Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: finsk er allerede oversat.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Finland

Disse faktablade forklarer, hvad der sker, når en person er mistænkt eller anklaget for en forbrydelse, som er genstand for en retssag. For oplysninger om mindre forseelser såsom færdselsforseelser, der normalt medfører bødestraf, se faktablad 5. Hvis du er offer for en forbrydelse, kan du finde udførlige oplysninger om dine rettigheder her.

Indholdet er leveret af
Finland

Oversigt over straffesagens forløb

Følgende er en oversigt over de almindelige faser i en straffesag:

  • Strafferetlig efterforskning
  • Behandling af tiltalen og anklagerens andre afgørelser
  • Retssag
  • Fuldbyrdelse af dommen

Detaljerede oplysninger om alle disse faser i straffesagen og om dine rettigheder kan findes i faktabladene. Disse oplysninger erstatter ikke juridisk rådgivning og er udelukkende til vejledende brug.

Europa-Kommissionens rolle

Det skal understreges, at Europa-Kommissionen ikke spiller nogen rolle i forbindelse med straffesager i medlemsstaterne og ikke kan hjælpe dig med eventuelle klager. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvor og til hvem man kan klage.

Klik på nedenstående links for at finde de oplysninger, du skal bruge

1 – Juridisk bistand

2 – Mine rettigheder i forbindelse med en politiefterforskning

  • Afhøring
  • Anholdelse
  • Første retsmøde
  • Inden hovedretsmødet
  • Klager over politiets indsats
  • Sproglige rettigheder

3 – Mine rettigheder under retssagen

4 – Mine rettigheder efter retsafgørelsen

5 – Overtrædelse af færdselsloven

Relevante links

Straffesager ved distriktsdomstolen

Sidste opdatering: 19/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.