Upozorňujeme, že výchozí maltština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Malta

Tyto informační přehledy vysvětlují, co se děje, když je osoba podezřelá nebo obviněná z trestného činu, který se projednává v soudním procesu. Informace o dopravních přestupcích, které se obyčejně řeší pevně stanovenou sankcí, např. pokutou, naleznete v informačním přehledu 5. Pokud jste obětí trestného činu, veškeré informace o svých právech naleznete zde.

Obsah zajišťuje
Malta
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Shrnutí trestního řízení

Budete vždy předvedeni před smírčí soud (Court of Magistrates). Pokud jste předvedeni v návaznosti na zatčení, musí soud nejprve rozhodnout, zda je právně podloženo uvalení vazby, a poté vás informovat, že můžete požadovat propuštění na kauci. Pokud nejste předvedení v návaznosti na zatčení, bude vám sděleno obvinění a datum, ke kterému se musíte dostavit k soudu na první jednání.

Existují tři druhy soudních procesů v závislosti na závažnosti na obvinění vznesenému proti vám:

Zkrácené řízení před smírčím soudem

 • Sdělení obvinění
 • Důkazy obžaloby opatřené výkonnou složkou policie
 • Důkazy obhajoby
 • Závěrečné řeči
 • Rozsudek

Řízení před smírčím soudem po sestavení důkazů

 • Sdělení obvinění
 • Důkazy obžaloby opatřené výkonnou složkou policie a státním zástupcem
 • Důkazy obhajoby
 • Závěrečné řeči
 • Rozsudek

Soudní proces před porotou

 • Předběžné vyjádření a námitky vztahující se k přípustnosti důkazů
 • Čtení obžaloby
 • Vyjádření obžaloby
 • Důkazy obžaloby podané státním zástupcem
 • Důkazy obhajoby
 • Reakce obžaloby
 • Odpověď obhajoby
 • Shrnutí
 • Rozsudek
 • Trest

Podrobnosti o všech těchto fázích procesu a svých právech můžete nalézt v informačních přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou uváděny pouze pro informační účely.

Úloha Evropské komise

Upozorňujeme, že Evropská komise nehraje v trestních řízeních v členských státech žádnou úlohu a nemůže vám pomáhat s případnou stížností. V těchto informačních přehledech naleznete informace o tom, jak si stěžovat a ke komu.

Kliknutím na níže uvedené odkazy naleznete informace, které potřebujete

1 – Jak získat právní pomoc

2 – Moje práva během vyšetřování trestného činu

 • Vyšetřování
 • Zatčení
 • První řízení před soudem
 • Příprava důkazů před soudním procesem
 • Příprava důkazů obhajoby

3 – Moje práva během soudního procesu

4 – Moje práva po soudním procesu

5 – Dopravní přestupky

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.