Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Ποιος είναι ο σκοπός της ποινικής ανάκρισης;

Η ανάκριση αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για την απόδειξη ή τη διάψευση της υπόθεσης ότι ένα πρόσωπο έχει διαπράξει ένα αδίκημα. Η ανάκριση μπορεί να είναι αποτέλεσμα καταγγελίας στις ανακριτικές αρχές σχετικά με τη διάπραξη ενός αδικήματος ή αποτέλεσμα των πληροφοριών που κατέχουν οι εν λόγω αρχές, οι οποίες υποδηλώνουν τη διάπραξη αδικήματος. Εάν η αστυνομία συλλάβει κάποιον επ’ αυτοφώρω να τελεί ένα αδίκημα, μπορεί επίσης να ξεκινήσει ανάκριση.

Συνήθως, όλα τα στάδια της ανάκρισης διεξάγονται από την αστυνομία. Μερικές υποθέσεις εξετάζονται από ανακριτές ή από την κατηγορούσα αρχή. Όμως, η καθοδήγηση και ο έλεγχος της ανάκρισης ασκούνται μόνον από την κατηγορούσα αρχή.

Ποια είναι τα στάδια της προδικασίας;

Ανάκριση (συμπεριλαμβανομένων της απαγγελίας κατηγοριών και της εξέτασης)

Οι αρχές που διενεργούν την ανάκριση επιδιώκουν τη συλλογή στοιχείων, τα οποία θα αποδείξουν ή θα διαψεύσουν την υπόθεση διάπραξης ενός αδικήματος. Εάν συλλεγούν αρκετά στοιχεία τα οποία στηρίζουν την υπόθεση ότι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο διέπραξε ένα αδίκημα, ο αρμόδιος για την ανάκριση υπάλληλος πρέπει να ενημερώσει εγγράφως το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να υπογράψει την κοινοποίηση. Αμέσως μετά, ο κατηγορούμενος ανακρίνεται.

Σύλληψη

Εάν η αστυνομία βρει στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ένα πρόσωπο διέπραξε ένα αδίκημα, μπορεί να συλλάβει και να θέσει υπό κράτηση το εν λόγω πρόσωπο για μέγιστο χρονικό διάστημα 24 ωρών. Μόνον η κατηγορούσα αρχή μπορεί να αποφασίσει κατά πόσον η κράτηση πρέπει να παραταθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι για περισσότερο από 72 ώρες. Διαφορετικά, ο κρατούμενος πρέπει να απολυθεί. Σκοπός της αστυνομικής κράτησης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες σε ένα πρόσωπο. Σκοπός της κράτησης από την κατηγορούσα αρχή είναι να διασφαλισθεί η πρώτη προσαγωγή του κατηγορουμένου στο δικαστήριο.

Πρώτη ακροαματική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου

Καταρχήν, η κατηγορούσα αρχή καθορίζει ποιο μέτρο αποφυγής της φυγοδικίας πρόκειται να επιβληθεί στον κατηγορούμενο. Όμως, εάν η κατηγορούσα αρχή αποφασίσει ότι το μέτρο αποφυγής της φυγοδικίας πρέπει να είναι η κράτηση ή ο κατ’ οίκον περιορισμός, η κατηγορούσα αρχή υποβάλλει το σχετικό αίτημα στο δικαστήριο και εξασφαλίζει την προσαγωγή του κατηγορουμένου ενώπιον του δικαστηρίου.

Κράτηση ή απόλυση

Εάν ο κατηγορούμενος προσαχθεί στο δικαστήριο, μόνον το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει κατά πόσον το μέτρο αποφυγής της φυγοδικίας θα είναι η κράτηση ή ο κατ’ οίκον περιορισμός ή κατά πόσον ο κρατούμενος πρέπει να απολυθεί.

Προετοιμασία της κατηγορούσας αρχής για τη δίκη

Όταν ολοκληρωθεί η ανάκριση, ο αρμόδιος για την ανάκριση υπάλληλος διαβιβάζει στην κατηγορούσα αρχή τα στοιχεία που συνέλεξε. Η κατηγορούσα αρχή εξετάζει τα στοιχεία και αποφασίζει κατά πόσον η υπόθεση διάπραξης αδικήματος αποδείχθηκε πέραν κάθε εύλογης αμφιβολίας. Μόνον τότε μπορεί η κατηγορούσα αρχή να απαγγείλει κατηγορίες ενώπιον δικαστηρίου. Διαφορετικά, η κατηγορούσα αρχή απορρίπτει την υπόθεση.

