Vádlottak (büntetőeljárás)

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

Kisebb közúti közlekedési jogsértések

A kisebb közúti közlekedési jogsértések szankcionálásának rendszere igen összetett Magyarországon.

Ha a gyorshajtásról fényképfelvétel készült, a rendőrség legfeljebb 300 000 forint összegű bírságot szab ki Önre. A bírságról szóló értesítésnek 60 napon belül meg kell érkeznie Önhöz, különben a hatóság nem jogosult a bírság behajtására. Ha Önt bírság megfizetésére kötelezték, akkor a jövőben Önre már nem szabhatnak ki további pénzbírságot ugyanazért a jogsértésért.

Az egyéb közúti közlekedési jogsértéseket rendszerint szabálysértési eljárás keretében bírálják el (általában a rendőrség), de bizonyos jogsértések (pl. tiltott helyen parkolás) esetében a közterület-felügyelők is jogosultak helyszíni bírság kiszabására.

Milyen büntetések szabhatók ki?

A közúti közlekedés szabályainak megsértéséért pénzbírság szabható ki. A bírság maximális összegét (amely jelenleg 100 000 forint) jogszabály határozza meg.

Ha Ön a pénzbírságot nem fizeti meg, és az Öntől nem hajtható be, a pénzbírság közérdekű munkára vagy legfeljebb 60 napi elzárásra változtatható át. A legtöbb közlekedési jogsértés esetében a rendőrség 1 hónaptól 12 hónapig terjedő járművezetéstől eltiltást is alkalmazhat.

Mik az eljárás fő jellemzői?

A legtöbb közúti közlekedési jogsértésnél a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki, amelynek maximuma 20 000 forint. Ha Ön a helyszíni bírság összegét tudomásul veszi, a bírságolás ellen később nincs helye jogorvoslatnak. Ha Ön a bírságot tudomásul veszi, Ön kap egy készpénz-átutalási megbízást, és a bírságot harminc napon belül be kell fizetnie; egyes rendőrségi autókban helyszíni bankkártyás fizetésre is lehetőség van.

Ha Ön a bírságot nem veszi tudomásul, Önt a rendőr feljelenti, és rendes szabálysértési eljárást fognak lefolytatni Ön ellen.

Az eljárásban a rendőrségnek kötelessége tisztázni, hogy mi történt. Ezt számos különböző módon teheti (pl. tanúkat hallgathat meg, szakvéleményt szerezhet be stb.). Önnek az eljárás során joga van az eljárás résztvevőihez kérdést intézni, észrevételeket, indítványokat tenni. Ön az ügy iratait bármikor megtekintheti, azokról másolatot készíthet. Ön az eljárásban történő képviselet céljából ügyvédet is fogadhat, és tolmács szolgáltatásait is ingyenesen veheti igénybe.

Ha a rendőrség vizsgálata alapján megállapítja, hogy Ön szabálysértést követett el, határozatában Önt figyelmezteti, vagy bírságot szab ki Önre, esetleg eltiltja a járművezetéstől. A rendőrség határozata ellen Ön kifogással élhet, amelyet a helyi bíróság bírál el. A bíróság a rendőrség határozatát hatályban tartja, ha az Ön kifogása alaptalan, vagy megváltoztatja, ha az érintett közigazgatási hatóság helytelenül alkalmazta valamelyik jogszabályt.

Ha Ön nem ért egyet a bíróság döntésével, kérheti tárgyalás tartását. Ebben az esetben a bíróság köteles tárgyalást tartani, amelyen Ön részt vehet. Ha Ön szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg, a tárgyalás az Ön távollétében is megtartható. A bíróság tárgyaláson hozott határozata ellen nincs további jogorvoslat.

Az ilyen szabálysértési eljárást a többi tagállam állampolgárai ellen is lefolytatják?

Igen, a jogsegélyeljárás alkalmazható a többi tagállam állampolgárai ellen. Ennek keretében a magyar hatóságoknak lehetőségük van rá, hogy az Ön államának hatóságait felkérjék az Ön meghallgatására, okiratok megküldésére vagy az Ön hatósági nyilvántartásban szereplő személyes adatainak átadására.

Arra is lehetőség van, hogy a magyar hatóságok felkérjék az Ön államát az Önre kiszabott bírság behajtására. Ez akkor lehetséges, ha Ön a bírságot önként nem fizette meg, és annak összege meghaladja a 70 eurót.

Megjelennek ezek a jogsértések a bűnügyi nyilvántartásban?

A szabálysértések egy elkülönült nyilvántartásban, a szabálysértési nyilvántartásban jelennek meg. A rendőrség, az ügyészség és a bíróság adatokat igényelhet a nyilvántartásból, így ezek az információk büntetőeljárásban is felhasználhatók. Ugyanolyan vagy hasonló szabálysértés ismételt elkövetése esetén a szabálysértés szankciójának kiszabásánál szintén figyelembe veszik ezeket az adatokat.

Kapcsolódó linkek

Szabálysértési törvény

Szabálysértési rendelet

Törvény a szabálysértési jogsegélyről

Utolsó frissítés: 07/04/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.