Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Πού και πώς θα διεξαχθεί η δίκη;

Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας καθορίζει κατά πόσον το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που θα επιληφθεί της υπόθεσής σας θα είναι τοπικό ή περιφερειακό δικαστήριο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Καταρχήν, η δίκη διεξάγεται δημόσια. Ωστόσο, είναι δυνατόν το σύνολο της δίκης ή επιμέρους ακροαματικές διαδικασίες να διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών. Αυτό γίνεται με σκοπό την προστασία μυστικών του κράτους, της δημόσιας ηθικής ή του απορρήτου της ταυτότητας προστατευόμενων μαρτύρων.

Ανάλογα με τη βαρύτητα των κατηγοριών, η υπόθεση θα κριθεί από έναν δικαστή ή από επιτροπή απαρτιζόμενη από έναν δικαστή και δύο ενόρκους. Τις υποθέσεις που αφορούν σοβαρότερα αδικήματα εξετάζει επιτροπή 2 δικαστών και 3 ενόρκων. Η ψήφος του δικαστή και των ενόρκων είναι ισότιμη στη διαδικασία αυτή.

Είναι δυνατόν να αλλάξουν οι κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;

Αυτό είναι δυνατόν εάν, κατά τη διάρκεια της δίκης, αποδειχθούν νέα πραγματικά περιστατικά, άγνωστα έως τότε στις ανακριτικές αρχές, τα οποία θεμελιώνουν τις κατηγορίες. Ωστόσο, νέες κατηγορίες μπορούν να απαγγελθούν μόνον όταν:

  • απαιτούνται σοβαρές αλλαγές των πραγματικών περιστατικών που περιγράφονται στις αρχικές κατηγορίες·
  • ακόμη και χωρίς τέτοιες αλλαγές, οι νέες κατηγορίες αφορούν σοβαρότερα αδικήματα.

Σε περίπτωση νέας κατηγορίας, μπορεί να ζητήσετε να προετοιμαστείτε για αυτή πριν από τη συνέχιση της δίκης.

Εάν παραδεχθείτε ενοχή σε οποιαδήποτε κατηγορία, ενδέχεται να σας επιβληθεί μικρότερη ποινή. Όμως, το δικαστήριο δεν μπορεί να εκδώσει απόφαση βασιζόμενο μόνον στην ομολογία σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης;

Εάν κατηγορείστε για ένα αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης άνω των 5 ετών, υποχρεούσθε να παραστείτε στη δίκη. Εάν προέρχεστε από άλλη χώρα και η παρουσία σας είναι υποχρεωτική, η δίκη μπορεί να διεξαχθεί ερήμην σας μόνον υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται εδώ. Στα περιπτώσεις αυτές, θα ορισθεί για λογαριασμό σας συνήγορος υπεράσπισης αυτεπαγγέλτως βάσει της διαδικασίας που προσδιορίζεται εδώ.

Καταρχήν, η συμμετοχή σε δίκη μέσω βιντεοδιάσκεψης δεν επιτρέπεται. Εάν το δικαστήριο θεωρεί ότι δεν παρεμποδίζεται η αποκάλυψη της αλήθειας, το δικαστήριο μπορεί να σας εξετάσει μόνον μέσω βιντεοδιάσκεψης – και μόνον εφόσον βρίσκεστε εκτός της χώρας. Υποχρεωτική συμμετοχή σημαίνει ότι απαιτείται η φυσική παρουσία σας καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης. Εάν η συμμετοχή σας δεν είναι υποχρεωτική, δικαιούστε να είστε παρών. Εάν δεν μιλάτε τη γλώσσα, μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθεί διερμηνέας δωρεάν.

Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας προσδιορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να διαθέτετε συνήγορο υπεράσπισης. Σχετικά με την επιλογή δικηγόρου και με το δικαίωμα δωρεάν νομικής αρωγής, κάντε κλικ εδώ. Μπορείτε να αλλάξετε δικηγόρο. Εάν τελείτε υπό κράτηση, μπορείτε να συναντήσετε και να συνομιλήσετε με τον δικηγόρο σας κατ’ ιδίαν. Μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια διερμηνέα, εάν δεν μιλάτε τη γλώσσα.

Μπορείτε, αλλά δεν υποχρεούστε, να μιλήσετε κατά τη διάρκεια της δίκης. Ακόμη και αν πείτε κάτι που δεν αληθεύει, αυτό δεν θα έχει οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια για εσάς. Όμως, πρέπει να επιβεβαιώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με τα εναντίον μου αποδεικτικά στοιχεία;

Μπορείτε να αμφισβητήσετε τα προσκομιζόμενα εναντίον σας αποδεικτικά στοιχεία. Μπορείτε να υποστηρίξετε ότι δεν είναι παραδεκτά, επειδή δεν συλλέχθηκαν νόμιμα, ή ότι, παρότι παραδεκτά, δεν τεκμηριώνουν την κατηγορία. Κανονικά, τα αποδεικτικά στοιχεία αμφισβητούνται στο τέλος της δίκης, όταν ο δικηγόρος παρουσιάζει τα επιχειρήματα της υπεράσπισης. Το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να αμφισβητηθεί επίσης κατά τη διάρκεια της δίκης.

Δικαιούστε να ζητήσετε κάθε αποδεικτικό στοιχείο, εφόσον είναι παραδεκτό βάσει του νόμου, το οποίο σας ευνοεί. Μπορείτε να ζητήσετε την εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης. Μπορείτε να ζητήσετε την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της δίκης. Τα αποδεικτικά στοιχεία που εξασφαλίζονται από γραφείο ιδιωτικών ερευνών είναι παραδεκτά, εφόσον έχουν συλλεγεί σύμφωνα με τον νόμο. Ο δικηγόρος σας μπορεί να αξιολογήσει την αξία τους.

