Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Πώς αντιμετωπίζονται οι μικρής βαρύτητας τροχαίες παραβάσεις;

Οι μικρής βαρύτητας τροχαίες παραβάσεις που σχετίζονται με την υπερβολική ταχύτητα, τη στάθμευση κ.λπ. αντιμετωπίζονται ως διοικητικά παραπτώματα και εξετάζονται διοικητικά. Οι ενδεχόμενες ποινές μπορεί να είναι πρόστιμο ή αφαίρεση της άδειας οδήγησης αυτοκίνητου οχήματος για ορισμένο χρονικό διάστημα. Για σοβαρότερες παραβάσεις, είναι δυνατόν να επιβληθούν αμφότερες οι ποινές.

Οι παραβάσεις εντοπίζονται και τιμωρούνται από την τροχαία. Μπορείτε να προσφύγετε κατά της αναγγελίας της διοικητικής ποινής που σας επιβάλλεται ενώπιον του αντίστοιχου τοπικού δικαστηρίου εντός 7 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της αναγγελίας της ποινής. Έχετε δικαίωμα υπεράσπισης από δικηγόρο. Τα πρόστιμα ύψους έως 50 BGN (λεβ) δεν υπόκεινται σε προσφυγή.

Το τοπικό δικαστήριο μπορεί να επιβεβαιώσει ή να άρει την ποινή. Μπορείτε να προσφύγετε κατά απόφασης του τοπικού δικαστηρίου ενώπιον του αντίστοιχου διοικητικού δικαστηρίου. Η απόφασή του είναι οριστική και τελεσίδικη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια, βλέπε τον δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Η ίδια διαδικασία ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται από υπηκόους άλλων κρατών μελών.

Τα αδικήματα αυτά θα εμφανίζονται στο ποινικό μου μητρώο;

Τα αδικήματα αυτά δεν θα εμφανίζονται στο ποινικό σας μητρώο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Νόμος περί διοικητικών αδικημάτων και κυρώσεων

Νόμος περί οδικής κυκλοφορίας

Κανονισμοί για την εφαρμογή του Νόμου περί οδικής κυκλοφορίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.