Inculpați (proceduri penale)

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

A. Am dreptul de a contesta decizia instanței?

Aveți întotdeauna dreptul de a contesta hotărârea instanței de prim grad de jurisdicție printr-o cale de atac legală. De obicei, prima cale de atac disponibilă este apelul. În cazuri excepționale, anumite hotărâri pot fi atacate direct prin contestație.

B. Ce alte posibilități de recurs există?

Dacă nu aveți câștig de cauză, aveți dreptul să introduceți o cale extraordinară de atac (contestație în anulare, recurs în casație, revizuire), care va fi judecat de o instanță competentă.

C. Ce se întâmplă dacă sunt condamnat?

În cazul condamnării, în funcție de gravitatea infracțiunii, pedeapsa poate consta în detențiune pe viață, închisoare sau amendă.

Pedeapsa închisorii şi pedeapsa detenţiunii pe viaţă se pun în executare prin emiterea mandatului de executare. Mandatul de executare se emite de judecătorul delegat cu executarea.

Persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Când cel condamnat se află în imposibilitate de a achita integral amenda în termenul de 3 luni, judecătorul delegat cu executarea, la cererea condamnatului, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii pe o perioadă de cel mult 2 ani, în rate lunare.

i. Cazierul judiciar

În scopul prevenirii şi combaterii faptelor prevăzute şi pedepsite de legea penală se organizează cazierul judiciar, ca mijloc de cunoaştere şi identificare operativă a persoanelor care au comis infracţiuni contra persoanei şi a libertăţii acesteia, a patrimoniului şi, în general, a ordinii de drept.

În cazierul judiciar se ţine evidenţa persoanelor fizice şi a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum şi a celor faţă de care au fost dispuse măsuri procesual-penale.

Cazierul judiciar se organizează de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se ţine de unităţile Poliţiei Române, prin structuri specializate în acest domeniu.

v. Executarea pedepsei, transferul deținuților, probațiunea și sancțiunile alternative

Pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi a închisorii se execută în locuri anume destinate, denumite penitenciare.

Procedura de transferare a persoanelor condamnate în baza Deciziei/cadru 2009/909/JAI este reglementată în Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (art. 153-182).

Ultima actualizare: 27/07/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.