Tiltalte i straffesager

Malta

Det er meget vigtigt, at du får uafhængig juridisk rådgivning, hvis du på en eller anden måde er involveret i en straffesag. Faktabladene fortæller dig, hvornår og under hvilke omstændigheder du har ret til advokatbistand. De fortæller også, hvad en advokat kan gøre for dig. Dette generelle faktablad forklarer, hvordan du finder en advokat, og hvordan udgifterne til advokatbistand vil blive betalt, hvis du ikke selv har råd til at betale.

Indholdet er leveret af
Malta

Sådan finder du en advokat

Hvis du ikke har din egen advokat, finder du nemmest en ved at besøge Chamber of Advocates officielle websted. Hvis du er varetægtsfængslet, må du bede om hjælp til at få adgang til webstedet, da der ikke er umiddelbar adgang til internettet.

Betaling for advokatbistand

Den vagthavende advokat er en uafhængig advokat, der er betalt af den maltesiske stat. Advokaten er til rådighed 24 timer i døgnet. Advokaten kan rådgive dig om dine rettigheder og sikre, at du ikke gør eller siger noget, der kan skade din sag.

Du er dog kun berettiget til gratis advokatbistand, hvis du ikke selv har råd til at betale for den. Der udføres ikke nogen særlig undersøgelse af dine indtægtsforhold, og hovedkriteriet for, om du er berettiget til retshjælp, er, om du har arbejde. Hvis du ikke har et arbejde, stiller den maltesiske stat den vagthavende advokat til rådighed, før du afhøres af politiet, og under dine møder i retten.

Hvis du møder i retten uden en advokat, vil retten foreslå, at du antager en advokat, medmindre du insisterer på, at du ikke har behov for en.

Hvis du selv kan betale for advokatbistand, skal du antage en advokat, da du ikke vil være berettiget til retshjælp. Det anbefales, at du træffer aftale med advokaten om salærets størrelse, før vedkommende antages.

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.