Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: ισπανικά
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Αυστρία

Στα παρόντα ενημερωτικά δελτία εξηγείται τι συμβαίνει όταν κάποιος θεωρείται ύποπτος ή κατηγορείται για έγκλημα για το οποίο μπορεί να παραπεμφθεί σε δίκη. Σύμφωνα με το αυστριακό δίκαιο, ένα πρόσωπο διαπράττει αδίκημα μόνον όταν παραβαίνει συγκεκριμένη νομική διάταξη που ίσχυε κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης. Το δικαίωμα άσκησης ποινικής δίωξης είναι δικαίωμα του κράτους. Οι διωκτικές αρχές και, υπό τη διεύθυνσή τους, το τμήμα ποινικών ερευνών, καθώς και τα δικαστήρια, οφείλουν να εξακριβώνουν τα πραγματικά περιστατικά και να διευκρινίζουν όλες τις περιστάσεις που είναι σημαντικές για την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Δικαιώματα των κατηγορουμένων στην ποινική διαδικασία

Στα παρόντα ενημερωτικά δελτία εξηγείται τι συμβαίνει όταν κάποιος θεωρείται ύποπτος ή κατηγορείται για έγκλημα για το οποίο μπορεί να παραπεμφθεί σε δίκη.

Σύμφωνα με το αυστριακό δίκαιο, ένα πρόσωπο διαπράττει αδίκημα μόνον όταν παραβαίνει συγκεκριμένη νομική διάταξη που ίσχυε κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης. Το δικαίωμα άσκησης ποινικής δίωξης είναι δικαίωμα του κράτους. Οι διωκτικές αρχές και, υπό τη διεύθυνσή τους, το τμήμα ποινικών ερευνών, καθώς και τα δικαστήρια, οφείλουν να εξακριβώνουν τα πραγματικά περιστατικά και να διευκρινίζουν όλες τις περιστάσεις που είναι σημαντικές για την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών.

Στα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία, θα ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας ως κατηγορουμένου, εάν ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος σας στην Αυστρία. Έχετε διαφορετικά δικαιώματα κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας θα εξηγηθούν σε συνοπτική μορφή, ώστε να μπορείτε να έχετε ταχεία πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Περίληψη της ποινικής διαδικασίας

Καταρχήν, η ποινική διαδικασία στην Αυστρία περιλαμβάνει τρία στάδια:

  • Έρευνα
  • Στάδιο της δίκης
  • Έφεση

Λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα στάδια της διαδικασίας και σχετικά με τα δικαιώματά σας περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία. Οι παρούσες πληροφορίες δεν υποκαθιστούν τις νομικές συμβουλές και προορίζονται μόνο για καθοδήγηση.

Εάν υπήρξατε θύμα εγκληματικής πράξης, μπορείτε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τα δικαιώματά σας εδώ.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της έρευνας

Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.