Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Letland

Det er meget vigtigt at få uafhængig juridisk bistand, når du på en eller anden måde er involveret i en straffesag. I faktabladene kan du se, hvornår og under hvilke omstændigheder du har ret til at blive repræsenteret af en advokat. Du kan også se, hvad en advokat vil gøre for dig. I dette faktablad kan du se, hvordan du finder en advokat, og hvordan omkostningerne til advokaten vil blive betalt, hvis du ikke har råd til at betale.

Indholdet er leveret af
Letland

Find en advokat

Kontakt det lettiske advokatråd, hvis du har brug for en advokat. Det har en liste over sagførere, der praktiserer i Letland.

Uanset om du er blevet varetægtsfængslet eller ej, kan du oplyse den myndighed, der står for sagen (efterforsker/anklager/domstol), om, at du ønsker at søge juridisk bistand. Du vil modtage oplysninger om beskikkede sagførere, eller en beskikket sagfører vil få underretning om, at du har brug for juridisk bistand, og du vil få denne bistand. 

Den bedste løsning er, at du eller dine pårørende indgår en aftale med en advokat, som fører din sag, så længe det er nødvendigt. 

Betaling for en advokat

Advokater skal betales, og klienten og advokaten indgår en skriftlig aftale om honoraret. Hvis der ikke er indgået nogen aftale med en advokat, vil staten stille den nødvendige juridiske bistand til rådighed for dig, og den vil blive betalt over det statslige budget.

Relevante links

Straffeprocesret

Lov om advokatsammenslutningen

Lov om statslig retshjælp

Forordning om statslig retshjælp

Letlands advokatsammenslutning

Retshjælpsmyndigheden

Sidste opdatering: 12/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.