Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Lucembursko

Tyto informační přehledy vysvětlují postup, pokud je někdo podezřelý nebo obviněný z trestného činu, který je předmětem soudního řízení. Pro informace o méně závažných deliktech, jako jsou například dopravní přestupky, které se běžně trestají pevně stanoveným trestem, např. pokutou, viz informační přehled 5. Pokud jste obětí trestného činu, veškeré informace o svých právech naleznete zde.

Obsah zajišťuje
Lucembursko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Shrnutí trestního řízení

Níže naleznete shrnutí obvyklých etap trestního řízení:

 • řízení začíná odhalením trestného činu, trestním oznámením nebo policejním zjištěním trestného činu nebo přečinu;
 • státní zástupce nařídí předběžné vyšetřování;
 • policie vyslýchá podezřelé a může je zadržet maximálně po dobu 24 hodin;
 • pokud státní zástupce ustanoví vyšetřujícího soudce, rozhodne o vašem obvinění, tedy oficiálně vás obviní ze spáchání trestného činu a poté vás vyslechne;
 • soudce vás může nechat zatknout policií a poslat do vězení: u poradního senátu obvodního soudu (chambre du conseil du tribunal d’arrondissement) máte právo požádat o přechodné propuštění na svobodu;
 • vyšetřující soudce shromažďuje důkazy svědčí ve váš prospěch i neprospěch;
 • po ukončení soudního vyšetřování předá vyšetřující soudce spis státnímu zástupci, který navrhne zastavení řízení (ukončení stíhání bez dalšího pokračování) nebo vás předá před soud, který vás bude soudit. Proti předání můžete podat stížnost;
 • dostavíte se k líčení soudu, který je pověřen projednáním trestní věci;
 • rozsudkem budete osvobozen nebo odsouzen;
 • máte právo podat odvolání a být znovu souzen u odvolacího soudu.

Podrobnosti o všech těchto etapách řízení a svých právech naleznete v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství od advokáta a jsou určeny pouze pro orientaci.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise nemůže nijak trestní řízení v členských státech ovlivnit a nemůže vám pomoci při podání stížnosti. Tyto informační přehledy popisují, jakým způsobem a u koho můžete případnou stížnost podat.

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete požadované informace

1 – Konzultace u advokáta

2 – Moje práva během vyšetřování

 • Policejní výslech / předběžné vyšetřování
 • Zadržení (včetně evropského zatýkacího rozkazu)
 • Výslech u vyšetřujícího soudce a uvalení vazby
 • Jednání poradního senátu kvůli rozhodnutí o propuštění na svobodu
 • Projednávání věci u státního zástupce / vyšetřujícího soudce a práva obhajoby
 • Ukončení vyšetřování a předání k soudu

3 – Moje práva během soudního řízení

4 – Moje práva po soudním řízení

5 – Dopravní přestupky a jiná méně závažná protiprávní jednání

Poslední aktualizace: 05/04/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.