Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Αυστρία

Σκοπός της διερεύνησης ενός εγκλήματος είναι η εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών ώστε οι εισαγγελικές αρχές να μπορούν να κρίνουν εάν θα πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες ή να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Εάν απαγγελθούν κατηγορίες, η προδικασία αποσκοπεί επίσης στη διευκόλυνση της ταχείας διεξαγωγής της δίκης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Ποια είναι τα στάδια της διερεύνησης μιας αξιόποινης πράξης;

 • Ο σκοπός της διερεύνησης μιας αξιόποινης πράξης είναι να εξακριβωθεί εάν έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα και εάν ναι, από ποιον.
 • Από τη στιγμή που διεξάγεται διερεύνηση κατά κάποιου προσώπου που είναι ύποπτο για ένα συγκεκριμένο αδίκημα, το εν λόγω πρόσωπο θεωρείται κατηγορούμενος.
 • Το δικαστήριο οφείλει να ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα κατά τη διερεύνηση του αδικήματος. Πρέπει να ανασυγκροτήσει το αδίκημα και να διεξαγάγει την ονομαζόμενη κατ’ αντιμωλία διαδικασία. Ο εισαγγελέας και ο κατηγορούμενος, μαζί με τον συνήγορο υπεράσπισης είναι παρόντες κατά την εν λόγω διαδικασία και έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ερωτήσεις στο εκάστοτε υπό εξέταση πρόσωπο. Οι εισαγγελικές (ή διωκτικές) αρχές μπορεί να ζητήσουν την περαιτέρω διεξαγωγή αποδείξεων, εάν θεωρούν ότι εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
 • Οι εισαγγελικές αρχές και/ή η υπηρεσία δίωξης εγκλήματος μπορεί να προβαίνουν στις περισσότερες διερευνητικές πράξεις με δική τους πρωτοβουλία, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαστηρίου. Ειδικότερα, αυτές οι πράξεις περιλαμβάνουν εξετάσεις και ανακρίσεις, καθώς και εξακριβώσεις της ταυτότητας προσώπων, έρευνες, κ.λπ.
 • Για την επιβολή και την παράταση της προσωρινής κράτησης απαιτείται διαταγή του δικαστηρίου. Το ίδιο ισχύει για τη χρήση εξαναγκαστικών μέτρων που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα (π.χ. έρευνα χώρων που προστατεύονται από δικαιώματα κυριότητας, πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή ανάλυση τηλεφωνικών στοιχείων).
 • Οι εισαγγελικές αρχές οφείλουν να παύουν τη διερεύνηση εάν δεν έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα ή εάν τα εξακριβωμένα πραγματικά περιστατικά δεν επαρκούν για την καταδίκη του κατηγορουμένου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που τα πραγματικά περιστατικά έχουν εξακριβωθεί επαρκώς, οι εισαγγελικές αρχές οφείλουν να υποβάλλουν κλητήριο θέσπισμα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.
 • Οι εισαγγελικές αρχές μπορεί να αποσύρονται από τη συνέχιση της ποινικής δίωξης (εναλλακτική διαδικασία) στις περιπτώσεις που δεν είναι μεν δυνατή η παύση της ποινικής δίωξης, όμως η επιβολή ποινής δεν φαίνεται να είναι αναγκαία, γιατί στον κατηγορούμενο (στις περισσότερες περιπτώσεις) επιβάλλεται πρόστιμο. Η εναλλακτική διαδικασία δεν είναι δυνατή σε περίπτωση που αποτέλεσμα του αδικήματος ήταν ο θάνατος προσώπου ή εάν το αδίκημα εμπίπτει στην αρμοδιότητα δικαστηρίου λαϊκών δικαστών ή ενόρκων, με άλλα λόγια, στις υποθέσεις που επισύρουν στερητική τής ελευθερίας ποινή άνω των πέντε ετών (κατά κανόνα).

Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης

Έχετε διαφορετικά δικαιώματα κατά τα διάφορα τμήματα και στάδια της διερεύνησης:

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου σταδίου της διαδικασίας, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Πρέπει να σας ενημερώνουν το νωρίτερο δυνατό σχετικά με τη διεξαγωγή διερεύνησης σε βάρος σας, σχετικά με το αδίκημα για το οποίο είστε ύποπτος και σχετικά με τα βασικά δικονομικά σας δικαιώματα.
 • Κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου τής διαδικασίας έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε τη συνδρομή του συνηγόρου υπεράσπισης της επιλογής σας ή να αιτείστε τον διορισμό συνηγόρου μέσω νομικής αρωγής (βλ. Δελτίο 1). Εάν τα πραγματικά ή τα νομικά ζητήματα είναι πολύπλοκα, μπορείτε να ζητήσετε το διορισμό συνηγόρου μέσω νομικής αρωγής για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό είναι το πιο πιθανό σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας κατά αλλοδαπού που δεν είναι εξοικειωμένος με το αυστριακό νομικό σύστημα. Στις υποθέσεις που απαιτείται η ονομαζόμενη υποχρεωτική υπεράσπιση, σας διορίζεται σε κάθε περίπτωση συνήγορος υπεράσπισης, εάν δεν διορίσετε κάποιον από μόνος σας. Εάν δεν εκπροσωπείστε από συνήγορο υπεράσπισης μέσω νομικής αρωγής, επιβαρύνεστε με τα έξοδα του διορισμένου συνηγόρου.

Τα πιο σημαντικά στάδια, κατά τα οποία πρέπει να έχετε συνήγορο υπεράσπισης είναι τα εξής: καθ’ όλη τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για την τοποθέτηση πνευματικά διαταραγμένων δραστών σε ψυχιατρικό ίδρυμα, κατά τη διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου λαϊκών δικαστών ή ενόρκων και κατά τη δίκη ενώπιον μονομελούς δικαστηρίου, εάν το αδίκημα επισύρει ποινή άνω των τριών ετών.

 • Να συμβουλεύεστε τη δικογραφία.
 • Να σχολιάζετε τους ισχυρισμούς εναντίον σας ή να παραμένετε σιωπηρός.
 • Να ζητάτε τη διεξαγωγή αποδείξεων.
 • Να ασκείτε ένδικα μέσα εναντίον των μέτρων που λαμβάνουν οι εισαγγελικές αρχές ή η υπηρεσία δίωξης εγκλήματος, καθώς και κατά των δικαστικών αποφάσεων.
 • Να σας διορίζεται μεταφραστής/διερμηνέας.

Διερεύνηση και λήψη αποδεικτικών στοιχείων (1)

Ποιος διεξάγει τη διερεύνηση της υπόθεσης;

Οι εισαγγελικές αρχές, οι οποίες διευθύνουν την υπηρεσία δίωξης εγκλήματος, είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή της διερεύνησης της υπόθεσης. Η υπηρεσία δίωξης εγκλήματος ξεκινά τη διερεύνηση με δική της πρωτοβουλία, εάν τρίτος υποβάλει αναφορά στην αστυνομία ή κατόπιν εντολής του εισαγγελέα.

Τι πληροφόρηση θα λάβω;

Οι εισαγγελικές αρχές ή η υπηρεσία δίωξης εγκλήματος οφείλουν να σας ενημερώνουν για κάθε υπόθεση για την οποία διεξάγεται έρευνα εναντίον σας και να σας εξηγούν τους λόγους. Επιπλέον, πρέπει να σας ενημερώνουν ότι ως κατηγορούμενος δεν υποχρεούστε να δώσετε κατάθεση και ότι εάν δώσετε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο εναντίον σας.

Εάν έχετε διαπράξει το αδίκημα για το οποίο κατηγορείστε και ομολογήσετε (παραδεχθείτε την ενοχή σας), τούτο θα είναι σημαντικός ελαφρυντικός παράγοντας για την επιμέτρηση της ποινής σας από το δικαστήριο. Ωστόσο, η παραδοχή ενοχής δεν επηρεάζει την πορεία της δίκης.

Τι γίνεται αν δεν μιλώ γερμανικά;

Εάν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε επαρκώς στη γερμανική γλώσσα, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διερμηνέα που θα σας διοριστεί δωρεάν κατά την ανάκριση. Δεν είστε υποχρεωμένος και δεν πρέπει να απαντήσετε σε καμία ερώτηση εάν δεν είναι παρών ο διερμηνέας. Ο διερμηνέας θα μεταφράζει τις ερωτήσεις που σας απευθύνονται σε μια γλώσσα που κατανοείτε. Επίσης, θα μεταφράζει τις απαντήσεις σας στα γερμανικά.

