Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Περίληψη της ποινικής διαδικασίας

Ακολουθεί περίληψη των συνήθων σταδίων της ποινικής διαδικασίας:

 • Ένα πρόσωπο που θεωρείται ύποπτο για συμμετοχή σε αδίκημα μπορεί να ανακριθεί από την αστυνομία. Η αστυνομία είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση των αδικημάτων.
 • Ο ύποπτος μπορεί να συλληφθεί βάσει δικαστικού εντάλματος, με εξαίρεση την περίπτωση αυτόφωρων αδικημάτων.
 • Πριν από την ανάκριση από την αστυνομία, ο ύποπτος πρέπει να ενημερωθεί για το δικαίωμα επικοινωνίας με δικηγόρο και πρέπει να του επιστηθεί η προσοχή στις δηλώσεις του.
 • Εάν στο τέλος της διερεύνησης προκύπτουν ενοχοποιητικά στοιχεία κατά του υπόπτου, η αστυνομία του απαγγέλλει επίσημα κατηγορίες. Σε υποθέσεις σοβαρών αδικημάτων, η απόφαση άσκησης δίωξης λαμβάνεται από τον Γενικό Εισαγγελέα. Η εξουσία της αστυνομίας τελεί πάντοτε υπό τη γενική εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος, βάσει του Συντάγματος, έχει την εξουσία να κινεί, να διεξάγει, να επιλαμβάνεται και να συνεχίζει ή διακόπτει οποιαδήποτε ποινική διαδικασία.
 • Η αστυνομία υποβάλλει το κατηγορητήριο, στο οποίο περιγράφονται τα αδικήματα, σε επαρχιακό δικαστή για έγκριση. Εφόσον εγκριθεί, ο κατηγορούμενος κλητεύεται να εμφανισθεί ενώπιον του δικαστηρίου σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
 • Ανάλογα με τη βαρύτητά τους, οι ποινικές υποθέσεις μπορούν να εκδικασθούν: α) με συνοπτική διαδικασία από έναν δικαστή του επαρχιακού δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου διαπράχθηκε το αδίκημα, β) κατόπιν παραπομπής από τον Γενικό Εισαγγελέα, από το Κακουργιοδικείο απαρτιζόμενο από τρεις επαρχιακούς δικαστές υπό την προεδρία του προέδρου επαρχιακού δικαστηρίου.
 • Στη συνοπτική διαδικασία, την ημέρα κλήτευσής του στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος απαντά στις κατηγορίες δηλώνοντας εάν είναι ένοχος ή αθώος. Στις υποθέσεις που εκδικάζονται από το Κακουργιοδικείο, κατά την ορισμένη ημερομηνία διενεργείται προκαταρκτική εξέταση ενώπιον δικαστή επαρχιακού δικαστηρίου. Η προκαταρκτική εξέταση μπορεί να μην διεξαχθεί, εάν ο Γενικός Εισαγγελέας βεβαιώνει ότι δεν είναι αναγκαία. Η πρακτική σήμερα είναι να μην διενεργείται προκαταρκτική εξέταση.
 • Το θύμα ενός αδικήματος έχει το δικαίωμα να υποβάλει μήνυση.
 • Ο Γενικός Εισαγγελέας έχει τη συνολική ευθύνη για τις ποινικές διώξεις, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διακοπής της δίωξης.
 • Στην Κύπρο δεν διεξάγονται δίκες με ενόρκους.
 • Εάν κατόπιν αιτήματος, το δικαστήριο κρίνει ότι ο κατηγορούμενος είναι ανίκανος να δηλώσει ενοχή ή αθωότητα λόγω διανοητικής διαταραχής ή άλλης ανικανότητας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει να υποβληθεί σε θεραπεία σε κατάλληλο ίδρυμα.
 • Ο κατηγορούμενος μπορεί να εγείρει προκαταρκτικές αντιρρήσεις στις κατηγορίες επικαλούμενος: α) την απουσία καθ’ ύλη ή κατά τόπο αρμοδιότητας, β) την προηγούμενη αθώωση ή καταδίκη του για την (τις) ίδια (-ες) πράξη (-εις), γ) την απονομή χάριτος για τα αδικήματα, δ) την έλλειψη πληρότητας ή την επανάληψη των κατηγοριών.
 • Το ίδιο κατηγορητήριο μπορεί να αφορά περισσότερα πρόσωπα για συναφή αξιόποινη συμπεριφορά. Εάν αυτό θεωρηθεί άδικο, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τον επιμερισμό των κατηγοριών για τους σκοπούς της δίκης.
 • Η δίκη ξεκινά με τα αποδεικτικά στοιχεία της κατηγορούσας αρχής. Στο τέλος της παρουσίασης των στοιχείων της κατηγορούσας αρχής, το δικαστήριο καθορίζει κατά πόσον στοιχειοθετείται υπόθεση στην οποία ο κατηγορούμενος πρέπει να απαντήσει. Εάν ναι, ο κατηγορούμενος κλητεύεται από το δικαστήριο να παρουσιάσει την υπεράσπισή του και ενημερώνεται για το δικαίωμα του να μην μιλήσει ή να προβεί σε ανώμοτη δήλωση από το εδώλιο ή να καταθέσει ενόρκως. Ο κατηγορούμενος μπορεί ανά πάσα να προσκομίσει στοιχεία για την υπεράσπισή του. Κανένα αρνητικό συμπέρασμα δεν μπορεί να εξαχθεί από την άσκηση του δικαιώματος σιωπής. Μετά την παρουσίαση των στοιχείων της υπεράσπισης, οι διάδικοι προβαίνουν στις τελικές τους αγορεύσεις και το δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του.
 • Όλοι οι μάρτυρες που καταθέτουν ενόρκως στο δικαστήριο πρέπει να υποβάλλονται σε αντεξέταση.
 • Η διαδικασία της δίκης πρέπει να τηρεί τους κανόνες της δίκαιης δίκης. Το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης. Το βάρος της απόδειξης φέρει ανά πάσα στιγμή η κατηγορούσα αρχή. Εάν στο τέλος της δίκης το δικαστήριο δεν είναι βέβαιο πέραν κάθε εύλογης αμφιβολίας για την ενοχή του κατηγορουμένου, οφείλει να τον απαλλάξει.
 • Εάν ο κατηγορούμενος καταδικασθεί, ακολουθεί η διαδικασία απαγγελίας της ποινής.

Λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα στάδια της διαδικασίας και σχετικά με τα δικαιώματά σας περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία. Οι παρούσες πληροφορίες δεν υποκαθιστούν τις νομικές συμβουλές και προορίζονται μόνον για καθοδήγηση.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο στις ποινικές διαδικασίες στα κράτη μέλη και δεν μπορεί να σας βοηθήσει σε περίπτωση που έχετε κάποια καταγγελία. Στα παρόντα ενημερωτικά δελτία περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το πώς και πού μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της έρευνας

Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.