Tiltalte i straffesager

Malta

Disse faktablade fortæller, hvad der sker, når en person er mistænkt eller tiltalt for et strafbart forhold, der skal behandles i retten.

Indholdet er leveret af
Malta

Hvis du selv har været udsat for en forbrydelse, kan du finde detaljerede oplysninger om dine rettigheder her.

Kort gennemgang af straffeprocessen

Du vil altid blive stillet for Court of Magistrates (maltesisk byret). Hvis du stilles for retten efter at være blevet anholdt, skal retten først afgøre, om din fortsatte tilbageholdelse er hjemlet i en lovbestemmelse, og herefter oplyse dig om, at du kan bede om at blive løsladt mod kaution. Hvis du tiltales uden at være blevet anholdt, vil du blive oplyst om anklagepunkterne og den dato, hvor du skal møde i retten til det første retsmøde.

Der findes tre forskellige typer af retssager afhængigt af, hvor alvorlige anklagerne mod dig er:

Forenklede procedurer ved Court of Magistrates

 • Tiltale
 • Anklagemyndighedens sag føres af den øverste politimyndighed
 • Forsvarets sag
 • Afsluttende indlæg
 • Dom

Procedure ved Court of Magistrates efter indsamling af bevismateriale

 • Tiltale
 • Anklagemyndighedens sag føres af den øverste politimyndighed og statsadvokaten
 • Forsvarets sag
 • Afsluttende indlæg
 • Dom

Nævningesager

 • Foreløbige påstande og påstande vedrørende bevismaterialets lovlighed
 • Oplæsning af anklageskriftet
 • Anklagemyndighedens indlæg
 • Anklagemyndighedens sag føres af statsadvokaten
 • Forsvarets sag
 • Anklagemyndighedens replik
 • Forsvarets duplik
 • Opsummering
 • Dom
 • Strafudmåling

Faktabladene indeholder yderligere oplysninger om alle disse procestrin og om dine rettigheder. Oplysningerne erstatter ikke rådgivning fra en advokat og er kun vejledende.

Europa-Kommissionens rolle

Bemærk, at Europa-Kommissionen ikke går ind i straffesager i de enkelte medlemsstater og ikke kan hjælpe dig, hvis du ønsker at klage. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan og til hvem du kan klage.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 - Mine rettigheder under efterforskningen

2 - Mine rettigheder under retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

Sidste opdatering: 23/03/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.