Ο διερμηνέας πρέπει σε κάθε περίπτωση να μεταφράζει τις πληροφορίες και τις οδηγίες που αφορούν στοιχεία δικαίου που πρέπει να σας γνωστοποιούνται εκ του νόμου. Εάν το επιθυμείτε, ο διερμηνέας θα σας βοηθά και στις επαφές σας με τον διορισμένο συνήγορο υπεράσπισης (όχι όμως με τον δικηγόρο της επιλογής σας).

Εάν σας κοινοποιηθεί κάποια διαταγή των εισαγγελικών αρχών ή απόφαση του δικαστηρίου, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια για τη μετάφραση των εν λόγω κειμένων. Εάν θέλετε να συμβουλευτείτε τη δικογραφία, θα λάβετε τη συνδρομή μεταφραστή μόνο εάν δεν διαθέτετε συνήγορο υπεράσπισης και δεν είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι θα μεριμνήσετε μόνος σας για τη μετάφραση των κρίσιμων σημείων της δικογραφίας.

Μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με δικηγόρο;

Δεν χρειάζεστε δικηγόρο, παρά μόνο στις υποθέσεις που απαιτείται εκπροσώπηση από συνήγορο υπεράσπισης. Ωστόσο, ανεξαρτήτως εάν είστε υπό κράτηση ή όχι, έχετε δικαίωμα να συμβουλεύεστε δικηγόρο οποτεδήποτε, εάν το επιθυμείτε. Διερμηνέας πρέπει να σας διατίθεται και στις επαφές σας με τον διορισμένο συνήγορο υπεράσπισης.

Εάν σας έχουν συλλάβει και γνωρίζετε το όνομα ενός δικηγόρου που επιθυμείτε να σας υπερασπιστεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του άμεσα ή μέσω της αστυνομίας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποιον δικηγόρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία επιφυλακής του δικηγορικού συλλόγου (Δελτίο 1).

Θα μου πάρουν δακτυλικά αποτυπώματα ή δείγματα DNA;

Η αστυνομία δικαιούται να ελέγξει τα ρούχα σας και κάθε αντικείμενο που βρίσκεται στην κατοχή σας. Για κάθε περαιτέρω σωματική έρευνα απαιτείται συγκατάθεση του δικαστηρίου και ακόλουθη εντολή του εισαγγελέα.

Εάν είναι αναγκαίο για την ταυτοποίησή σας, η αστυνομία μπορεί να λάβει τα δακτυλικά σας αποτυπώματα. Η υπηρεσία δίωξης εγκλήματος μπορεί να λάβει δείγμα σάλιου για ανάλυση DNA. Για την ανάλυση DNA καθ’ εαυτή, απαιτείται η συγκατάθεση του δικαστηρίου.

Μπορεί να ερευνηθεί το σπίτι, το γραφείο, το αυτοκίνητό μου κλπ.;

Χώροι και αντικείμενα ενδέχεται να ερευνηθούν εάν μπορεί να υποτεθεί ότι είναι παρόντα ύποπτα πρόσωπα ή ότι εκεί μπορεί να εξασφαλιστούν αποδεικτικά στοιχεία. Για την έρευνα χώρων που προστατεύονται από δικαιώματα κυριότητας, απαιτείται η συγκατάθεση του δικαστηρίου. Η αστυνομία μπορεί να προβαίνει σε έρευνα άλλων χώρων και αντικειμένων κατόπιν εντολής του εισαγγελέα.

Θα μου δοθούν πληροφορίες για τα σε βάρος μου στοιχεία;

Ως κατηγορούμενος έχετε δικαίωμα να συμβουλεύεστε τη δικογραφία της υπόθεσής σας. Με αυτό τον τρόπο πληροφορείστε για τα σε βάρος σας αποδεικτικά στοιχεία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε μεμονωμένα τμήματα της δικογραφίας, ώστε να μπορείτε να τα συμβουλευτείτε.  Έχετε δικαίωμα να παρουσιάζετε τα δικά σας αποδεικτικά στοιχεία οποτεδήποτε.

