Upozorňujeme, že výchozí švédština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Jaká je běžná sankce za dopravní přestupky?

Jste-li obviněni ze spáchání méně závažného dopravního přestupku, je obvyklou sankcí pokuta. Pokud jste byli na místě zastaveni policií a ke spáchání přestupku se přiznáte, mohou vám být udělena bloková pokuta.

Co se stane, pokud spáchání přestupku popřu?

Pokud spáchání přestupku popřete, bude věc po skončení trestního vyšetřování policií postoupena státnímu zástupci, který rozhodne, zda podá obžalobu. Bude-li zahájeno trestní řízení, následuje jednání před okresním soudem. V těchto případech obvykle nemáte nárok na veřejného obhájce. Na druhé straně máte nárok si najmout advokáta na své vlastní náklady a nárok na tlumočníka, pokud nemluvíte daným jazykem.

Co se stane v případě závažnějších dopravních přestupků?

Jste-li podezřelí ze spáchání závažnějšího dopravního přestupku, například řízení pod vlivem většího množství alkoholu (více než 100 miligramů na mililitr), je obvyklý trest odnětí svobody v délce nejméně jednoho měsíce. Pokud se státní zástupce domnívá, že je schopen vaši vinu prokázat, bude věc vždy předložena soudu. Můžete mít pak nárok na veřejného obhájce.

Související odkazy

Švédská policie

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.