Εσείς και ο δικηγόρος σας μπορείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση στους μάρτυρες κατηγορίας παρουσία τους. Ιδιαίτερη διαδικασία ισχύει για την εξέταση προστατευόμενων μαρτύρων. Μπορείτε να αμφισβητήσετε τα όσα αναφέρουν οι μάρτυρες εναντίον σας. Κανονικά, αυτό γίνεται στο τέλος της δίκης, όταν ο δικηγόρος παρουσιάζει τα επιχειρήματα της υπεράσπισης.

Θα ληφθούν υπόψη πληροφορίες που αφορούν το ποινικό μου μητρώο;

Το δικαστήριο θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τυχόν προηγούμενες ποινικές καταδίκες σας, ανεξάρτητα από το κατά πόσον συμφωνείτε ή όχι. Εάν κριθείτε ένοχος και έχετε προηγούμενες καταδίκες, ενδέχεται να σας επιβληθεί αυστηρότερη ποινή. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι επικαιροποιημένες έως την περάτωση της δίκης. Τυχόν προηγούμενες καταδίκες σε άλλο κράτος μέλος θα ληφθούν υπόψη εάν έχουν αναγνωρισθεί προηγουμένως από βουλγαρικό δικαστήριο.

Τι θα συμβεί στο τέλος της δίκης;

Εάν το δικαστήριο αποφανθεί ότι η κατηγορία αποδεικνύεται πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας, θα σας κρίνει ένοχο και θα σας επιβάλει την ποινή που προβλέπεται από τον νόμο. Διαφορετικά, το δικαστήριο θα σας απαλλάξει.

Ενδεχόμενες ποινές:

  • Ισόβια κάθειρξη – με ή χωρίς δικαίωμα μετατροπής της ποινής: επιβάλλεται για τα σοβαρότερα αδικήματα. Η ισόβια κάθειρξη χωρίς δικαίωμα μετατροπής της ποινής δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με φυλάκιση ορισμένης διάρκειας. Φυλάκιση ορισμένης διάρκειας – 20 έτη κατά μέγιστο ή κατ’ εξαίρεση 30 έτη. Η ποινή εκτίεται σε σωφρονιστικό ίδρυμα.
  • Αναστολή για ορισμένο χρονικό διάστημα – περιλαμβάνει μέτρα ελέγχου και επίβλεψης χωρίς στέρηση της ελευθερίας. Ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να είναι η κοινωνική εργασία.
  • Κατάσχεση – η περιουσία σας, ή μέρος αυτής, σας αφαιρείται.
  • Πρόστιμο – υποχρεούστε να καταβάλετε ένα ορισμένο ποσό.
  • Στέρηση, για ορισμένο χρονικό διάστημα, του δικαιώματος κατοχής μιας θέσης ή άσκησης ενός επαγγέλματος, του δικαιώματος βραβείων ή στρατιωτικών τίτλων.
  • Δημόσια επιτίμηση – η ποινή σας δημοσιοποιείται κατάλληλα.

Ποιος είναι ο ρόλος του θύματος κατά τη διάρκεια της δίκης;

Ως ιδιώτης κατήγορος, το θύμα θα υποστηρίξει την κατηγορία που ασκήθηκε εναντίον σας από τον δημόσιο κατήγορο (κατηγορούσα αρχή) και θα ζητήσει την καταδίκη σας. Ως πολιτική αγωγή, το θύμα θα θελήσει να καταδικαστείτε να καταβάλετε αποζημίωση για τη ζημία που προκαλέσατε με το αδίκημα. Το θύμα θα υποβάλει μήνυση στην αρχή της δίκης και θα αναλάβει τους ρόλους αυτούς, εφόσον το αποφασίσει το δικαστήριο.

Εξέταση προστατευόμενου μάρτυρα

Η μαρτυρική κατάθεση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία ενός μάρτυρα ή της οικογένειας και των φίλων του. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο, εφόσον είναι πεπεισμένο ότι ο κίνδυνος είναι πραγματικός, λαμβάνει μέτρα –κατόπιν αιτήματος ή με τη συγκατάθεση του μάρτυρα– για την επείγουσα προστασία της ασφάλειάς του. Η απόκρυψη της ταυτότητας ενός απειλούμενου μάρτυρα είναι ένα τέτοιο μέτρο.

Εάν πρόκειται να καταθέσει ένας προστατευόμενος μάρτυρας με απόρρητη ταυτότητα, το δικαστήριο θα τον εξετάσει χωρίς την παρουσία των διαδίκων. Ο νόμος απαιτεί από το δικαστήριο να λάβει κάθε δυνατή προφύλαξη προκειμένου να μη γίνει γνωστή η ταυτότητα του μάρτυρα. Μετά την εξέταση, το δικαστήριο, θα παράσχει αμέσως σε εσάς και στον δικηγόρο σας αντίγραφο της ανυπόγραφης κατάθεσης του μάρτυρα. Εσείς και ο δικηγόρος σας μπορεί να υποβάλετε ερωτήσεις στον μάρτυρα εγγράφως.

Σχετικοί σύνδεσμοι

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529Ποινικός Κώδικας

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660Νόμος για το δικαστικό σώμα

http://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmΑνώτατο Δικαστικό Συμβούλιο

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.