Obvinění (trestní řízení)

Malta

Tyto informační přehledy vysvětlují, co se děje, když je osoba podezřelá nebo obviněná z trestného činu, který se projednává v soudním procesu. Informace o dopravních přestupcích, které se obyčejně řeší pevně stanovenou sankcí, např. pokutou, naleznete v informačním přehledu 5. Pokud jste obětí trestného činu, veškeré informace o svých právech naleznete zde.

Obsah zajišťuje
Malta

Shrnutí trestního řízení

Budete vždy předvedeni před smírčí soud (Court of Magistrates). Pokud jste předvedeni v návaznosti na zatčení, musí soud nejprve rozhodnout, zda je právně podloženo uvalení vazby, a poté vás informovat, že můžete požadovat propuštění na kauci. Pokud nejste předvedení v návaznosti na zatčení, bude vám sděleno obvinění a datum, ke kterému se musíte dostavit k soudu na první jednání.

Existují tři druhy soudních procesů v závislosti na závažnosti na obvinění vznesenému proti vám:

Zkrácené řízení před smírčím soudem

 • Sdělení obvinění
 • Důkazy obžaloby opatřené výkonnou složkou policie
 • Důkazy obhajoby
 • Závěrečné řeči
 • Rozsudek

Řízení před smírčím soudem po sestavení důkazů

 • Sdělení obvinění
 • Důkazy obžaloby opatřené výkonnou složkou policie a státním zástupcem
 • Důkazy obhajoby
 • Závěrečné řeči
 • Rozsudek

Soudní proces před porotou

 • Předběžné vyjádření a námitky vztahující se k přípustnosti důkazů
 • Čtení obžaloby
 • Vyjádření obžaloby
 • Důkazy obžaloby podané státním zástupcem
 • Důkazy obhajoby
 • Reakce obžaloby
 • Odpověď obhajoby
 • Shrnutí
 • Rozsudek
 • Trest

Podrobnosti o všech těchto fázích procesu a svých právech můžete nalézt v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou uváděny pouze pro informační účely.

Úloha Evropské komise

Upozorňujeme, že Evropská komise nehraje v trestních řízeních v členských státech žádnou úlohu a nemůže vám pomáhat s případnou stížností. V těchto informačních přehledech naleznete informace o tom, jak si stěžovat a ke komu.

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete informace, které potřebujete

1 – Jak získat právní pomoc

2 – Moje práva během vyšetřování trestného činu

 • Vyšetřování
 • Zatčení
 • První řízení před soudem
 • Příprava důkazů před soudním procesem
 • Příprava důkazů obhajoby

3 – Moje práva během soudního procesu

4 – Moje práva po soudním procesu

5 – Dopravní přestupky

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.