Inculpați (proceduri penale)

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de comiterea unei infracțiuni judecate în instanță. Pentru informații privind contravențiile rutiere, pedepsite de obicei printr-o sancțiune fixă, de exemplu o amendă, consultați Fișa informativă 5.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi aici informații complete cu privire la drepturile dumneavoastră.

Prezentarea generală a procedurii penale

În România, procedura penală constă în patru faze: urmărirea penală, camera preliminară, judecata și executarea hotărârilor judecătorești.

  • Urmărirea penală este prima fază a procedurii penale. Aceasta urmărește strângerea de probe concludente și este efectuată de către procuror și de organele de cercetare penală, poliția judiciară sau organele speciale de cercetare. După finalizarea cercetării penale și în funcție de constatările acesteia, se decide neînceperea urmăririi penale, renunțarea la urmărire penală sau trimiterea în judecată a inculpatului printr-un rechizitoriu emis de procuror.
  • Camera preliminară este o nouă fază a procesului penal în cadrul căreia judecătorul de cameră preliminară analizează legalitatea administrării probatoriului, a sesizării instanței prin rechizitoriu și a actelor efectuate de către organele de urmărire penală, pregătind faza judecății.
  • Procesul în instanță este cea de-a treia fază a procedurii penale. Acesta este deschis numai atunci când, în urma cercetării penale, procurorul decide trimiterea în judecată a inculpatului. Procesul este public. Instanța (judecătorul) conduce în mod direct toate acțiunile necesare în această etapă și ia contact direct cu probele. Toate probele pot fi discutate de către părți, procuror, instanță și avocat. La încheierea procesului, judecătorul pronunță hotărârea.
  • Executarea hotărârii judecătorești penale definitive este cea de-a patra și ultima etapă a procedurii penale. Aceasta constă în aducerea la îndeplinire a hotărârii penale prin punerea în executare a acesteia, indiferent dacă aceasta stabilește pedepse privative de libertate, amenzi penale, măsuri de siguranță, cheltuieli judiciare, sancțiuni civile etc., dar și incidente legate de executare, cum ar fi: întreruperea sau amânarea executării pedepsei închisorii.

Puteți găsi mai multe informații privind etapele procedurii penale și drepturile dumneavoastră în fișele informative. Aceste informații nu înlocuiesc asistența juridică și servesc numai ca orientări.

Rolul Comisiei Europene

Comisia Europeană nu are niciun rol în procedura penală din statele membre și nu vă poate acorda asistență dacă doriți să faceți plângere. Fișele informative indică modul de depunere a unei plângeri și organele cărora vă puteți adresa.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

1 – Obținerea de asistență juridică

2 – Drepturile mele pe parcursul cercetării unei infracțiuni

  • Începerea cercetării penale și interogarea învinuitului
  • Limitarea dreptului la liberă circulație și privarea de libertate
  • Strângerea probelor de către acuzare și apărare
  • Accesul la probe pe parcursul cercetării și urmăririi penale

3 – Drepturile mele în timpul procesului

4 – Drepturile mele după proces

5 – Contravențiile rutiere și alte delicte minore

Linkuri relevante

Ministerul Public

Ministerul Justiției

Ghid privind drepturile procedurale ale persoanelor suspecte sau acuzate: dreptul la informare și dreptul la traducere și interpretare - 
Versiunea în limba română  PDF (2867 Kb) RO
Versiunea în limba engleză  PDF (1740 Kb) EN

Ultima actualizare: 04/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.