Obvinění (trestní řízení)

Švédsko

Tyto přehledy vysvětlují, co se stane, pokud je osoba podezřelá nebo obviněná z trestného činu, který je projednáván v rámci soudního procesu. Více informací týkajících se přestupků, jako jsou např. dopravní přestupky, které jsou obvykle řešeny pevně stanovenou sankcí – peněžní pokutou, naleznete v Přehledu 5. Pokud jste se stali obětí trestného činu, naleznete úplné informace o svých právech zde.

Obsah zajišťuje
Švédsko

Shrnutí trestního řízení

Následuje shrnutí obvyklých fází trestního řízení.

 • Trestný čin je oznámen policii.
 • Policejní orgán provádí trestní vyšetřování (v přípravném řízení). V případě závažnějších trestných činů vede vyšetřování státní zástupce.
 • Ve většině případů existuje možnost získat veřejného obhájce.
 • V případě závažnějších nebo opakovaně páchaných trestných činů může státní zástupce požádat soud, aby na vás uvalil vazbu. Koná se pak zvláštní jednání o vzetí do vazby.
 • Státní zástupce podá obžalobu k okresnímu soudu.
 • Okresní soud zahájí soudní proces (hlavní líčení), aby přezkoumal, zda je prokázané, že jste trestný čin spáchali, a pokud ano, rozhodne o trestu atd.
 • Podá-li některá ze stran opravný prostředek, odvolací soud přezkoumá, zda by měl být rozsudek okresního soudu potvrzen nebo změněn.
 • V některých případech může rozsudek přezkoumat také Nejvyšší soud.
 • Dojde-li k odsouzení, rozsudek se stane právně vykonatelným, tj. pravomocným, a bude vykonán trest.

Podrobné informace o všech těchto fázích řízení a o svých právech naleznete v přehledech. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci. Potřebujete-li pomoc, vždy se obraťte na právníka nebo jiného odborníka, abyste zjistili, co platí ve vaší konkrétní situaci.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise se žádným způsobem neúčastní trestních řízení vedených v členských státech a nemůže vám s žádnou případnou stížností pomoci. Informace, jakým způsobem a komu podat stížnost, jsou uvedeny v těchto přehledech.

Kliknutím na níže uvedené odkazy získáte potřebné informace

1 – Jak získat právní pomoc

2 – Moje práva během vyšetřování trestného činu

 • Výslech
 • Zatčení
 • Vazba
 • Pokračující policejní vyšetřování
 • Příprava obhajoby
 • Obžaloba

3 – Moje práva během soudního procesu

4 – Moje práva po skončení soudního procesu

5 – Dopravní přestupky

Související odkazy

Švédské soudy

Švédské státní zastupitelství

Švédská advokátní komora

Úřad pro podporu a odškodňování obětí trestných činů

Švédská vězeňská a probační služba

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.