Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Εάν είστε ύποπτος ή κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα, στα δελτία που ακολουθούν θα βρείτε πληροφορίες για τη σχετική ποινική διαδικασία και τα διάφορα στάδιά της. Στα δελτία αυτά εξηγούνται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας για κάθε στάδιο, από τη διαδικασία διερεύνησης πριν από τη δίκη έως τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε και μετά τη δίκη. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αδικημάτων ήσσονος σημασίας, όπως τροχαίες παραβάσεις.

Εάν είστε ύποπτος ή κατηγορούμενος για αξιόποινη πράξη, έχετε ορισμένα δικαιώματα εγγυημένα από τον νόμο, τα οποία πρέπει να γίνονται σεβαστά. Πρέπει να γνωρίζετε ποια είναι τα δικαιώματα αυτά και να είστε πλήρως ενημερωμένος για όσα συμβαίνουν κατά τα διάφορα στάδια της ποινικής διαδικασίας. Στα δελτία εξετάζονται βασικά ζητήματα, όπως ποια αρχή διεξάγει τη διερεύνηση, πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε νομικές συμβουλές, τον ρόλο και τα δικαιώματα των διάφορων φορέων και υπαλλήλων, παρέχουν δε πληροφορίες σχετικά με τυχόν προθεσμίες που ισχύουν κατά τη διαδικασία, τα διαθέσιμα μέσα συνδρομής και τις υποχρεώσεις σας κατά τη διαδικασία.

Δεδομένου ότι η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη διαδικασία και να έχετε πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών σας. Καθώς θα διαβάζετε τα παρόντα δελτία, λάβετε υπόψη τους ρόλους και τις τυχόν προθεσμίες που ισχύουν στην περίπτωσή σας.

Στα δελτία που ακολουθούν σας παρέχονται πληροφορίες για τα σημαντικότερα στάδια της ποινικής διαδικασίας σε κάθε κράτος μέλος, για τα δικαιώματά σας και τους βασικούς κανόνες που πρέπει να τηρείτε για την άσκησή τους.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Οι παρούσες πληροφορίες δεν υποκαθιστούν τις νομικές συμβουλές και παρέχονται μόνον για σκοπούς καθοδήγησης. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, συμβουλευτείτε δικηγόρο ή άλλον ειδικό για να μάθετε τι ακριβώς ισχύει στη δική σας περίπτωση.

Στα δελτία που ακολουθούν, κάθε αναφορά στο αρσενικό γένος θεωρείται ότι περιλαμβάνει και το θηλυκό γένος, και αντιστρόφως, εκτός εάν τα συμφραζόμενα υποδεικνύουν κάτι διαφορετικό.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.