Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Δανία

Σε αυτά τα δελτία επεξηγείται το τι συμβαίνει όταν κάποιο πρόσωπο είναι ύποπτο ή κατηγορείται για διάπραξη εγκλήματος το οποίο εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον δικαστηρίου.  Για πληροφορίες σχετικά με τις παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, στην περίπτωση των οποίων επιβάλλεται προκαθορισμένη ποινή (π.χ. πρόστιμο), συμβουλευτείτε το Δελτίο 5. Εάν είστε θύμα εγκληματικής πράξης, μπορείτε να ενημερωθείτε πλήρως για τα δικαιώματά σας εδώ.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

Σύνοψη της ποινικής διαδικασίας

Στη συνέχεια ακολουθεί μια σύνοψη των συνηθισμένων σταδίων της ποινικής διαδικασίας.

 • Η αστυνομία διερευνά όλες τις ποινικές υποθέσεις. Τούτο περιλαμβάνει τη λήψη καταθέσεων από υπόπτους, θύματα και μάρτυρες.
 • Εάν η αστυνομία υποψιάζεται ότι έχετε διαπράξει κάποιο έγκλημα, σας απαγγέλλεται κατηγορία. Από τη στιγμή που έχει απαγγελθεί κατηγορία, έχετε ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα νομικής συμβουλής, σε σοβαρές υποθέσεις.
 • Το εάν θα συλληφθείτε ή όχι υπόκειται στην κρίση της αστυνομίας.
 • Εάν έχετε διαπράξει κάποιο σοβαρό έγκλημα, ενδέχεται, αφού η υπόθεση τεθεί υπόψη της δικαστικής αρχής, να παραμείνετε υπό κράτηση, όσο διαρκεί η διερεύνηση της υπόθεσης.
 • Μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης, ο φάκελος διαβιβάζεται στην εισαγγελία, η οποία αποφασίζει για την μη απαγγελία κατηγορίας ή την παραπομπή της υπόθεσης σε δίκη.
 • Εάν η εισαγγελία αποφασίσει να προχωρήσει με την υπόθεση, μπορεί να το πράξει με την έκδοση ειδοποίησης προκαθορισμένου προστίμου, κλητηρίου θεσπίσματος ή προκαταρκτικής κλήσης στο ακροατήριο για την προετοιμασία της εκδίκασης.
 • Οι ποινικές υποθέσεις δικάζονται από τα τακτικά δικαστήρια ως δικαστήρια πρώτου βαθμού. Ο αριθμός των δικαστών εξαρτάται από τη βαρύτητα της υπόθεσης και από την παραδοχή ή όχι της ενοχής.
 • Συνήθως, κατά της απόφασης του δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον του ανώτερου δικαστηρίου.  Μπορείτε είτε να αιτηθείτε την επανεκδίκαση της υπόθεσης είτε να εφεσιβάλετε την απόφαση.
 • Σε περίπτωση που πάψει η ποινική δίωξη ή απαλλαχθείτε, έχετε δικαίωμα αποζημίωσης για παράνομη κατακράτηση.
 • Η δανική υπηρεσία φυλακών και αστυνομικής επιτήρησης απαντά σε ερωτήματα που αφορούν την έκτιση των ποινών.

Λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας και τα δικαιώματά σας διατίθενται στα δελτία. Οι πληροφορίες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη νομική συμβουλή και παρέχονται αποκλειστικά για βοηθητικούς σκοπούς.

Οι κανόνες που διέπουν την ποινική διαδικασία, περιλαμβανομένων των αστυνομικών ερευνών, της προετοιμασίας της δίκης από την κατηγορούσα αρχή, και της δίκης καθ’ εαυτή, ορίζονται στον δανικό νόμο περί διοίκησης της δικαιοσύνης.

Σημειωτέον ότι στη Γροιλανδία και στις Νήσους Φερόε ισχύουν ειδικοί κανόνες.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Δανία έχει δηλώσει ότι δεν συμμετέχει στη συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων της ΕΕ και κατά συνέπεια δεν συμμετέχει στην εν λόγω συνεργασία με τον ίδιο τρόπο όπως τα άλλα κράτη μέλη.  Συνεπώς, σε κάθε μεμονωμένη υπόθεση θα πρέπει να ελέγχετε εάν ισχύει στη Δανία τυχόν ειδική νομοθεσία της ΕΕ.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ρόλο στις ποινικές υποθέσεις των κρατών μελών και δεν μπορεί να σας προσφέρει καμία συνδρομή σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο. Για τους αποδέκτες και τον τρόπο υποβολής των παραπόνων, συμβουλευθείτε τα παρόντα δελτία.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

1 – Εξασφάλιση νομικής συμβουλής

2 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση ενός εγκλήματος

 • Προκαταρκτική εξέταση, περιλαμβανομένης της ανάκρισης
 • Σύλληψη (περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης)
 • Προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία και παραμονή υπό κράτηση
 • Παρεμβατικά μέτρα
 • Απόφαση για την απαγγελία ή μη κατηγορίας εναντίον σας
 • Προετοιμασία τής υπεράσπισης για το ακροατήριο

3 - Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

4 - Τα δικαιώματά μου μετά την ολοκλήρωση της δίκης

5 - Τροχαίες παραβάσεις και άλλα μικρής βαρύτητας αδικήματα

Σχετικοί σύνδεσμοι

Το δανικό νομικό σύστημα

Βάση δεδομένων πλήρους κειμένου της νομοθεσίας

Εξεύρεση δανού δικηγόρου

Πληροφορίες για την επίδοση της απόφασης:

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.