Προετοιμασία των συνηγόρων υπεράσπισης για τη δίκη

Αφού ενημερωθούν για τις κατηγορίες, ο κατηγορούμενος και ο συνήγορος υπεράσπισης μπορούν να προσκομίσουν αποδείξεις υπέρ του κατηγορουμένου. Μετά το πέρας της ανάκρισης, εφόσον ζητηθεί από τον κατηγορούμενο και τον συνήγορο υπεράσπισης, ο αρμόδιος για την ανάκριση υπάλληλος πρέπει να θέσει στη διάθεσή τους τα συλλεχθέντα στοιχεία και να τους παράσχει επαρκή χρόνο για να τα εξετάσουν.

Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της ανάκρισης

Σημειώνεται ότι τα στάδια της «σύλληψης», της «πρώτης ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου» και της «κράτησης» είναι πιθανά, αλλά όχι αναγκαία. Οι σύνδεσμοι που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας σε κάθε στάδιο.

Ανάκριση (συμπεριλαμβανομένων της απαγγελίας κατηγοριών και της εξέτασης) (1)

Ποια ενημέρωση θα λάβω σχετικά με το τι συμβαίνει;

Εάν υπάρχουν αρκετά στοιχεία εναντίον σας, ο αρμόδιος για την ανάκριση υπάλληλος θα σας καλέσει και θα σας ενημερώσει εγγράφως για το αδίκημα για το οποίο κατηγορείστε. Αμέσως μετά, ο υπάλληλος πρέπει να σας ενημερώσει για τα δικαιώματά σας κατά την ανάκριση. Θα υπογράψετε ένα έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ότι ενημερωθήκατε για τα δικαιώματά σας.

Θα έχω στη διάθεσή μου διερμηνέα σε περίπτωση που δεν μιλώ τη γλώσσα;

Ναι. Μπορείτε να αρνηθείτε να υπογράψετε το έγγραφο κοινοποίησης των κατηγοριών, εάν δεν σας έχει παρασχεθεί διερμηνέας. Ο διερμηνέας θα σας βοηθήσει καθ’ όλη την ανάκριση. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε τον διερμηνέα για τις υπηρεσίες του.

Σε ποιο στάδιο θα μπορέσω να μιλήσω σε δικηγόρο;

Όταν σας καλεί για να σας κοινοποιήσει τις κατηγορίες, ο αρμόδιος για την ανάκριση υπάλληλος υποχρεούται να σας πει ότι μπορείτε να προσέλθετε με δικηγόρο. Ο αρμόδιος για την ανάκριση υπάλληλος υποχρεούται να σας δώσει επαρκή χρόνο για να επικοινωνήσετε με δικηγόρο. Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας καθορίζει πότε πρέπει να διαθέτετε συνήγορο υπεράσπισης. Για την επιλογή δικηγόρου και για το δικαίωμά σας σε δωρεάν νομικές συμβουλές, κάντε κλικ εδώ. Δικαιούστε να συναντηθείτε και να συνομιλήσετε με τον δικηγόρο σας κατ’ ιδίαν. Μπορείτε να ζητήσετε διερμηνέα εάν δεν μιλάτε τη γλώσσα.

Θα μου ζητηθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες; Πρέπει να δώσω οποιεσδήποτε πληροφορίες;

Μόλις ενημερωθείτε για τις κατηγορίες, ο αρμόδιος για την ανάκριση υπάλληλος θα σας εξετάσει. Μπορείτε να μιλήσετε ή να τηρήσετε σιωπή σε σχέση με τις κατηγορίες. Μπορείτε επίσης να παράσχετε εξηγήσεις ανά πάσα στιγμή αργότερα κατά την ανάκριση.

Τι θα γίνει εάν πω κάτι το οποίο βλάπτει την υπόθεσή μου;

Η ομολογία σας μπορεί να έχει ως συνέπεια την επιβολή μικρότερης ποινής. Η τήρηση σιωπής δεν μπορεί να επιδεινώσει τη θέση σας. Το δικαστήριο δεν μπορεί να σας καταδικάσει βασιζόμενο μόνον στην ομολογία σας.

