Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Βάσει του Συντάγματος της Τσεχικής Δημοκρατίας, μπορεί να σας επιβληθεί ποινή μόνον σύμφωνα με τον νόμο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία. Η εν λόγω νομοθεσία περιλαμβάνει τον Ποινικό Κώδικα, τον Νόμο περί δικαιοσύνης ανηλίκων και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο οποίος θεσπίζει τους κανόνες της ποινικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων για την άσκηση και την εφαρμογή των δικαιωμάτων σας. Τα παρόντα ενημερωτικά δελτία εξηγούν τι συμβαίνει όταν ένα πρόσωπο θεωρείται ύποπτο ή κατηγορείται για ένα ποινικό αδίκημα. Για πληροφορίες σχετικά με μικρής βαρύτητας αδικήματα, όπως τροχαίες παραβάσεις, για τα οποία επιβάλλεται συνήθως προκαθορισμένη ποινή, βλέπε Δελτίο 5. Εάν έχετε πέσει θύμα αδικήματος, μπορείτε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τα δικαιώματά σας εδώ.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχική ∆ηµοκρατία

Περίληψη της ποινικής διαδικασίας

Ακολουθεί σύνοψη των συνήθων σταδίων της ποινικής διαδικασίας.


1.             Προπαρασκευαστική διαδικασία

Η προπαρασκευαστική διαδικασία είναι το πρώτο στάδιο της ποινικής διαδικασίας και περιλαμβάνει δύο μέρη:

  • τις διαδικασίες των αρχών που είναι αρμόδιες για την ποινική διαδικασία πριν από την κίνηση ποινικής δίωξης, γνωστές ως στάδιο εξέτασης, και
  • το στάδιο της ανάκρισης, το μέρος της ποινικής δίωξης από την κίνησή της έως την απαγγελία κατηγορίας ή την περάτωση της διαδικασίας με άλλον τρόπο (βλέπε Δελτίο 2).

2.             Προκαταρκτική συζήτηση της κατηγορίας

Κατά την προκαταρκτική συζήτηση, το δικαστήριο εξετάζει κατά πόσον η υπόθεση αποσαφηνίστηκε επαρκώς στην προπαρασκευαστική διαδικασία και κατά πόσον η κατηγορία παρέχει κατάλληλη βάση για τη συνέχιση της διαδικασίας. Το δικαστήριο αποφασίζει επίσης εάν είναι αρμόδιο να επιληφθεί της υπόθεσης.

3.             Κύρια δίκη

Πρόκειται για το σημαντικότερο μέρος της ποινικής διαδικασίας. Εξετάζονται τα αποδεικτικά στοιχεία και λαμβάνεται απόφαση επί της υπόθεσης. Στο στάδιο αυτό της ποινικής διαδικασίας, ο (οι) κατηγορούμενος (-οι) και κάθε μάρτυρας καθώς και ο (οι) ζημιωθείς (-έντες) εξετάζονται από το δικαστήριο. Η δίκη διεξάγεται δημόσια, προφορικά και στην τσεχική γλώσσα. Εάν δεν μιλάτε τσεχικά, δικαιούστε διερμηνέα.

4.             Διαδικασία έφεσης

Ο κατηγορούμενος, η οικογένειά του, ο δικηγόρος του, η κατηγορούσα αρχή και ο ζημιωθείς έχουν δικαίωμα άσκησης έφεσης εντός 8 ημερών. Εάν ασκηθεί έφεση, το εφετείο επανεξετάζει την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο στις ποινικές διαδικασίες στα κράτη μέλη και δεν μπορεί να σας βοηθήσει σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο. Στα παρόντα ενημερωτικά δελτία περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το πώς και πού μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας.

Κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους για τις πληροφορίες που χρειάζεστε

1 – Εξασφάλιση νομικής συμβουλής

2 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση ενός αδικήματος και πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης

  • Εξέταση
  • Ανάκριση
  • Προσωρινή κράτηση
  • Απόφαση στην προπαρασκευαστική διαδικασία, κατηγορία
  • Συντομευμένη προπαρασκευαστική διαδικασία

3 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

  • Δίκη
  • Ποινές δικαιώματα του θύματος

4 – Τα δικαιώματά μου μετά την έκδοση απόφασης

5 – Τροχαίες παραβάσεις και άλλα μικρής βαρύτητας αδικήματα

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας

Υπουργείο Εσωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας

Δικηγορικός Σύλλογος της Τσεχικής Δημοκρατίας

Πληροφορίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα

Νομικές πληροφορίες για όλους

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.