Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Αυστρία

Σε αυτά τα δελτία επεξηγείται το τι συμβαίνει όταν κάποιο πρόσωπο είναι ύποπτο ή κατηγορείται για διάπραξη εγκλήματος το οποίο εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον δικαστηρίου. Σύμφωνα με το αυστριακό δίκαιο, διάπραξη εγκλήματος υπάρχει μόνο όταν παραβιάζεται συγκεκριμένη νομική διάταξη που ισχύει κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης. Το δικαίωμα άσκησης ποινικής δίωξης ανήκει στο κράτος. Οι εισαγγελικές αρχές, οι οποίες διευθύνουν την υπηρεσία δίωξης εγκλήματος, καθώς και τα δικαστήρια πρέπει να εξακριβώνουν τα πραγματικά περιστατικά και να αποσαφηνίζουν όλες τις περιστάσεις που είναι κρίσιμες για την αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών. Στα δελτία που ακολουθούν μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιώματά σας ως κατηγορουμένου, εάν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον σας στην Αυστρία. Έχετε διαφορετικά δικαιώματα κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Με συνοπτική μορφή θα επεξηγηθούν τα πιο σημαντικά στάδια της διαδικασίας, ώστε να έχετε άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Σύνοψη της ποινικής διαδικασίας

Κατ’ αρχήν, η ποινική διαδικασία στην Αυστρία αποτελείται από τρία δικονομικά στάδια:

  • προδικασία
  • δίκη
  • έφεση

Στα ενημερωτικά δελτία μπορείτε να βρείτε μια πιο λεπτομερή περιγραφή όλων αυτών των σταδίων της ποινικής διαδικασίας καθώς και των σχετικών δικαιωμάτων σας. Αυτές οι πληροφορίες στοχεύουν στη γενική ενημέρωσή σας και δεν αντικαθιστούν τη συμβουλή ενός εξειδικευμένου δικηγόρου.

Για πληροφορίες σχετικά με τις παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, στην περίπτωση των οποίων επιβάλλεται προκαθορισμένη ποινή (π.χ. πρόστιμο), συμβουλευτείτε το Δελτίο 5.

Εάν είστε θύμα εγκλήματος, μπορείτε να λάβετε πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά σας εδώ.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ρόλο στις ποινικές υποθέσεις των κρατών μελών και δεν μπορεί να σας προσφέρει καμία συνδρομή σε περίπτωση που έχετε κάποια καταγγελία. Σε αυτά τα ενημερωτικά δελτία θα βρείτε πληροφορίες για το πού και πώς μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

1 – Εξασφάλιση νομικής συμβουλής

2 - Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση ενός εγκλήματος και πριν η υπόθεση παραπεμφθεί σε δίκη

  • Διερεύνηση και λήψη αποδεικτικών στοιχείων
  • Σύλληψη και προσωρινή κράτηση (περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης)
  • Απαγγελία κατηγορίας
  • Προετοιμασία της υπεράσπισης για τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

4 - Τα δικαιώματά μου μετά την ολοκλήρωση της δίκης

5 – Μικρής βαρύτητας αδικήματα

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/06/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.