Κατάγομαι από άλλη χώρα. Θα πρέπει να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της ανάκρισης;

Ως κατηγορούμενος, πρέπει να είστε στη διάθεση των αρμόδιων για την ανάκριση αρχών. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να σας επιβληθεί μέτρο αποφυγής της φυγοδικίας. Η ανάκριση μπορεί να πραγματοποιηθεί ενώ απουσιάζετε από τη χώρα, όταν:

  • ο τόπος διαμονής σας είναι άγνωστος·
  • δεν είναι εφικτό να κλητευθείτε για άλλους λόγους·
  • παρότι κλητευθήκατε, δεν εμφανισθήκατε ή δεν δώσατε κανέναν βάσιμο λόγο για τη μη εμφάνισή σας.

Στις περιπτώσεις αυτές, θα σας διατεθεί συνήγορος υπεράσπισης αυτεπαγγέλτως βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται εδώ.

Μπορεί να ανακριθείτε μέσω βιντεοδιάσκεψης εάν βρίσκεστε εκτός χώρας και αυτό δεν επηρεάζει την ανάκριση. Στην ανάκριση αυτή, θα έχετε τα ίδια δικαιώματα με εκείνα που προαναφέρονται στο παρόν δελτίο.

Μπορεί να με στείλουν πίσω στη χώρα μου;

Ναι, αλλά υπό τους όρους που προσδιορίζονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Θα χρειαστείτε τη συμβουλή δικηγόρου.

Θα τεθώ υπό κράτηση ή θα αφεθώ ελεύθερος;

Ενδέχεται να τεθείτε υπό κράτηση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Πρώτη ακροαματική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου (3) και Κράτηση ή απόλυση (4).

Επιτρέπεται να φύγω από τη χώρα κατά την ανάκριση;

Μπορείτε, εάν δεν τεθείτε υπό κράτηση, αλλά πρέπει να ενημερώσετε την αρμόδια για την ανάκριση αρχή. Εάν αυτή θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος να φυγοδικήσετε, μπορεί να σας απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα.

Θα μου ζητηθούν δακτυλικά αποτυπώματα, δείγματα γενετικού υλικού (DNA) (π.χ. τρίχες, σάλιο) ή άλλα σωματικά υγρά;

Μπορεί να σας ζητηθούν τέτοια δείγματα, εάν αυτά δεν μπορούν να αποκτηθούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, και υποχρεούστε να τα παράσχετε. Εάν αρνηθείτε, θα ληφθούν εξαναγκαστικά με την άδεια του δικαστηρίου. Εάν η λήψη δείγματος απαιτεί διείσδυση στο σώμα σας, αυτή διενεργείται από ιατρό. Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία από τον αρμόδιο για την ανάκριση υπάλληλο.

Υπάρχει περίπτωση να υποβληθώ σε σωματική έρευνα;

Ο αρμόδιος για την ανάκριση υπάλληλος μπορεί να διατάξει σωματική έρευνα για τη συλλογή στοιχείων ή την κατάσχεση αντικειμένων που μπορεί να εμποδίζουν την ανάκριση ή μπορεί να σας βοηθήσουν να διαφύγετε. Η έρευνα πρέπει να διεξάγεται βάσει δικαστικού εντάλματος, διαφορετικά απαιτείται επακόλουθη έγκριση από το δικαστήριο. Δικαιούστε να δείτε τόσο το πρωτόκολλο έρευνας όσο και τη δικαστική απόφαση.

Μπορεί να ερευνηθούν το σπίτι μου, ο επιχειρηματικός χώρος μου, το αυτοκίνητό μου κ.λπ.;

Η απάντηση είναι ίδια με εκείνη στην προηγούμενη ερώτηση.

Μπορώ να παραδεχθώ ενοχή για όλες ή ορισμένες από τις κατηγορίες πριν από τη δίκη;

Μπορείτε να παραδεχθείτε ενοχή κατά την πρώτη εξέταση, αφού ακούσετε τις κατηγορίες. Σχετικά με την ομολογία και τα δικαιώματά σας στο συγκεκριμένο πλαίσιο, βλέπε τις πληροφορίες που παρέχονται ανωτέρω στο παρόν δελτίο.

Είναι δυνατόν να αλλάξουν οι κατηγορίες πριν από τη δίκη;

Εάν συλλεγούν νέες πληροφορίες, οι κατηγορίες μπορεί να μεταβληθούν. Πρέπει να ενημερωθείτε αμέσως για κάθε αλλαγή και να εξετασθείτε σχετικά.

