Inculpați (proceduri penale)

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

Unde va avea loc procesul?

Dacă a fost emis un rechizitoriu la finalizarea cercetării penale, procurorii înaintează dosarul instanței competente.

Care instanță se va pronunța asupra cauzei?

Instanța va fi stabilită în funcție de gravitatea infracțiunii și de locul unde a fost săvârșită aceasta.

Procesul va fi public?

Ședințele de judecată sunt, de obicei, publice.

În cazuri excepționale, dacă o ședință de judecată publică ar putea aduce atingere intereselor statului, moralității, demnității și vieții intime a unei persoane, instanța poate dispune ca ședința sau o parte din aceasta să se desfășoare cu ușile închise.

Ședințele de judecată în care inculpatul este minor (are vârsta mai mică de 18 ani) se desfășoară separat de celelalte ședințe și cu ușile închise.

Cauza este soluționată de un judecător sau de o curte cu jurați?

Cauzele sunt soluționate de către un complet de judecată format din unul sau mai mulți judecători, conform dispozițiilor legale. În dreptul penal român, nu există curți cu jurați.

Pot fi modificate acuzațiile în timpul procesului?

În timpul procesului, dacă încadrarea juridică a infracțiunii este considerată incorectă, instanța trebuie să dezbată noua încadrare.

Dacă se descoperă noi fapte cu privire la infracțiune, instanța nu poate modifica acuzațiile și nu poate judeca infracțiunea în conformitate cu acestea, ci este ținută de faptele descrise în rechizitoriu. Se poate însă începe urmărirea penală pentru noile fapte.

În cazul în care, în timpul procesului, se descoperă noi fapte care pot constitui o altă infracțiune, legată de cea care face obiectul procesului, instanța nu poate solicita adăugarea unor noi acuzații, ci se poate începe urmărirea penală pentru noile acuzații.

În oricare dintre situații, sunteți informat cu privire la modificări și aveți dreptul să vă pregătiți apărarea.

Ce se întâmplă dacă pledez „vinovat” pentru toate acuzațiile sau pentru unele dintre acestea în timpul procesului?

Recunoașterea vinovăției nu este suficientă pentru ca instanța să vă poată condamna. Trebuie, de asemenea, ca probele prezentate să convingă instanța că sunteți vinovat. Cu toate acestea, dacă vă recunoașteți vinovăția, aceasta poate determina instanța să stabilească o pedeapsă mai puțin severă.

Care sunt drepturile mele în timpul procesului?

Trebuie să fiu prezent la proces? Se poate desfășura acesta în lipsa mea?

Nu este obligatoriu să vă înfățișați în instanță, cu excepția cazului în care sunteți arestat pentru acuzațiile care fac obiectul procesului sau în legătură cu o altă cauză sau dacă sunteți minor.

Dacă am domiciliul într-un alt stat membru, pot participa prin intermediul videoconferinței?

Puteți participa la ședința de judecată prin intermediul videoconferinței, dacă există un acord în acest sens între autoritățile judiciare române și statul al cărui cetățean sunteți. Este necesar ca dumneavoastră să vă dați acordul pentru această procedură.

Trebuie să fiu prezent pe tot parcursul procesului?

Cu excepția cazurilor în care prezența dumneavoastră este necesară, puteți alege să nu vă înfățișați în instanță și să numiți un avocat pentru a vă reprezenta.

Voi fi asistat de un interpret dacă nu înțeleg limba în care se desfășoară procedurile?

Dacă nu înțelegeți limba română, instanța trebuie să numească un interpret care să vă asiste.

Trebuie să fiu reprezentat de un avocat? Mi se va acorda un avocat din oficiu? Pot să îmi schimb avocatul?

Puteți să angajați un avocat. Atunci când este obligatoriu să fiți reprezentat de un avocat, dacă posibilitățile dumneavoastră materiale nu vă permit să plătiți onorariul unui avocat, instanța numește un avocat din oficiu. Vă puteți schimba avocatul în timpul procesului.

Pot să mă adresez instanței în timpul procesului? Trebuie să mă adresez instanței în timpul procesului? Am dreptul să nu fac nicio declarație?

Instanța trebuie să vă audieze la începutul procesului și înainte de încheierea ședinței de judecată. Aveți dreptul să adresați întrebări martorilor și celorlalte părți și să oferiți explicații în timpul procesului. Aveți, în egală măsură, dreptul de a nu face nicio declarație.

Care sunt consecințele unei declarații mincinoase în cadrul procesului?

Nu există nicio sancțiune penală pentru această faptă în cazul în care este vorba de inculpat. Totuși, dacă sunteți condamnat, se poate ține seama de aceasta atunci când se stabilește pedeapsa.

Care sunt drepturile mele în ceea ce privește probele împotriva mea?

Pot contesta probele aduse împotriva mea?

Aveți dreptul să contestați probele aduse împotriva dumneavoastră prin prezentarea altor probe, prin solicitarea unei contraexpertize, prin contestarea autenticității înscrisurilor de la dosar, pentru a dovedi lipsa de temeinicie a acuzațiilor care vi se aduc.

Ce fel de probe pot aduce în apărarea mea?

Puteți aduce orice fel de probe: declarațiile unor martori, înscrisuri, înregistrări audio și video, fotografii, probe materiale, constatări tehnice și expertiză criminalistică.

În ce circumstanțe pot aduce astfel de probe?

Puteți solicita instanței să admită probele, iar aceasta va decide dacă admite sau respinge probele prezentate.

Pot angaja un detectiv privat care să mă ajute să găsesc probe? Aceste probe sunt admisibile?

Detectivii privați nu au dreptul să cerceteze cauze penale judecate de organele judiciare.

Pot cita martori în apărarea mea?

Puteți cere unor persoane să depună mărturie. Apoi, trebuie să solicitați instanței să admită martorii respectivi din partea apărării.

Putem, eu sau avocatul meu, să adresăm întrebări celorlalți martori? Putem să contestăm declarațiile acestora?

Aveți dreptul să adresați întrebări martorilor prin intermediul judecătorului. Puteți să contestați mărturiile acestora și să prezentați probe pentru a dovedi că declarațiile lor nu sunt veridice.

Se va ține seama de informațiile referitoare la cazierul meu?

Informațiile referitoare la cazierul dumneavoastră vor fi anexate la dosarul cauzei.

În ce etapă?

Informațiile referitoare la cazierul dumneavoastră sunt anexate dosarului, de regulă, în timpul cercetării penale, însă acestea pot fi solicitate și ulterior.

Se va ține seama de condamnările anterioare dintr-un alt stat membru?

Hotărârile judecătorești pronunțate într-un alt stat membru sunt recunoscute.

Care sunt rezultatele posibile ale procesului?

Cele două rezultate posibile sunt achitarea sau condamnarea.

În cazul condamnării, în funcție de gravitatea infracțiunii, pedeapsa poate consta în: închisoare pe viață, privarea de libertate pentru o anumită perioadă de timp sau amendă. În unele cazuri, instanța poate suspenda pedeapsa cu închisoarea și poate impune anumite obligații și restricții asupra libertății personale pe tot parcursul suspendării pedepsei.

Ce rol are victima în timpul procesului?

Victima poate depune mărturie și poate solicita despăgubiri. Aceasta nu are obligația de a participa la proces, însă poate cere despăgubiri. Victima se poate implica în procedura penală încă din etapa cercetării.

Ultima actualizare: 04/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.