Ποια ένδικα βοηθήματα έχω στη διάθεσή μου κατά τη διαδικασία της διερεύνησης;

Μπορείτε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας έναντι κάθε μέτρου που λαμβάνει η υπηρεσία δίωξης εγκλήματος ή οι εισαγγελικές αρχές κατά τη διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης, υποβάλλοντας ένσταση (χωρίς τήρηση προθεσμίας), εάν θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί οποιοδήποτε δικαίωμά σας.

Το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την ένστασή σας, εκτός εάν οι εισαγγελικές αρχές επιβεβαιώσουν τη θέση σας. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον του ανώτερου περιφερειακού δικαστηρίου. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.

Έχετε δικαίωμα να εφεσιβάλλετε τις δικαστικές αποφάσεις ενώπιον του ανώτερου περιφερειακού δικαστηρίου, ιδίως εκείνες που προσβάλλουν τα βασικά σας δικαιώματα.

Οι εφέσεις μπορεί να υποβάλλονται τόσο προς τις εισαγγελικές αρχές, όσο και προς το πρωτόδικο δικαστήριο, εντός 14 ημερών.

Θα πρέπει να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης;

Δεν είστε υποχρεωμένος να παραμείνετε στην Αυστρία καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διερεύνησης. Ο συνήγορός σας μπορεί επίσης να διασφαλίσει ότι τηρούνται τα δικαιώματά σας κατά τη διάρκεια της διερεύνησης (εάν το επιθυμείτε).

Για την ανάκριση, θα πρέπει να μεταβείτε στην Αυστρία. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη μετάδοση μέσω βίντεο της διαδικασίας διερεύνησης, ούτε είναι τεχνικά εφικτό.

Σύλληψη και προσωρινή κράτηση (περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης) (2)

Γιατί μπορεί να τεθώ υπό κράτηση;

Μπορεί να τεθείτε υπό προσωρινή κράτηση εάν υπάρχει ισχυρή υπόνοια ότι έχετε διαπράξει αδίκημα και συντρέχει και λόγος για την κράτησή σας (κίνδυνος φυγοδικίας, κίνδυνος καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων ή κίνδυνος διάπραξης αδικήματος). Για τη σύλληψή σας (από αξιωματικούς της υπηρεσίας δίωξης εγκλήματος) απαιτείται η συγκατάθεση του δικαστηρίου (εκτός εάν συλληφθείτε επ’ αυτοφώρω ή υπάρχει επικείμενος κίνδυνος).

Η προσωρινή κράτηση πρέπει να επιβάλλεται από το δικαστήριο και να εκτελείται σε σωφρονιστικό κατάστημα. Η υπηρεσία δίωξης εγκλήματος μπορεί να σας θέτει υπό κράτηση για 48 ώρες το μέγιστο πριν σας μεταφέρει στο δικαστήριο, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Ο νόμος δεν ορίζει εάν και με ποιον τρόπο μπορείτε να ενημερώσετε την οικογένεια ή τους φίλους σας σχετικά με την κράτησή σας. Σε κάθε σωφρονιστικό κατάστημα υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες που σας βοηθούν σε αυτά τα ζητήματα.

Τι πληροφορίες πρέπει να μου δοθούν εάν τεθώ υπό προσωρινή κράτηση;

Η απόφαση περί προσωρινής κράτησής σας πρέπει να σας διαβαστεί εάν χρειάζεται με τη βοήθεια διερμηνέα. Πρέπει να σας δοθεί αντίγραφο της απόφασης. Η απόφαση πρέπει να αναφέρει τη φύση του αδικήματος το οποίο υπάρχει ισχυρή υπόνοια ότι έχετε διαπράξει. Επίσης, πρέπει να αναφέρει όλα τα πραγματικά περιστατικά που κατά την κρίση του δικαστηρίου δικαιολογούν την κράτησή σας.

Πρέπει να εκπροσωπείστε από συνήγορο υπεράσπισης καθ’ όλη τη διάρκεια της προσωρινής σας κράτησης. Εάν δεν διορίσετε εσείς, θα σας διατεθεί συνήγορος.

Η απόφαση του δικαστηρίου για την επιβολή προσωρινής κράτησης λαμβάνεται στο πλαίσιο προφορικής ακρόασης.