Επιτρέπεται να κατηγορηθώ για αδίκημα για το οποίο έχω ήδη κατηγορηθεί σε άλλο κράτος μέλος;

Ναι, εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό βάσει ισχύουσας διεθνούς συμφωνίας στην οποία η Βουλγαρία είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Θα μου ζητηθούν πληροφορίες για το ποινικό μου μητρώο;

Ναι, ανεξάρτητα από το κατά πόσον το επιθυμείτε.

Σύλληψη (συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης) (2)

Ποια ενημέρωση θα λάβω σχετικά με το τι συμβαίνει;

Η σύλληψη (κράτηση από την αστυνομία) διατάσσεται από αστυνομικό. Η μέγιστη διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Οι λόγοι της κράτησης προσδιορίζονται στο ένταλμα σύλληψης. Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε τους λόγους, να δείτε το ένταλμα σύλληψης και να το υπογράψετε. Οι αστυνομικές αρχές οφείλουν να σας αφήσουν ελεύθερο από τη στιγμή που δεν συντρέχει πλέον λόγος για την κράτησή σας.

Θα έχω στη διάθεσή μου διερμηνέα σε περίπτωση που δεν μιλώ τη γλώσσα;

Εάν δεν μιλάτε τη γλώσσα, έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε τους λόγους της σύλληψής σας αμέσως. Θα σας παρασχεθεί διερμηνέας δωρεάν.

Σε ποιο στάδιο θα μπορέσω να μιλήσω σε δικηγόρο;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με δικηγόρο από τη στιγμή της σύλληψής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

Θα μου ζητηθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες; Πρέπει να δώσω οποιεσδήποτε πληροφορίες;

Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες σε σχέση με την κράτηση. Μπορείτε, αλλά δεν υποχρεούστε, να παράσχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες.

Τι θα γίνει εάν πω κάτι το οποίο βλάπτει την υπόθεσή μου;

Στο στάδιο αυτό, οποιαδήποτε πληροφορία παράσχετε δεν γίνεται δεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο. Επομένως, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας. Μόνον οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την εξέτασή σας, η οποία πραγματοποιείται αφού πληροφορηθείτε τις κατηγορίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό στοιχείο. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Ανάκριση (συμπ. της απαγγελίας κατηγοριών και της εξέτασης) (1).

Μπορώ να έρθω σε επικοινωνία με συγγενή ή φίλο;

Μπορείτε. Ο αστυνομικός οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως για τη σύλληψή σας το πρόσωπο που θα του υποδείξετε.

Μπορώ να εξετασθώ από ιατρό, εάν το χρειάζομαι;

Δικαιούστε ιατρική βοήθεια, εάν τη χρειάζεστε. Η αστυνομία θα σας εξασφαλίσει ιατρό.

Μπορώ να επικοινωνήσω με την πρεσβεία της χώρας μου, εάν προέρχομαι από άλλη χώρα;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το προξενείο της χώρας σας. Η αρχή που διατάσσει την κράτηση πρέπει να σας ενημερώσει αμέσως για το δικαίωμα αυτό.

Υπάρχει περίπτωση να υποβληθώ σε σωματική έρευνα;

Μετά τη σύλληψή σας, θα υποβληθείτε σε σωματική έρευνα. Το δικαστήριο πρέπει να εγκρίνει στη συνέχεια τη χρήση ως αποδεικτικών στοιχείων των προσωπικών αντικειμένων που βρέθηκαν πάνω σας. Δικαιούστε να δείτε το πρωτόκολλο έρευνας.

Μπορώ να ασκήσω προσφυγή;

Μπορείτε να αμφισβητήσετε τη νομιμότητα της αστυνομικής κράτησης προσφεύγοντας ενώπιον του δικαστηρίου. Το δικαστήριο θα αποφανθεί αμέσως επί της προσφυγής σας.

Τι θα συμβεί εάν συλληφθώ βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης;

Εάν ένα κράτος μέλος εκδώσει Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εναντίον σας, μπορεί να τεθείτε υπό κράτηση σε άλλο κράτος μέλος και να παραδοθείτε στο κράτος που εξέδωσε το ένταλμα κατόπιν ακρόασης από δικαστή. Δικαιούστε δικηγόρο και διερμηνέα, εφόσον τον χρειάζεστε, κατά την ακρόαση.

