Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Βουλγαρία

Η εξασφάλιση νομικών συμβουλών από ανεξάρτητο φορέα είναι πολύ σημαντική όταν εμπλέκεστε με οποιονδήποτε τρόπο σε μια ποινική διαδικασία. Τα δελτία σας ενημερώνουν πότε και υπό ποιες συνθήκες δικαιούστε να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο. Αναφέρουν επίσης τι μπορεί να κάνει για εσάς ο δικηγόρος σας. Το παρόν γενικό δελτίο σας ενημερώνει πώς να βρείτε δικηγόρο και με ποιο τρόπο θα διευθετηθεί η αμοιβή του σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Εξεύρεση δικηγόρου

Εάν πιστεύετε ότι χρειάζεστε δικηγόρο, αλλά δεν γνωρίζετε κάποιον, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμά τους στο τοπικό δικαστήριο του τόπου διαμονής σας. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των 27 δικηγορικών συλλόγων της Βουλγαρίας στον δικτυακό τόπο του Ανώτατου Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων. Εάν σας συλλάβουν, δικαιούστε δικηγόρο από τη στιγμή της σύλληψής σας. Καθώς, μετά τη σύλληψη, δικαιούστε επίσης να επικοινωνήσετε με συγγενή ή φίλο, μπορείτε να του ζητήσετε να προσλάβει έναν δικηγόρο για λογαριασμό σας.

Αμοιβή δικηγόρου

Εάν επιλέξετε τον δικηγόρο σας, θα πληρώσετε για τις υπηρεσίες του βάσει της έγγραφης συμφωνίας η οποία υπογράφεται ανάμεσα σε εσάς και τον δικηγόρο.

Εάν δεν μπορείτε να πληρώσετε δικηγόρο παρότι επιθυμείτε τις υπηρεσίες δικηγόρου και το συμφέρον της δικαιοσύνης απαιτεί να έχετε δικηγόρο, δικαιούστε δωρεάν νομική αρωγή. Η νομική αρωγή μπορεί να σας παρασχεθεί είτε κατόπιν αιτήματός σας είτε βάσει του νόμου, εάν πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτετε συνήγορο υπεράσπισης. Ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας (βλέπε Δελτίο 1), η απόφαση αυτή λαμβάνεται είτε από την κατηγορούσα αρχή (κατά την προδικασία) είτε από το δικαστήριο (κατά τη δίκη) κατόπιν αξιολόγησης της περιουσιακής σας κατάστασης.

Εάν πρέπει να λάβετε νομικές συμβουλές, η κατηγορούσα αρχή ή το δικαστήριο αποστέλλουν αμέσως την απόφασή τους στο Συμβούλιο του αντίστοιχου δικηγορικού συλλόγου για να θέσει στη διάθεσή σας έναν δικηγόρο. Σημειώνεται ότι, εάν καταδικαστείτε, θα πρέπει να επιστρέψετε το ποσό που θα καταβληθεί στον δικηγόρο που ορίσθηκε για την υπεράσπισή σας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Νόμος για τον δικηγορικό σύλλογο

Νόμος για τη νομική αρωγή

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Εθνική αρχή νομικών υπηρεσιών

Ανώτατο Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.