Εντός τριών ημερών μπορείτε να ασκήσετε έφεση ενώπιον του ανώτερου περιφερειακού δικαστηρίου κατά της απόφασης για την επιβολή ή παράταση της προσωρινής κράτησης.

Για πόσο χρόνο μπορεί να παραμείνω υπό προσωρινή κράτηση;

Κάθε απόφαση περί προσωρινής κράτησης αφορά περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η απόφαση για την επιβολή προσωρινής κράτησης ισχύει για δεκατέσσερις ημέρες. Η απόφαση για την παράταση της προσωρινής κράτησης για πρώτη φορά ισχύει για έναν μήνα. Κάθε επόμενη απόφαση για την παράταση της κράτησής σας ισχύει για δύο μήνες.

Η προσωρινή κράτηση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι μήνες συνολικά, αλλά μπορεί να παρατείνεται εξαιτίας της σοβαρότητας του αδικήματος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.

Μπορώ να δέχομαι επισκέψεις κατά την προσωρινή κράτηση; Θα λαμβάνω ιατρική περίθαλψη;

Κάθε προσωρινά κρατούμενος δικαιούται να δέχεται επισκέπτες δύο φορές την εβδομάδα. Ο δικηγόρος σας μπορεί να σας επισκεφτεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της κράτησής σας ανεξαρτήτως από τους κανόνες του επισκεπτηρίου.

Ιατρικές υπηρεσίες διατίθενται σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα. Ο νόμος αναφέρει ότι μπορείτε να λάβετε ιατρικής περίθαλψη από ειδικούς γιατρούς, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Μπορώ να επικοινωνήσω με την πρεσβεία μου ως πολίτης άλλης χώρας;

Δικαιούστε να επικοινωνήσετε με την πρεσβεία σας, τη διεύθυνση της οποίας μπορείτε να βρείτε εδώ. Η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές υποχρεούνται να επικοινωνήσουν με τον διπλωματικό εκπρόσωπό σας, εάν το επιθυμείτε.

Τι γίνεται εάν με θέσουν υπό κράτηση βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης;

Εάν κάποιο κράτος μέλος εκδώσει ένα Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, μπορεί να συλληφθείτε σε άλλο κράτος μέλος και να εκδοθείτε στη χώρα έκδοσης του εντάλματος σύλληψης.  Το αυστριακό δίκαιο προβλέπει ότι κρατείστε έως τον χρόνο έκδοσής σας. Προς τούτο εκδίδεται απόφαση δικαστηρίου. Στην εν λόγω συνεδρίαση δικαιούστε να είναι παρών συνήγορος υπεράσπισης και διερμηνέας, εάν απαιτείται.

Απαγγελία κατηγορίας (3)

Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, οι εισαγγελικές αρχές μπορεί να συμπεράνουν ότι πιθανολογείται καταδίκη.  Σε αυτή την περίπτωση θα σας απαγγελθούν κατηγορίες ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Οι κατηγορίες πρέπει να έχουν τη μορφή αιτιολογημένου κλητηρίου θεσπίσματος ενώπιον δικαστηρίου λαϊκών δικαστών ή ενόρκων, εάν το αδίκημα για το οποίο κατηγορείστε επισύρει στερητική τής ελευθερίας ποινή άνω των πέντε ετών. Για τα αδικήματα που τιμωρούνται με μικρότερες ποινές, οι εισαγγελικές αρχές υποχρεούνται απλά να καταθέσουν εγγράφως το κατηγορητήριο χωρίς αιτιολόγηση, ενώπιον μονομελούς περιφερειακού ή επαρχιακού δικαστηρίου.

Πώς μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου απέναντι στις κατηγορίες;

Μπορείτε να καταθέσετε προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος εντός δεκατεσσάρων ημερών από την επίδοσή του. Το ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο θα αποφασίσει σχετικά με την προσφυγή σας (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους προσφυγής, μπορείτε να βρείτε εδώ). Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί γραπτά ή προφορικά.

Εάν το ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο κρίνει ότι η προσφυγή σας είναι βάσιμη, μπορεί να πάψει την ποινική δίωξη ή να διατάξει τις εισαγγελικές αρχές να συνεχίσουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Εάν η προσφυγή σας απορριφθεί ή εάν δεν ασκήσετε προσφυγή, τίθενται σε ισχύ οι κατηγορίες εναντίον σας και το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της υπόθεσης πρέπει να ετοιμάσει τη δίκη.