Πρώτη ακροαματική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου (3)

Για ποιον λόγο πραγματοποιείται η πρώτη ακροαματική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου;

Όταν σας ανακοινωθούν οι εναντίον σας κατηγορίες ως «κατηγορουμένου», η κατηγορούσα αρχή μπορεί να ζητήσει να τεθείτε και πάλι υπό κράτηση ή να τεθείτε σε κατ’ οίκον περιορισμό ως μέτρο αποφυγής της φυγοδικίας. Καθένα από τα δύο αυτά μέτρα επιβάλλεται από το δικαστήριο, κατόπιν πρότασης της κατηγορούσας αρχής. Καθώς ένα τέτοιο μέτρο δεν μπορεί να επιβληθεί ερήμην σας, πρέπει να προσαχθείτε στο δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει για το μέτρο.

 

Ποιος είναι ο ρόλος κάθε παράγοντα της δίκης;

Ρόλος της κατηγορούσας αρχής είναι να εξασφαλίσει ότι θα προσαχθείτε ενώπιον του δικαστηρίου. Ενόσω τελείτε υπό αστυνομική κράτηση, η κατηγορούσα αρχή μπορεί να παρατείνει την κράτησή σας για μέγιστο χρονικό διάστημα 72 ωρών. Μοναδικός σκοπός της κράτησης αυτής είναι να εξασφαλίσει την προσαγωγή σας στο δικαστήριο εντός 72 ωρών. Το δικαστήριο θα σας ακούσει, θα εξετάσει τα συλλεγέντα στοιχεία και θα αποφασίσει, βάσει του νόμου, κατά πόσον θα διατάξει την κράτηση ή την απόλυσή σας.

Ποια ενημέρωση θα λάβω σχετικά με το τι συμβαίνει;

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε από την κατηγορούσα αρχή για ποιον λόγο κρατείστε και πότε θα προσαχθείτε στο δικαστήριο.

Θα έχω στη διάθεσή μου διερμηνέα σε περίπτωση που δεν μιλώ τη γλώσσα;

Εάν δεν μιλάτε τη γλώσσα, μπορείτε να έχετε διερμηνέα κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου, οι υπηρεσίες του οποίου θα σας παρασχεθούν δωρεάν.

Σε ποιο στάδιο θα μπορέσω να μιλήσω σε δικηγόρο;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με δικηγόρο πριν από την πρώτη ακροαματική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου. Για την επιλογή δικηγόρου και για το δικαίωμα δωρεάν νομικών συμβουλών, κάντε κλικ εδώ.

Θα μου ζητηθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες; Πρέπει να δώσω οποιεσδήποτε πληροφορίες;

Το δικαστήριο θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Έχετε δικαίωμα ακρόασης από το δικαστήριο όσον αφορά το κατά πόσον πρέπει να τεθείτε υπό κράτηση ή να αφεθείτε ελεύθερος. Ο δικηγόρος σας θα σας συμβουλεύσει σχετικά με το τι πρέπει να πείτε.

Τι θα γίνει εάν πω κάτι το οποίο βλάπτει την υπόθεσή μου;

Στο στάδιο αυτό, οποιαδήποτε πληροφορία παράσχετε δεν γίνεται δεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο. Επομένως, οτιδήποτε πείτε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας.

Θα μου δοθούν πληροφορίες για τα εις βάρος μου στοιχεία;

Τόσο εσείς όσο και ο δικηγόρος σας έχετε το δικαίωμα να δείτε τα στοιχεία βάσει των οποίων η κατηγορούσα αρχή ζήτησε την κράτησή σας. Θα σας παρασχεθεί επαρκής χρόνος για να εξετάσετε τα στοιχεία πριν από την ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου.

Θα μου ζητηθούν πληροφορίες για το ποινικό μου μητρώο;

Το δικαστήριο θα ζητήσει να δει το ποινικό σας μητρώο, ανεξάρτητα από το κατά πόσον επιθυμείτε κάτι τέτοιο.

Κράτηση ή απόλυση (4)

Ποια ενημέρωση θα λάβω σχετικά με το τι συμβαίνει;

Αφού το δικαστήριο εξετάσει το συλλεγέν υλικό και ακούσει την κατηγορούσα αρχή, τον δικηγόρο σας και εσάς, θα πληροφορηθείτε την απόφαση του δικαστηρίου κατά την ίδια συνεδρίαση του δικαστηρίου.

