Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: spansk er allerede oversat.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Østrig

Disse faktablade beskriver, hvad der sker, når en person er mistænkt eller tiltalt for en strafbar handling, der fører til en retssag. Efter østrigsk ret kan der kun begås en strafbar handling, hvis en person overtræder en udtrykkelig lovbestemmelse, som allerede var gældende på det tidspunkt, hvor handlingen blev begået. Staten har ret til at retsforfølge lovovertrædelser. Anklagemyndigheden og under dennes ledelse kriminalpolitiet og domstolene skal efterforske sagen og undersøge alle de forhold, der er relevante for vurderingen af sagens faktiske omstændigheder.

Indholdet er leveret af
Østrig

Tiltaltes rettigheder i en straffesag

Disse faktablade beskriver, hvad der sker, når en person er mistænkt eller tiltalt for en strafbar handling, der fører til en retssag.

Efter østrigsk ret kan der kun begås en strafbar handling, hvis en person overtræder en udtrykkelig lovbestemmelse, som allerede var gældende på det tidspunkt, hvor handlingen blev begået. Staten har ret til at retsforfølge lovovertrædelser. Anklagemyndigheden og under dennes ledelse kriminalpolitiet og domstolene skal efterforske sagen og undersøge alle de forhold, der er relevante for vurderingen af sagens faktiske omstændigheder.

I de følgende faktablade kan du finde oplysninger om dine rettigheder som tiltalt i forbindelse med en straffesag mod dig i Østrig. Faktabladene indeholder en kortfattet beskrivelse af de vigtigste stadier i sagen og af de rettigheder, du har på hvert enkelt stadium, så du hurtigt kan få de nødvendige oplysninger.

Kort beskrivelse af en straffesags forløb

En straffesag i Østrig består i princippet af tre trin:

  • Efterforskningsstadiet (Ermittlungsverfahren)
  • Hovedforhandlingen (Hauptverfahren)
  • Appelproceduren (Rechtsmittelverfahren)

Faktabladene indeholder oplysninger om hvert enkelt trin i retssagen og om dine rettigheder. Oplysningerne erstatter ikke juridisk rådgivning og er kun vejledende.

Hvis du er offer for en forbrydelse, kan du her finde en omfattende redegørelse for dine rettigheder.

Klik på nedenstående links. Der kan du finde de oplysninger, du søger.

Mine rettigheder under efterforskningen

Mine rettigheder under hovedforhandlingen

Mine rettigheder efter retssagen

Sidste opdatering: 01/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.