Obvinění (trestní řízení)

Pokud jste se ocitli v postavení podezřelého či obviněného ze spáchání trestného činu, tyto informační přehledy vám mohou pomoci seznámit se s trestním řízením a jeho různými stadii. Vysvětlují práva a povinnosti v každém stadiu, počínaje právy a povinnostmi během vyšetřování v přípravném řízení a konče právy po skončení soudního řízení. Tyto informační přehledy přináší rovněž informace o tom, jak se řeší méně závažná protiprávní jednání, například dopravní přestupky.

Pokud jste v postavení podezřelého či obviněného ze spáchání trestného činu, máte určitá zákonem zaručená práva, jež musí být respektována. Tato práva potřebujete znát a budete rovněž chtít znát, k jakým procesním úkonům může být přistoupeno v různých stadiích trestního řízení. Tyto informační přehledy pokrývají klíčové oblasti, tj. např., který orgán provádí vyšetřování; kde získat právní pomoc; role a práva různých subjektů; informace o případných lhůtách v trestním řízení; podporu a pomoc, která je vám k dispozici. Naleznete zde rovněž informace o vašich povinnostech během řízení.

Situace se v jednotlivých zemích liší, a je proto důležité porozumět řízení a být si svých práv a povinností plně vědom. Při pročítání informačních přehledů si povšimněte rolí a případných souvisejících lhůt.

Tyto informační přehledy vás provedou nejdůležitějšími kroky trestního řízení v každém členském státě, vysvětlí vám vaše práva a základní pravidla pro jejich uplatnění.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro informační účely. V případě, že potřebuje pomoc, vždy si platnou právní úpravu ověřte u právníka nebo jiného odborníka.

Pokud dané souvislosti nesvědčí o něčem jiném, má se za to, že jakýkoliv odkaz na osobu mužského pohlaví odkazuje rovněž na osobu ženského pohlaví a obráceně.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.