Στην πρώτη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο μπορεί:

Κατά τη συγκεκριμένη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο δεν αποφαίνεται σχετικά με το κατά πόσον οι εναντίον σας κατηγορίες είναι βάσιμες.

Μπορώ να έρθω σε επικοινωνία με συγγενή ή φίλο;

Εάν το δικαστήριο διατάξει την κράτησή σας, η οικογένειά σας θα ειδοποιηθεί αμέσως.

Μπορώ να εξετασθώ από ιατρό, εάν το χρειάζομαι;

Εάν τελείτε υπό κράτηση, δικαιούστε ιατρική βοήθεια, όταν τη χρειάζεστε.

Μπορώ να επικοινωνήσω με την πρεσβεία της χώρας μου, εάν προέρχομαι από άλλη χώρα;

Εάν τελείτε υπό κράτηση, το δικαστήριο θα διατάξει να ενημερωθεί αμέσως το υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας, ώστε να μπορέσει να επικοινωνήσει με το προξενείο της χώρας σας.

Μπορώ να ασκήσω προσφυγή;

Μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά της δικαστικής απόφασης σχετικά με την κράτηση ή την απόλυσή σας εντός 3 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα εξετάσει την προσφυγή σας εντός 7 ημερών από την έκδοση της πρωτοβάθμιας απόφασης. Η απόφασή του είναι οριστική και τελεσίδικη.

Προετοιμασία της κατηγορούσας αρχής για τη δίκη (5)

Ποιος είναι ο σκοπός του συγκεκριμένου σταδίου;

Το στάδιο αυτό ακολουθεί την ολοκλήρωση της ανάκρισης (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανάκριση, κάντε κλικ εδώ). Σκοπός είναι να εξετάσει η κατηγορούσα αρχή τα συλλεγέντα στοιχεία και να αποφασίσει κατά πόσον η υπόθεση περί διάπραξης αδικήματος αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας. Μόνον τότε είναι δυνατόν να υποβληθεί η υπόθεση στο δικαστήριο για την έναρξη της ποινικής διαδικασίας.

Ποιος είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο στάδιο;

Η κατηγορούσα αρχή. Στο παρόν στάδιο, η κατηγορούσα αρχή αποφασίζει κατά πόσον θα προσφύγει στο δικαστήριο για την υπόθεση. Επίσης, η κατηγορούσα αρχή μπορεί να περατώσει την προδικαστική διαδικασία, όταν κάτι τέτοιο προβλέπεται από τον νόμο. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο δεν επιλαμβάνεται της υπόθεσης. Επιπλέον, η κατηγορούσα αρχή μπορεί να αναστείλει την προδικαστική διαδικασία, εάν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τον νόμο, για όσο διάστημα συντρέχουν οι λόγοι της αναστολής, και στη συνέχεια η διαδικασία μπορεί να συνεχισθεί. Εάν η κατηγορούσα αρχή διαπιστώσει οποιοδήποτε σφάλμα στον τρόπο εξέτασης του υλικού της ανάκρισης από τον κατηγορούμενο, η κατηγορούσα αρχή μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στον αρμόδιο για την ανάκριση υπάλληλο για να προβεί στη διόρθωση ή μπορεί να προβεί στη διόρθωση η ίδια.

Ποια ενημέρωση θα λάβω σχετικά με το τι συμβαίνει;

Εάν οι εναντίον σας κατηγορίες απαγγελθούν στο δικαστήριο, το δικαστήριο θα σας αποστείλει αντίγραφο της απαγγελίας κατηγοριών. Εάν η κατηγορούσα αρχή περατώσει ή αναστείλει τη διαδικασία, η κατηγορούσα αρχή θα σας αποστείλει αντίγραφο της απόφασης.

Μπορώ να ασκήσω προσφυγή;

Μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου κατά της απόφασης περάτωσης της διαδικασίας της κατηγορούσας αρχής εντός 7 ημερών από την παραλαβή του αντιγράφου της απόφασης. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο θα εξετάσει την προσφυγή εντός 7 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής της. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, το οποίο λαμβάνει την οριστική και τελεσίδικη απόφαση. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε προσφυγή, ενώπιον του δικαστηρίου, κατά της απόφασης αναστολής της κατηγορούσας αρχής. Ακολούθως η απόφαση του δικαστηρίου είναι οριστική και τελεσίδικη.

