Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Βουλγαρία

Τα παρόντα ενημερωτικά δελτία εξηγούν τι συμβαίνει όταν ένα πρόσωπο θεωρείται ύποπτο ή κατηγορείται για ένα αδίκημα για το οποίο προβλέπεται παραπομπή σε δίκη. Για πληροφορίες σχετικά με τροχαίες παραβάσεις, στις οποίες επιβάλλεται συνήθως προκαθορισμένη ποινή, όπως πρόστιμο, βλέπε Δελτίο 5. Εάν έχετε πέσει θύμα οποιουδήποτε αδικήματος, μπορείτε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τα δικαιώματά σας εδώ.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Περίληψη της ποινικής διαδικασίας

Η βουλγαρική ποινική διαδικασία περιλαμβάνει δύο στάδια – την προδικασία και τη δίκη.

 • Στόχος της προδικασίας είναι η συλλογή, μέσω διερεύνησης, στοιχείων τα οποία είτε επιβεβαιώνουν είτε διαψεύδουν την υπόθεση ότι ένα ορισμένο πρόσωπο διέπραξε ένα ορισμένο αδίκημα. Τη διερεύνηση διενεργούν ανακριτές, ή ερευνητές αστυνομικοί, υπό την καθοδήγηση της κατηγορούσας αρχής. Στόχος είναι η προετοιμασία και η παροχή συνδρομής στον ανακριτή, προκειμένου να αποφασίσει κατά πόσον θα απαγγείλει και θα αιτιολογήσει τις κατηγορίες στο δικαστήριο κατά του κατηγορουμένου ή θα περατώσει τη διαδικασία.
 • Η δίκη ξεκινά με την απαγγελία κατηγοριών από την κατηγορούσα αρχή στο δικαστήριο κατά ενός προσώπου για το αδίκημα που διέπραξε το εν λόγω πρόσωπο. Η δικαστική διαδικασία διεξάγεται κατ’ αντιμωλία, και η κατηγορούσα αρχή, ο κατηγορούμενος και ο συνήγορος υπεράσπισης έχουν ίσα δικονομικά δικαιώματα. Το δικαστήριο εξετάζει τα στοιχεία που προσκομίζει η κατηγορούσα αρχή, αλλά μπορεί, κατόπιν αιτήματος των διαδίκων ή με πρωτοβουλία του δικαστηρίου, να συλλέξει και να εξετάσει νέα στοιχεία αναζητώντας την αλήθεια.

Η δίκη περατώνεται με την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, η οποία είτε καταδικάζει και επιβάλλει ποινή στον κατηγορούμενο είτε κηρύσσει τον κατηγορούμενο αθώο.

Λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα στάδια της διαδικασίας και σχετικά με τα δικαιώματά σας περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία. Οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν τις νομικές συμβουλές και παρέχονται μόνον για σκοπούς καθοδήγησης.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο στις ποινικές διαδικασίες στα κράτη μέλη και δεν μπορεί να σας βοηθήσει σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο. Στα παρόντα ενημερωτικά δελτία περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το πώς και πού μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας.

Κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους για τις πληροφορίες που χρειάζεστε

1 – Εξασφάλιση νομικής συμβουλής

2 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση ενός αδικήματος

 • Διερεύνηση (συμπεριλαμβανομένων της απαγγελίας κατηγοριών και της ανάκρισης)
 • Σύλληψη (συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης)
 • Πρώτη ακροαματική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου
 • Κράτηση ή απόλυση
 • Προετοιμασία της κατηγορούσας αρχής για τη δίκη
 • Προετοιμασία των συνηγόρων υπεράσπισης για τη δίκη
 • Μέτρα για την αποφυγή της φυγοδικίας
 • Απαγόρευση εξόδου από τη Βουλγαρία

3 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

 • Εξέταση προστατευόμενου μάρτυρα

4 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

5 – Μικρής βαρύτητας τροχαίες παραβάσεις

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.