Εάν η δίωξη εναντίον σας έχει τη μορφή κατηγορητηρίου, δεν έχετε δικαίωμα προσφυγής.  Ωστόσο, ο νόμος απαιτεί από το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της υπόθεσης να αξιολογεί την εγκυρότητα των κατηγοριών. Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι οι κατηγορίες δεν είναι βάσιμες για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στον νόμο, μπορεί να αποφασίσει την παύση της ποινικής δίωξης.

Προετοιμασία της δίκης από την υπεράσπιση (4)

Τι συμβαίνει πριν τη δίκη;

Αφού σας απαγγελθούν οι κατηγορίες, δεν είναι πλέον δυνατός ο περιορισμός της πρόσβασης στη δικογραφία. Το αργότερο σε αυτό το σημείο αποκτάτε πρόσβαση στο σύνολο της δικογραφίας, η οποία τίθεται επίσης στη διάθεση του δικαστηρίου. Το δικαστήριο προετοιμάζεται για τη διεξαγωγή της δίκης.

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να ζητήσετε τη διεξαγωγή αποδείξεων ώστε να βοηθηθείτε κατά την προετοιμασία της δίκης. Ειδικότερα, μπορείτε να ζητήσετε την εξέταση μαρτύρων. Στο αίτημά σας για τη διεξαγωγή αποδείξεων, πρέπει να προσδιορίζετε τα πραγματικά περιστατικά που θέλετε να αποδείξετε με την εκάστοτε απόδειξη. Επίσης, μπορεί να σας ζητηθεί να δηλώσετε τον λόγο για τον οποίο θεωρείτε ότι η απόδειξη είναι πρόσφορη.

Πώς πρέπει να συνεργάζομαι με τον συνήγορο υπεράσπισής μου;

Εάν έχει εκδοθεί κλητήριο θέσπισμα, θα πρέπει να εκπροσωπείστε από συνήγορο υπεράσπισης κατά τη διάρκεια της δίκης. Σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν διορίσετε εσείς, θα σας διατεθεί συνήγορος.

Στις ποινικές δίκες ενώπιον μονομελών ή επαρχιακών δικαστηρίων δεν είναι υποχρεωτικός ο διορισμός συνηγόρου. Ωστόσο, μπορείτε να εκπροσωπηθείτε από συνήγορο της επιλογής σας οποτεδήποτε ή να ζητήσετε τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης εάν η υπόθεση παρουσιάζει δυσκολίες.  Κατά κανόνα, αυτό ισχύει για αλλοδαπούς κατηγορουμένους που δεν είναι εξοικειωμένοι με το αυστριακό νομικό σύστημα.

Πρέπει να ενημερώνετε τον συνήγορο υπεράσπισής σας για κάθε αποδεικτικό στοιχείο που διαθέτετε και θεωρείτε ότι μπορεί να σας απαλλάξει από τις κατηγορίες. Ο συνήγορός σας στη συνέχεια θα υποβάλει τα απαραίτητα αιτήματα για τη διεξαγωγή αποδείξεων, με τον κατάλληλο τρόπο.

Τι συμβαίνει εάν έχω ήδη καταδικαστεί ή απαλλαχθεί για το αδίκημα για το οποίο κατηγορούμαι σε άλλο κράτος μέλος;

Εάν δικαστήριο κάποιου κράτους μέλους έχει ήδη εκδώσει οριστική απόφαση για τις ίδιες κατηγορίες, αυτές δεν μπορεί να προβληθούν εναντίον σας για δεύτερη φορά σε άλλο κράτος μέλος.

Πρέπει να υποβάλετε το σχετικό αίτημα το νωρίτερο δυνατόν (κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης). Αντιστρόφως, εάν έχετε καταδικαστεί ή απαλλαχθεί για κάποιο αδίκημα στην Αυστρία, δεν μπορεί να οδηγηθείτε και πάλι ενώπιον δικαστηρίου για το ίδιο αδίκημα σε άλλο κράτος μέλος.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Προσωρινή κράτηση

Νόμος περί αποζημιώσεων ποινικού δικαίου

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/06/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.