Obvinění (trestní řízení)

Slovensko

Na těchto stránkách najdete informace o postupu orgánů činných v trestním řízení, pokud jste podezřelí nebo obviněni ze spáchání trestného činu.

Obsah zajišťuje
Slovensko

Shrnutí trestního řízení

Následuje shrnutí jednotlivých fází trestního řízení ve Slovenské republice (SR):

Předsoudní řízení sestává z těchto fází:

  • postup před zahájením trestního stíhání,
  • přípravné řízení (vyšetřování).

Řízení před soudem sestává z těchto fází:

  • přezkoumání a předběžné projednání obžaloby,
  • hlavní líčení,
  • odvolací řízení (odvolání k soudu vyššího stupně, dovolání k Nejvyššímu soudu SR, obnova řízení),
  • vykonávací řízení, stadium výkonu trestu a ochranných opatření.

Kliknutím na níže uvedené odkazy získáte potřebné informace

Má práva během vyšetřování

Má práva během soudního řízení

Má práva po skončení soudního řízení

Poslední aktualizace: 02/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.