Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Irland

Det er meget vigtigt, at du kan få uafhængig juridisk rådgivning, hvis du er involveret i en straffesag. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvornår du er berettiget til at blive repræsenteret af en advokat. Du kan også få at vide, hvad en advokat kan gøre for dig. Dette generelle faktablad indeholder oplysninger om, hvordan du finder en advokat, og hvordan du kan få dækket advokatsalærer, hvis du ikke selv kan betale.

Indholdet er leveret af
Irland

Sådan finder du en advokat

Hvis du er varetægtsfængslet og har brug for en advokat, har det irske politi, Gardaí, en liste over advokater, som kan komme og rådgive dig med kort varsel. De advokater, der er opført på denne liste, kan tilkaldes til at komme hen til politistationerne døgnet rundt.

Hvis du ikke er varetægtsfængslet, men alligevel har behov for rådgivning af en strafferetsadvokat, kan du henvende dig til Irlands advokatsamfund, hvor du kan få oplyst navnene på de advokater, der påtager sig forsvar i straffesager. Advokatsamfundet må ikke anbefale et bestemt firma.

Den bedste måde til at finde en advokat, der er specialiseret i straffesager, er gennem anbefalinger fra andre, som har været i samme situation som dig. Du kan også prøve på internettet, idet mange advokatfirmaer har websteder, hvor de beskriver, hvilke områder de er specialiseret indenfor.

Betaling af advokat

I Irland kan personer, der er mistænkte eller tiltalte i forbindelse med en forbrydelse, få tilbudt gratis retshjælp, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

Hvis du tilbageholdes på politistationen til afhøring og ikke er i arbejde, eller du har en lav indkomst, kan du få tilbudt gratis advokatbistand i henhold til politistationens ordning for juridisk bistand. For at få bevilget retshjælp skal du underskrive en erklæring om, at din indkomst er under det tilladte maksimumbeløb på 20 316,00 EUR, eller at du modtager sociale velfærdsydelser. Det er de eneste papirer, du skal udfylde.

Hvis du er blevet sigtet for en lovovertrædelse, har du ret til at ansøge om gratis retshjælp ved den domstol, hvor din sag behandles. Dette gøres ved at udfylde et såkaldt retshjælpscertifikat. Din advokat kan hjælpe dig med at ansøge retten om gratis retshjælp. Hvis du ikke har en advokat, vil dommeren normalt tilbyde dig retshjælp og beskikke en advokat til dig. Hvis du er tiltalt for en grov lovovertrædelse, og du ikke er i arbejde, vil du sandsynligvis få tilbudt retshjælp. Hvis du er i arbejde, kan du blive bedt om at udfylde en formular, hvor du opgiver dine indtægter og udgifter.

Relevante links

Retshjælp i straffesagerhttp://www.legalaid.ie/

Irlands advokatsamfund http://www.lawsociety.ie/

Sidste opdatering: 14/05/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.