Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Τσεχία

Τα παρόντα ενημερωτικά δελτία εξηγούν τι συμβαίνει όταν ένα πρόσωπο θεωρείται ύποπτο ή κατηγορείται για αξιόποινη πράξη.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

Βάσει του τσεχικού Συντάγματος, μπορεί να σας επιβληθεί ποινή μόνο σύμφωνα με τον νόμο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία. Η εν λόγω νομοθεσία περιλαμβάνει τον ποινικό κώδικατον νόμο για τη δικαιοσύνη ανηλίκων και τον κώδικα ποινικής δικονομίας, οι οποίοι θεσπίζουν τους κανόνες της ποινικής διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων για την άσκηση και την επιβολή των δικαιωμάτων σας).

Εάν έχετε πέσει θύμα αξιόποινης πράξης, μπορείτε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τα δικαιώματά σας εδώ.

Σύνοψη της ποινικής διαδικασίας

Ακολουθεί σύνοψη των συνήθων σταδίων της ποινικής διαδικασίας.

1. Προκαταρκτική εξέταση

Πρόκειται για το πρώτο στάδιο της ποινικής διαδικασίας και αποτελείται από δύο μέρη:

  • τις διαδικασίες των αρχών που είναι αρμόδιες για την ποινική διαδικασία πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης, γνωστή ως προανάκριση, και
  • το στάδιο της ανάκρισης: το μέρος της ποινικής δίωξης από την άσκησή της έως την απαγγελία κατηγορίας ή την ολοκλήρωση της ανάκρισης με άλλο τρόπο.

2. Προκαταρκτική συζήτηση της κατηγορίας

Κατά την προκαταρκτική συζήτηση της κατηγορίας, το δικαστήριο εξετάζει αν η υπόθεση αποσαφηνίστηκε επαρκώς κατά την προκαταρκτική εξέταση και αν η κατηγορία παρέχει επαρκή βάση για τη συνέχιση της διαδικασίας. Καθορίζει επίσης αν είναι αρμόδιο να αποφανθεί επί της υπόθεσης.

3. Κύρια δίκη

Πρόκειται για το σημαντικότερο μέρος της ποινικής διαδικασίας. Εξετάζονται τα αποδεικτικά στοιχεία και λαμβάνεται απόφαση επί της υπόθεσης. Στο στάδιο αυτό της ποινικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος ή οι κατηγορούμενοι και τυχόν μάρτυρες, καθώς και ο παθών ή οι παθόντες εξετάζονται από το δικαστήριο. Η δίκη διεξάγεται δημόσια, προφορικά και στην τσεχική γλώσσα. Εάν δεν μιλάτε τσεχικά, δικαιούστε διερμηνέα.

4. Διαδικασία έφεσης

Ο κατηγορούμενος, η οικογένειά του, ο δικηγόρος, ο εισαγγελέας και ο ζημιωθείς έχουν δικαίωμα άσκησης έφεσης εντός οκτώ ημερών. Εάν ασκηθεί έφεση, το εφετείο ελέγχει την απόφαση που εξέδωσε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο στις ποινικές διαδικασίες που διεξάγονται στα κράτη μέλη και δεν μπορεί να σας βοηθήσει σε περίπτωση καταγγελίας. Στα παρόντα ενημερωτικά δελτία περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το πώς και πού μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας.

Επιλέξτε κάποιον από τους συνδέσμους που ακολουθούν για να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε

1 — Τα δικαιώματά μου κατά το στάδιο της ανάκρισης

2 — Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

3 — Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας

Υπουργείο Εσωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας

Δικηγορικός Σύλλογος της Τσεχικής Δημοκρατίας

Πληροφορίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα

Νομικές πληροφορίες για όλους

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/03/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.