Θα μου δοθούν περισσότερες πληροφορίες;

Εάν η κατηγορούσα αρχή διαπιστώσει οποιοδήποτε σφάλμα όσον αφορά τον τρόπο εξέτασης του υλικού της ανάκρισης από εσάς και αναπέμψει την υπόθεση στον αρμόδιο για την ανάκριση υπάλληλο για να προβεί στη διόρθωση ή προβεί η ίδια στη διόρθωση, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τις περαιτέρω αυτές ενέργειες.

Προετοιμασία των συνηγόρων υπεράσπισης για τη δίκη (6)

Ποιος είναι ο σκοπός του συγκεκριμένου σταδίου;

Σκοπός είναι να εξετάσετε εσείς και ο δικηγόρος σας όλα τα συλλεγέντα στοιχεία κατά την ανάκριση, μετά την ολοκλήρωσή της, συμπεριλαμβανομένου του υλικού που σας ευνοεί. Έτσι, θα γνωρίζετε ποια στοιχεία θα επικαλεσθεί η κατηγορούσα αρχή για την απαγγελία κατηγοριών εναντίον σας στο δικαστήριο. Αυτό θα βοηθήσει τον δικηγόρο σας να οργανώσει την υπεράσπισή σας κατά τη δίκη.

Ποια ενημέρωση θα λάβω σχετικά με το τι συμβαίνει;

Μετά το πέρας της ανάκρισης και εφόσον το ζητήσετε εσείς ή ο δικηγόρος σας, ο αρμόδιος για την ανάκριση υπάλληλος θα ενημερώσει εσάς και τον δικηγόρο σας, πριν από την αποστολή του συλλεγέντος υλικού στην κατηγορούσα αρχή, για τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία μπορείτε να εξετάσετε τα στοιχεία. Εσείς και ο δικηγόρος σας δικαιούστε να σας διατεθεί επαρκής χρόνος για την εξέταση αυτή.

Θα έχω στη διάθεσή μου διερμηνέα σε περίπτωση που δεν μιλώ τη γλώσσα;

Εάν δεν μιλάτε τη γλώσσα, πρέπει να εξετάσετε τα στοιχεία παρουσία διερμηνέα. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε για τις υπηρεσίες μετάφρασης.

Θα μου ζητηθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες; Πρέπει να δώσω οποιεσδήποτε πληροφορίες;

Στον παρόν στάδιο, δεν θα εξετασθείτε και δεν χρειάζεται να παράσχετε καμία πληροφορία σχετικά με την υπόθεση.

Ποιες πληροφορίες θα μου δοθούν;

Μπορείτε να δείτε όλα τα συλλεγέντα στοιχεία και να διαβάσετε όλες τις καταθέσεις των μαρτύρων. Ο δικηγόρος σας θα σας εξηγήσει τη σημασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου, αφού δω τα στοιχεία;

Με τη βοήθεια του δικηγόρου σας, μπορείτε να ζητήσετε νέα στοιχεία και να διατυπώσετε σχόλια ή αντιρρήσεις σχετικά με κάθε πράξη που σχετίζεται με την ανάκριση. Ο αρμόδιος για την ανάκριση υπάλληλος θα καταγράψει τα αιτήματα, τα σχόλια και τις αντιρρήσεις σας, ενώ η κατηγορούσα αρχή θα αποφασίσει κατά πόσον είναι δικαιολογημένα ή μη.

Τι θα συμβεί εάν τα αιτήματα, τα σχόλια ή οι αντιρρήσεις μου είναι δικαιολογημένα;

Η κατηγορούσα αρχή θα δώσει εντολή στον αρμόδιο για την ανάκριση υπάλληλο να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες σχετικά με την ανάκριση. Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τις εν λόγω ενέργειες και για τα νέα στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω.

Μέτρα αποφυγής της φυγοδικίας (7)

Ενδέχεται να σας επιβληθούν εξαναγκαστικά μέτρα, εάν μπορεί να υποτεθεί εύλογα, βάσει των στοιχείων, ότι διαπράξατε το αδίκημα για το οποίο κατηγορείστε. Στόχος των μέτρων είναι να αποτρέψουν τη διαφυγή σας, τη διάπραξη νέου αδικήματος ή την παρεμπόδιση της επιβολής ενδεχόμενης ποινής.

