Závažnější trestné činy (indictable offences) jsou projednávány před soudcem a porotou.
 • V celém trestním řízení se vždy předpokládá vaše nevina, dokud vám není prokázána vina.
 • Máte nárok na právní poradenství. Pokud si nemůžete dovolit zaplatit za právní zastupování, můžete požádat o právní pomoc.
 • Byli-li jste bez důvodných pochybností shledáni vinnými ze spáchání trestného činu, budete odsouzeni. Jste-li odsouzeni okresním soudem, máte právo odvolat se proti výroku o vině nebo trestu. Jste-li zproštěni viny, případ končí a nelze proti vám podniknout žádné další kroky.
 • Jste-li odsouzeni porotou za závažný trestný čin, neexistuje automatické právo na odvolání a ohledně dalšího postupu byste se měli poradit se svými obhájci.

Podrobné údaje o všech těchto fázích řízení a o vašich právech v nich jsou uvedeny v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Úloha Evropské komise

Upozorňuje se, že Evropská komise nehraje v trestních řízeních vedených v členských státech žádnou úlohu a nemůže vám poskytnout pomoc, pokud chcete podat stížnost. Informace o tom, jak si stěžovat a komu, jsou uvedeny v informačních přehledech.

Pro získání potřebných informací klikněte na níže uvedené odkazy

1 – Získání právní pomoci

2 – Moje práva v průběhu vyšetřování trestného činu

 • Zatčení
 • Výslech a policejní vyšetřování
 • Prohlídky
 • První projednání u soudu
 • Příprava na soudní řízení nebo přiznání viny před zahájením soudního řízení

3 – Moje práva během soudního řízení

4 – Moje práva po skončení soudního řízení

5 – Dopravní přestupky

Poslední aktualizace: 18/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.