Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικά
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Βέλγιο

Η εξασφάλιση νομικής συμβουλής από ανεξάρτητο φορέα είναι πολύ σημαντική όταν εμπλέκεστε με οιονδήποτε τρόπο σε ποινική διαδικασία. Τα δελτία που ακολουθούν σας παρέχουν πληροφορίες για το πότε και υπό ποιες συνθήκες δικαιούστε να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο. Αναφέρουν επίσης τι μπορεί να κάνει για εσάς ο δικηγόρος σας. Το παρόν γενικό δελτίο σας ενημερώνει πώς να βρείτε δικηγόρο και με ποιο τρόπο θα διευθετηθεί η αμοιβή του σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Εξεύρεση δικηγόρου

Κάθε βέλγος δικηγόρος υπάγεται στον δικηγορικό σύλλογο της δικαστικής περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το γραφείο του. Στις Βρυξέλλες, ο δικηγορικός σύλλογος περιλαμβάνει δύο σώματα, ένα με μέλη γαλλόφωνους δικηγόρους και ένα με μέλη ολλανδόφωνους δικηγόρους.

Το Σώμα των γαλλόφωνων και γερμανόφωνων δικηγορικών συλλόγων (Ordre des Barreaux francophones et germanophone, O.B.F.G) περιλαμβάνει τους δικηγορικούς συλλόγους της Βαλλονίας και το σώμα των γαλλόφωνων δικηγορικών συλλόγων των Βρυξελλών.

Το σώμα των ολλανδόφωνων δικηγορικών συλλόγων της πρωτεύουσας και οι φλαμανδικοί δικηγορικοί σύλλογοι υπάγονται στο «Orde van de Vlaamse Balies» (O.V.B.).

Τα στοιχεία επικοινωνίας των δικηγόρων είναι διαθέσιμα στον τηλεφωνικό κατάλογο και στον χρυσό οδηγό ή στο Διαδίκτυο (https://avocats.be ή http://www.advocaat.be/). Μπορείτε να βρείτε δικηγόρο ο οποίος ειδικεύεται στην υπεράσπιση κατηγορουμένων σε ποινικές δίκες κάνοντας αναζήτηση βάσει «προτιμώμενου τομέα» («matière préférentielle» στα γαλλικά ή «voorkeurmaterië» στα ολλανδικά), θέμα «ποινικό δίκαιο» («droit pénal» στα γαλλικά ή «strafrecht» στα ολλανδικά).

Μπορείτε επίσης να βρείτε δικηγόρο στην περιοχή σας κάνοντας αναζήτηση βάσει δήμου ή δικαστικής περιφέρειας.

Η γραμματεία κάθε δικηγορικού συλλόγου μπορεί επίσης να σας προμηθεύσει τον κατάλογο των μελών του.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με έναν δικηγόρο που σας σύστησαν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικώς ή τηλεφωνικώς.

Αμοιβή δικηγόρου

Κατά κανόνα, πληρώνετε τον δικηγόρο σας ο ίδιος. Ενδέχεται να σας ζητηθεί προκαταβολή πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση. Η νομοθεσία δεν καθορίζει το ύψος των αμοιβών. Ωστόσο, ο δικηγόρος οφείλει να σας ενημερώσει για τον τρόπο διαμόρφωσης της αμοιβής του: ωριαία αμοιβή ανάλογα με τον χρόνο που θα αφιερώσει για την υπεράσπισή σας ή κατ’ αποκοπή αμοιβή για κάθε υπηρεσία (παροχή συμβουλών, ανάγνωση φακέλου, αγόρευση κ.λπ.).

Στην αμοιβή προστίθενται τα έξοδα που πραγματοποιεί το δικηγορικό γραφείο και οι δαπάνες που καταβάλλονται στη δικαστική διοίκηση.

Εάν δεν διαθέτετε επαρκείς πόρους για να πληρώσετε τον δικηγόρο σας, μπορείτε να ζητήσετε δωρεάν νομική συνδρομή από το Γραφείο Νομικής Συνδρομής στο οποίο υπάγεται ο δικηγόρος σας. Ο κατάλογος των γραφείων κάθε περιφέρειας διατίθεται στο Διαδίκτυο:

Εάν δικαιούστε κοινωνική ενίσχυση του δημόσιου κέντρου κοινωνικής πρόνοιας (C.P.A.S), ελάχιστο εισόδημα ηλικιωμένων, επιδόματα αναπλήρωσης εισοδήματος αναπήρων, είστε υπεύθυνος για παιδί δικαιούχο εγγυημένων οικογενειακών επιδομάτων, μισθωτής κοινωνικής στέγης, ανήλικος, υπερχρεωμένος (συλλογικός δικαστικός διακανονισμός), κρατούμενος, κατηγορούμενος που κλητεύθηκε με κλήτευση ή ψυχικά ασθενής, θα τύχετε δωρεάν συνδρομής από δικηγόρο.

Το ίδιο ισχύει εάν ζείτε μόνος και έχετε μηνιαίο εισόδημα κάτω των 860 ευρώ ή εάν ζείτε με άλλα άτομα όταν το σύνολο των εισοδημάτων των ενηλίκων που ζουν μαζί σας είναι κατώτερο των 1 104 ευρώ (συν 145,16 ευρώ ανά εξαρτώμενο άτομο).

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/07/2012

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.