Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Αυστρία

Η εξασφάλιση νομικής συμβουλής από ανεξάρτητο φορέα είναι πολύ σημαντική όταν εμπλέκεστε με οποιοδήποτε τρόπο σε μια ποινική διαδικασία. Από τα δελτία μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το πότε και υπό ποιες περιστάσεις δικαιούστε να εκπροσωπείστε από δικηγόρο. Αυτό το γενικό δελτίο σάς ενημερώνει πώς να βρείτε δικηγόρο και με ποιο τρόπο θα διευθετηθεί η αμοιβή του σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Εύρεση δικηγόρου

Στην Αυστρία, ενώπιον του δικαστηρίου, μπορεί να σας εκπροσωπήσει μόνο δικηγόρος (με λίγες εξαιρέσεις). Ο ομοσπονδιακός δικηγορικός σύλλογος της Αυστρίας τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο των δικηγόρων, το οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε εδώ.

Εάν πληροφορηθείτε ότι διεξάγονται έρευνες που οδηγούν σε ποινική διαδικασία εναντίον σας στην Αυστρία, πρέπει να επιλέξετε έναν δικηγόρο και να κανονίσετε να συναντηθείτε μαζί του για να συζητήσετε το ζήτημα. Εάν είναι δυνατόν, αυτό θα πρέπει να γίνει πριν σας ανακρίνουν για πρώτη φορά.

Κατά τη σύλληψη, ο συλληφθείς δικαιούται να επικοινωνήσει με δικηγόρο πριν ανακριθεί. Εάν δεν γνωρίζετε κάποιον δικηγόρο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους δικηγόρους υπηρεσίας. Η αστυνομία ή οι εισαγγελικές αρχές οφείλουν να σας επιτρέψουν να επικοινωνήσετε με την εν λόγω υπηρεσία.

Πληρωμή του δικηγόρου

Εάν διορίσετε δικηγόρο για την υπεράσπισή σας, κατά κανόνα θα πρέπει να πληρώσετε για τις υπηρεσίες του ο ίδιος. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία για την αμοιβή, ο δικηγόρος μπορεί να ζητήσει μια εύλογη αποζημίωση. Οι τιμές που αναφέρονται στα Γενικά Κριτήρια Αμοιβών (AHK) μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον υπολογισμό της αμοιβής.

Εάν τα έξοδα της υπεράσπισής σας θέτουν σε κίνδυνο τη συντήρηση του εαυτού σας ή της οικογένειάς σας, πρέπει να σας διατεθεί συνήγορος δωρεάν, λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα και τα περιουσιακά σας στοιχεία και εφόσον απαιτείται η παρουσία συνηγόρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λαμβάνετε επίσης δωρεάν αντίγραφα της δικογραφίας. Μπορείτε να αιτηθείτε για τον διορισμό συνηγόρου μέσω νομικής αρωγής χρησιμοποιώντας αυτό το έντυπο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/06/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.