Obvinění (trestní řízení)

Malta

Získat nezávislé právní poradenství je velmi důležité, pokud jste nějakým způsobem zapojen do trestního řízení. V informačních přehledech zjistíte, kdy a za jakých okolností máte právo na obhájce. Rovněž se v nich dozvíte, co pro vás obhájce udělá. Tento všeobecný přehled přináší informace, jak nalézt obhájce a jak se hradí náklady na obhájce, pokud je nemůžete sám zaplatit.

Obsah zajišťuje
Malta

Nalezení obhájce

Pokud nemáte svého vlastního obhájce, naleznete jej nejlépe na oficiálních webových stránkách advokátní komory. Pokud jste ve vazbě, budete muset požádat o pomoc s přístupem na tyto webové stránky, protože internet nebudete mít snadno dostupný.

Placení obhájce

Přidělený advokát je nezávislý obhájce, který je placený státem. Pro poradenství je k dispozici 24 hodin denně. Poradí vám, jaká máte práva, a zajistí, abyste neudělali nebo neřekli něco, co by vás mohlo poškodit.

Na bezplatné služby obhájce však budete mít právo pouze tehdy, pokud si úhradu služeb obhájce nemůžete dovolit. Neprovádí se žádný test výše prostředků, hlavním kritériem pro nárok na právní pomoc je, zda pracujete, či nikoliv. Pokud nepracujete, stát vám advokáta přidělí jak před vyšetřováním policií, tak i během vaší přítomnosti u soudu.

Jestliže se k soudu dostavíte bez obhájce, soud navrhne, abyste si jej najal, ledaže byste trval na tom, že žádného nepotřebujete.

Pokud si můžete svého vlastního obhájce dovolit, budete si jej muset najmout, protože na právní pomoc nebudete mít nárok. Doporučuje se domluvit se na odměně za obhajobu dříve, než si zvoleného obhájce najmete.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.