Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικά
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Πώς αντιμετωπίζονται οι ήσσονος σημασίας τροχαίες παραβάσεις;

Εάν η τοπική αστυνομία διαπιστώσει παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μπορεί να αποστείλει στον ιδιοκτήτη του οχήματος που διέπραξε την παράβαση ένα έντυπο προκειμένου να πληροφορηθεί την ταυτότητα του οδηγού κατά τον χρόνο της παράβασης. Ο εισαγγελέας μπορεί ακολούθως να σας προτείνει μια συναλλαγή για τη διαγραφή της ποινικής δίωξης μέσω της καταβολής, με τραπεζικό έμβασμα, ενός χρηματικού ποσού στην εφορία.

Καταβάλλοντας το εν λόγω ποσό αποφεύγετε την κλήση εμφάνισης ενώπιον του πταισματοδικείου, όπου μπορεί να σας επιβληθεί υψηλότερο πρόστιμο και να υποχρεωθείτε στην καταβολή των πρόσθετων δικαστικών εξόδων.

Ωστόσο, η συναλλαγή απαιτεί την αναγνώριση της υπαιτιότητας και της ευθύνης σας έναντι των ενδεχόμενων θυμάτων, εάν η παράβασή σας προκάλεσε ζημία σε άλλο χρήστη.

Ποιος εξετάζει τις παραβάσεις αυτές;

Η εισαγγελική αρχή του αρμόδιου πταισματοδικείου είναι υπεύθυνη να προτείνει τις συναλλαγές αυτές. Η υπηρεσία ποινικών προστίμων της εφορίας διαχειρίζεται τη λογιστική των πληρωμών που πραγματοποιούνται και ενημερώνει την εισαγγελική αρχή.

Ποια είναι η διαδικασία;

Η πρόταση συναλλαγής διαβιβάζεται στον παραβάτη μέσω συστημένης επιστολής ή μέσω ειδοποίησης η οποία επιδίδεται από αστυνομικό. Η προθεσμία πληρωμής κυμαίνεται από 15 ημέρες έως 3 μήνες και, κατ’ εξαίρεση, 6 μήνες.

Ποιες είναι οι κυρώσεις;

Σε περίπτωση μη πληρωμής ή απόρριψης της πρότασης συναλλαγής, η εισαγγελική αρχή καλεί τον παραβάτη ενώπιον του πταισματοδικείου για να επιτύχει την ποινική καταδίκη του (πρόστιμο, φυλάκιση, απώλεια δικαιώματος οδήγησης) σύμφωνα με τον νόμο.

Οι παραβάσεις αυτές διώκονται όταν διαπράττονται από υπηκόους άλλων κρατών μελών;

Ναι.

Πώς;

Ο αστυνομικός που διαπιστώνει την παράβαση προτείνει τη συναλλαγή.

Σε περίπτωση μη αποδοχής της συναλλαγής, μπορεί να απαιτήσει την άμεση καταβολή του ελάχιστου νόμιμου προστίμου, διαφορετικά μπορεί να κατασχέσει αμέσως το όχημα που διέπραξε την παράβαση.

Εάν η συναλλαγή δεν γίνει δεκτή, το εισπραχθέν ποσό μπορεί να επιστραφεί ή να αφαιρεθεί μετά την απόφαση του πταισματοδικείου.

Πώς αντιμετωπίζονται άλλες ήσσονος σημασίας παραβάσεις;

Τα περιστατικά αντικοινωνικής συμπεριφοράς (στάθμευση επί πληρωμή, καθαριότητα δημόσιων χώρων) χειρίζεται η δημοτική διοίκηση. Σε περίπτωση μη πληρωμής προστίμου, μπορεί να ασκηθεί δίωξη εις βάρος σας ενώπιον του τοπικού ειρηνοδίκη.

Σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, φορολογικά θέματα, θέματα ασφάλειας των αγώνων ποδοσφαίρου, κυκλοφορίας των σιδηροδρόμων και άλλων μαζικών μέσων μεταφοράς κ.λπ., εξουσιοδοτούνται ειδικές διοικητικές αρχές να εισπράττουν διοικητικά πρόστιμα. Προβλέπονται διάφορες δικαστικές προσφυγές ενώπιον αστικών δικαστηρίων.

Θα καταχωρισθούν οι παραβάσεις αυτές στο ποινικό μητρώο μου;

Οι τροχαίες παραβάσεις περιλαμβάνονται στο ποινικό μητρώο. Τα διοικητικά πρόστιμα και τα πρόστιμα που σχετίζονται με τον νόμο περί ποδοσφαίρου δεν καταχωρίζονται στο ποινικό μητρώο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/07/2012

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.