Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: estisk er allerede oversat.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Estland

Disse faktablade fortæller, hvad der sker, hvis du er mistænkt eller tiltalt for et strafbart forhold, der skal behandles i retten. Yderligere oplysninger om mindre alvorlige forseelser som f.eks. overtrædelse af færdselsloven, der normalt afgøres med en bøde, findes i faktablad 5. Hvis du selv har været udsat for en strafbar handling, kan du finde detaljerede oplysninger om dine rettigheder her.

Indholdet er leveret af
Estland

Kort gennemgang af straffeprocessen

I det følgende gives en oversigt over de sædvanlige trin i en straffesag.

 • iværksættelse af straffeprocessen
 • procedure forud for retssagen eller efterforskning
 • adgang til sagens akter og behandling af anmodninger
 • tiltalerejsning
 • forberedende retsskridt
 • retsmøde
 • domsafsigelse
 • appelprocedure (i retten i anden eller tredje instans)
 • fuldbyrdelse af dommen.

Nærmere oplysninger om de forskellige trin i processen og dine rettigheder findes i faktabladene. Oplysningerne erstatter ikke juridisk rådgivning og er kun vejledende.

Europa-Kommissionens rolle

Bemærk, at Europa-Kommissionen ikke involverer sig i straffesager i de enkelte medlemslande og ikke kan hjælpe dig, hvis du ønsker at klage. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan og til hvem du kan appellere.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 – Juridisk bistand

2 – Mine rettigheder i forbindelse med en politiefterforskning

 • indledning af straffeprocessen
 • varetægtsfængsling og anholdelse
 • afhøring og bevisoptagelse
 • adgang til straffesagens akter, behandling af anmodninger og fremlæggelse af anklagen
 • yderligere oplysninger til udlændinge

3 – Mine rettigheder under retssagen

4 – Mine rettigheder efter retssagen

5 – Overtrædelse af færdselsloven og andre mindre alvorlige forseelser

Relevante links

Oversigt over Estlands straffeproces på engelsk

Sidste opdatering: 01/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.