Τα μέτρα αποφυγής της φυγοδικίας είναι τα ακόλουθα:

  • Περιοριστικοί όροι – αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μη φύγετε από τον τόπο διαμονής σας χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής.
  • Εγγύηση – καταβάλλετε ένα ορισμένο ποσό σε μετρητά ή κινητές αξίες. Εάν διαφύγετε, το ποσό της εγγύησης καταπίπτει και επιβάλλονται αυστηρότερα μέτρα εναντίον σας.
  • Κατ’ οίκον περιορισμός – απαγορεύεται να αναχωρήσετε από το σπίτι σας χωρίς άδεια.
  • Θέση υπό προσωρινή κράτηση – παραμένετε αναγκαστικά υπό κράτηση.

Η θέση υπό προσωρινή κράτηση εκτελείται σε χώρους της αστυνομίας ή σε σωφρονιστικό ίδρυμα.

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε, υπογράφοντας το σχετικό έγγραφο, το μέτρο πρόληψης της φυγοδικίας που επιβλήθηκε εις βάρος σας. Οι περιοριστικοί όροι και η εγγύηση επιβάλλονται από την κατηγορούσα αρχή. Ο κατ’ οίκον περιορισμός και η θέση υπό προσωρινή κράτηση αποφασίζονται από το δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος της κατηγορούσας αρχής. Το μέτρο βασίζεται στη σοβαρότητα της κατηγορίας, στα αποδεικτικά στοιχεία και στην προσωπική σας κατάσταση. Βάσει των παραγόντων αυτών, μπορεί να αποφασισθεί να μην επιβληθεί κανένα τέτοιο προληπτικό μέτρο εις βάρος σας.

Κανένα μέτρο αποφυγής της φυγοδικίας δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί ερήμην σας. Το δικαστήριο πρέπει να εξετάσει κάθε αίτηση που υποβάλλετε για τη μετατροπή των μέτρων της θέσης υπό προσωρινή κράτηση ή του κατ’ οίκον περιορισμού σε λιγότερο αυστηρά μέτρα.

Η σύλληψη από την αστυνομία και η κράτηση που διατάσσεται από την κατηγορούσα αρχή για μέγιστο χρονικό διάστημα 72 ωρών είναι προπαρασκευαστικά μέτρα και δεν αποτελούν, βάσει του νόμου, μέτρα αποφυγής της φυγοδικίας.

Απαγόρευση εξόδου από τη Βουλγαρία (8)

Εάν κατηγορείστε για αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης άνω των 5 ετών, η κατηγορούσα αρχή μπορεί να απαγορεύσει την έξοδό σας από τη Βουλγαρία χωρίς την άδειά της. Τα σημεία συνοριακών ελέγχων θα ενημερωθούν αμέσως για την απαγόρευση. Στόχος του μέτρου είναι να εμποδιστείτε να αποφύγετε την ανάκριση.

Εσείς ή ο δικηγόρος σας μπορείτε να ζητήσετε από την κατηγορούσα αρχή άδεια εξόδου από τη χώρα άπαξ για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η κατηγορούσα αρχή θα απαντήσει εντός τριών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας. Εάν το αίτημά σας απορριφθεί, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου. Το δικαστήριο θα εξετάσει αμέσως το αίτημά σας χωρίς ακροαματική διαδικασία. Το δικαστήριο μπορεί να επιβεβαιώσει την αρνητική απάντηση της κατηγορούσας αρχής ή να επιτρέψει την έξοδό σας από τη χώρα για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η απόφαση αυτή είναι οριστική και τελεσίδικη.

Ομοίως, εσείς και ο δικηγόρος σας μπορείτε να ζητήσετε από το δικαστήριο να άρει πλήρως την απαγόρευση εξόδου από τη Βουλγαρία. Το δικαστήριο θα λάβει τέτοια απόφαση εάν κρίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να διαφύγετε στο εξωτερικό.

Στις ως άνω δικαστικές διαδικασίες, δεν εξετάζεται το βάσιμο των εναντίον σας κατηγοριών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Νόμος για το υπουργείο Εσωτερικών

Νόμος για την έκδοση και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Κανονισμοί εφαρμογής του Νόμου για το υπουργείο Εσωτερικών

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.